Klacht 50liefde.nl: Het gewoon negeren van de binnen de Wettelijke Termijn van 14 dagen opzeggen van een proeflidmaatschap.

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 199579
Gebruiker
Robert923
Datum
8 reacties

Details

De klacht

Beste mensen, vandaag verstuurde ik wederom voor de zoveelste maal een reminder aan het team 50 liefde.nl met name gericht aan de heer Steven, welke zijn achternaam ook niet wilde noemen, doch wel de mijne kent, die mijn opzegging welke tijdig was gedaan met 1 opzegging van 1 maand van een proeflidmaatschap voor 1 maand ad. euro 19.95 . Dit heeft meneer Steven eindelijk eens na heel veel telefoontjes naar hem toe, amper te bereiken en ook op e-mails mijnerzijds werd er niet gereageerd en ook door hem na vele telefoontjes en e-mails verstuurd te hebben, eens eindelijk een mail ontvangen dat mijn account definitief was gedeactiveerd per 14 november 2016. Intussen ontving ik een bericht van de ING bank, dat voornoemd 50 liefde.nl voornemens had om per 15 november een automatische incasso te incasseren ad. euro 39.99. Dit heb geweigerd, daar mijn lidmaatschap was gestopt. Men is niet bereikbaar.

De oplossing

Vandaag heb ik wederom een mail verstuurd naar 50 liefde.nl, of ze mijn euro 39,99 hadden ontvangen. Toen beantwoordde zij mij, middels een mail, dat mijn lidmaatschap niet conform de Algemene Voorwaarden niet tijdig was opgezegd en ondergetekende nogmaals 2 maanden ad. euro 39,99 diende te betalen plus administratie kosten euro 5,-. Euro 39.99 hadden ze ook nimmer ontvangen, doch zij konden niets meer voor mij doen, omdat het intussen uit handen was gegeven aan een incassobureau genaamd CB (Centraal Bureau) gevestigd te Tiel en bij monde van de heer Alex Bruin, werd mij gemaand om alsnog tot betaling over te gaan van 2 x euro 39.99 plus 5,- administratie kosten, ondanks mijn opzegging en schriftelijke bevestiging per 14 november j.l. door meneer Steven van 50 liefde.nl. Compleet frauduleus handelen . Nimmer rekeningen , nimmer reacties en betalingsherinneringen ontvangen, nimmer aanmaningen ontvangen, gelijk een incasso bureau CB inschakelen.

8 reacties

 1. Auteur
  Robert923
  Datum
  Aan de medewerkers van Klachtenkompas,
  Neem u mij niet kwalijk, doch ik heb per ongeluk gemeld, dat dit incassobureau CB gevestigd zou zijn te Tiel , inzake het conflict met de datingsite 50 liefde.nl. dit heb ik abusievelijk gedaan, daar het bureau voornoemd zegt in Utrecht te zitten.
  Excuses voor de fout,
  Met vriendelijke groet,
  Robert Pentland.
 2. Auteur
  Robert923
  Datum
  Intussen vandaag 8-12-2016 een mail ontvangen van het desbetreffende niet in het officiële register ingeschreven incassobureau CB te Utrecht , dat ik ook nog eens extra incassokosten ad. euro 40,- dient te betalen. Die euro 39,99 hadden ze wel intussen ontvangen zoals afgesproken, maar nu maken ze het wel erg bont. Ten eerste geen schriftelijke machtiging verstrekt tot automatische incasso van gelden aan 50liefde.nl wat sinds augustus 2014 wel echter verplicht , dus ze hebben rechtsgeldigheid !
 3. Auteur
  50liefde.nl
  Datum
  Beste heer Pentland,

  Conform de voorwaarden bent u een doorlopend abonnement aangegaan, waar u nadrukkelijk is gewezen op voorhand is gewezen op de verlenging en de bijkomende kosten in het geval van een stornering, zoals te zien in de mailwisseling van 14-11-2016.

  Ik raad u aan om contact op te nemen met Centraal Bureau Incasso voor de verdere financiële afwikkeling.

  Ook is te lezen in de mailwisseling dat u heeft aangegeven het achterstallige bedrag direct te voldoen, echter heeft u daar geen gehoor aan gegeven, waarna de zaak is overgedragen aan Centraal Bureau Incasso.
 4. Auteur
  Robert923
  Datum
  Meneer steven, u schrijft zaken bezijden de waarheid. Er was sprake van een duidelijk proefabonnement en dus geen automatische verlenging. Ik heb zelf een mail van u ontvangen, waarin u schrijft dat u mij indien de stornering niet teruggedraaid kan worden aan mij een mail zou sturen waarin u uw bankrekening zou melden van 50liefde.nl, en dat heeft u verzuimd te doen, Dus u schrijft gewoon nonsens, en bewijs maar middels een officieel stuk gedateerd over hetgeen u nu beweert. U bent in gebreke !
 5. Auteur
  Robert923
  Datum
  Aan 50 liefde.nl , meneer steven, u praat en schrijft wel telkens over de Algemene Voorwaarden , maar ten tijde van dit proefabonnement waren ze nergens te vinden op uw site, maar nu plotseling wel. De juridische dienst van de Consumentenbond is hierover ingelicht en bevestigd ook, dat u zelf in gebreke bent. U had op zijn minst 2 x een betalingsherinnering en mogelijk nog een aanmaning moeten sturen voordat er werd overgegaan om de zaak aan een incassobureau over te dragen. Dus u zit te liegen
 6. Auteur
  Robert923
  Datum
  Nog een aanvulling meneer Steven, u weet drommels goed dat wettelijk gezien u compleet uit uw nek zit te kletsen, want aan een proefabonnement destijds, is wettelijk geen automatische verlenging mogelijk. U had gewoon zelf tijdig moeten reageren zoals telefonisch was afgesproken, dat u uw bankrekening van 50liefde.nl zou mailen. U bent zelf in gebreke en verzuim , niet ik.
  En voor de rest zoek je het maar uit met je asociale oplichters-praktijken. Ik ben niet de enigste die over u klaagt.
 7. Auteur
  50liefde.nl
  Datum
  Beste heer Pentland,

  Het sturen van 1 aanmaning is voldoende. Deze heeft u minimaal 2 keer ontvangen zelfs.

  Echter voor een goede afwikkeling raad ik u aan contact op te nemen met het incassobureau.

  Met vriendelijke groet,

  Peter
  Team 50liefde
 8. Auteur
  Robert923
  Datum
  Deze meneer Peter mailt ook zaken bezijden de waarheid, hij dient dit maar eens aan te tonen. Ik heb nimmer ooit iets van 50liefde.nl ontvangen en zeker geen 2 betalingsherinneringen, dat mogen ze officieel per brief aan mij tonen. Robert Pentland.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Robert923
Datum
Uiteindelijke oplossing
HET IS EEN EN ALLEN BULLSHIT, WAAR CONSUMENTENBOND, HELAAS NIETS TEGEN KAN ONDERNEMEN.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over 50liefde.nl?