Ook een klacht over product of dienst? Meld nu je klacht en geef een signaal! 2418 bedrijven reageren online

Meld hier je klacht

BETALINGEN

KLACHTSTATUS

Afgehandeld (geen reactie klager)

TOTALE LOOPTIJD

0 sec

KLACHT DETAILS

Geplaatst op: 05-11-2012, 4 jaar 1 maand geleden
KLACHT
Mijn tandarts die doet de facturatie via het bedrijf DFA SERVICES.

Ik krijg eerst de factuur thuis, deze betaal ik en vervolgens gaat deze naar de zorgverzekeraar.

Ik krijg zoveel facturen binnen, dat ik op een gegeven momen niet meer weet wat betaald is en wat niet. Zij hebben een factuur 2 maal opgestuurd waardoor ik deze dubbel betaald heb. Deze willen zij mij niet uitbetalen, en willen op geen enkel manier meewerken met de afspraken die ik hun voorstel. Dat wat zij willen is de eerste prioriteit. Zij ontbinden zomaar ook mijn betalingsregelingen . Dat is heel raar. Ik heb 2 betalingsregelingen, de betalingen van deze 2 facturen doe ik altijd op dezelfde dag, een daarvan word ontbonden, omdat ik mij zogenaamd niet aan mijn afspraak hield. Dan vind ik het wel heel raar dat maar een daarvan word ontbonden. Kortom een slechte service, Veel wantrouw, geen zorg voor klanten en beantwoorden van je vragen doen zij maar half.
Deze klacht bevat privé-informatie die de klager alleen met het bedrijf deelt.
Vind je dat deze klacht ongepaste inhoud bevat?

REACTIE DFA SERVICES B.V.

Geplaatst op: 15-11-2012, 4 jaar 3 weken geleden.

Graag zou DFA Services meer informatie hebben over deze klacht van debiteur om een meer concreet antwoord te kunnen geven.


Alleen op aanvraag worden facturen nogmaals verstuurd. Indien een factuur dubbel wordt betaald, gaan wij in principe over tot terugbetaling. Alleen dan, wanneer er nog andere openstaande facturen zijn, gaan wij niet over tot terugbetaling, maar wordt het teveel betaalde bedrag verrekend met andere openstaande facturen van debiteur.


Wanneer een debiteur een betalingsregeling met ons afspreekt, sturen wij ter bevestiging een brief met daarbij een acceptgirokaart voor de eerste termijn. Alle betalingsdata worden hierin genoemd. Indien men de termijn niet voor de afgesproken datum betaald, wordt de betalingsregeling ingetrokken.


De debiteur ontvangt dan een brief i.v.m. het niet nakomen van de regeling en wordt verzocht het openstaande bedrag binnen 7 dagen alsnog te betalen. Zoals de debiteur zelf al heeft aangegeven heeft hij/zij dubbel betaald en heeft hij betalingsregelingen afgesproken.


Het meest denkbare is dat het teveel betaalde bedrag is verwerkt als betaald bedrag op de betalingsregeling en dat deze debiteur de rest van de termijnen van de betalingsregeling niet is nagekomen.


DFA Services b.v.
DFA Services b.v.

REACTIE DFA SERVICES B.V.

Geplaatst op: 22-11-2012, 4 jaar 2 weken geleden.

Geachte heer, mevrouw,
U kunt ook telefonisch contact opnemen of het factuurnummer doorgeven wat u dubbel heeft betaald. Met deze gegevens kunnen wij u een concreter antwoord geven.

DFA Services b.v.
DFA Services b.v.

Ook een klacht indienen over DFA Services b.v.?

Meld hier je klacht

PRAAT MEE OVER DEZE KLACHT