Klacht ABN AMRO: ABN AMRO blokkeert rekening en incasseert ruim 1000 euro zonder communicatie daarover

Klachtnummer
# 79009
Gebruiker
Ladyhawk
Datum
32 reacties

Details

Klacht

De ABN AMRO heeft in februari 2014 zomaar een betaal rekening van ons geblokkeerd. Wij hebben daarover helemaal geen berichtgeving gekregen en wisten van niets. Toen we gingen bellen bleek dat er problemen waren met overschrijding van een doorlopend krediet dat bij de separatie van mijn man en zijn ex bij de ex in beheer is gekomen (de naam van mijn man was niet te verwijderen). De bank wilde ons verder niet hierover te woord staan, gezien zij alles hadden overgedragen aan Lindorff. Wij hebben vervolgens een klacht bij het KIFID gemeld. Echter tegen het KIFID zegt de bank brieven te hebben verstuurd aan ons over de problemen en vond onze klacht ongegrond. Wij vroegen de bank deze brieven te tonen, maar die waren niet te vinden. Vraag me af waarom KIFID dat niet gevraagd heeft....
Gevolg is dat we nu 150 euro per maand aan het krediet van de ex aan het aflossen zijn, die we zelf elders moeten lenen, omdat we het geld niet kunnen missen.

Gewenste oplossing

Het liefst willen we uiteraard dat alles teruggedraaid word naar het moment van porbleem constatering, zodat we er wat aan konden doen en de bank ook niet Lindorff had hoeven inschakelen. Als wij namelijk op de hoogte gesteld waren, hadden we dat allemaal kunnen voorkomen.
Als dat niet mogelijk is, dan willen wij onze 1016 euro terug, aangezien die niet ingehouden zou zijn als het ons allemaal eerder duidelijk was geweest wat er nu precies aan de hand was.
Vervolgens willen we graag met de bank om tafel zitten om een eerlijkere oplossing te zoeken voor het geheel.

32 reacties

 1. Auteur
  ABN AMRO
  Datum
  Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw bericht over uw klacht bij Kifid over ABN AMRO. Ik kan me voorstellen dat het erg vervelend is dat uw klacht bij Kifid ongegrond is verklaard. Op het moment dat u de klachtenprocedure bij ABN AMRO heeft doorlopen en u uw klacht kenbaar maakt via Kifid, loopt de uitkomst ook via hun. Bent u het niet eens met de uitspraak, dan kunt u bij hen navragen wat u verder kunt doen. Met vriendelijke groet,
  ABN AMRO Webcare
  Mw. E. Van der Molen
 2. Auteur
  Ladyhawk
  Datum
  U heeft tegen het KIFID gelogen en nu zegt u dat ik daar maar heen moet gaan om te vragen wat ik verder moet doen? is dat uw oplossing? waarom wilt u niet samen met ons een oplossing bespreken? en waarom heeft u geen contact met ons opgenomen toen de problemen zijn ontstaan?
  ik vindt dit geen oplossing van deze klacht.
 3. Auteur
  ABN AMRO
  Datum
  Geachte heer, mevrouw,Hartelijk dank voor uw reactie.Ik begrijp dat u graag een oplossing wilt. Via dit forum doen we ons best om onze klanten op weg te helpen. Omdat u heeft aangegeven dat uw klacht inmiddels bij Kifid loopt, kunt u zich het beste tot hen wenden.Naar aanleiding van uw klacht heb ik wel contact opgenomen met ons bankkantoor op de Churchilllaan 11 in Utrecht. Als de rekeninghouder van het krediet met geldig legitimatiebewijs langskomt, dan zullen zij u de brieven geven, die destijds verstuurd zijn.Met vriendelijke groet,
  ABN AMRO Webcare
  Mw. E. Van der Molen
 4. Auteur
  Ladyhawk
  Datum
  Het KIFID heeft de klacht als ongegrond verklaard omdat de bank heeft beweerd ons vorig jaar verschillende brieven gestuurd te hebben en ook in december zouden wij brieven ontvangen hebben over de situatie.
  U heeft ons adres, aangezien de rekeningafschriften gewoon naar het juiste adres gestuurd worden. Naar dit adres zijn echt nooit brieven gestuurd over wat dan ook. bij navraag destijds heeft de bankmedewerker dat ook bevestigd. Nu wordt er echter over gelogen tegen het KIFID.
 5. Auteur
  ABN AMRO
  Datum
  Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw reactie. Aangezien u uw klacht bij KIFID heeft neergelegd kunnen we via het reguliere klachtenkanaal niets meer voor u betekenen. Zoals mijn collega hierboven aangaf, is het mogelijk voor de rekeninghouder om, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, kopieen van de brieven op te halen op het kantoor in Utrecht (Churchillaan 11).Met vriendelijke groet,
  ABN AMRO Webcare
  M. Bouwmeester
 6. Auteur
  Ladyhawk
  Datum
  de brieven die destijds verstuurd zijn aan de ex van mijn man hebben we via haar kunnen inzien. Het gaat erom dat UW BANK GELOGEN HEEFT TEGEN HET KIFID en dat is mijn klacht. U heeft tegen het KIFID gezegd dat er naar ons brieven zijn verstuurd, die niet verstuurd zijn. Dat heeft uw medewerker ook al aan ons toegegeven. U heeft dus het onderzoek van het KIFID gemanipuleerd. Ik vind daarom niet dat u kunt zeggen dat u niets meer hieraan kunt doen.
 7. Auteur
  ABN AMRO
  Datum
  Beste heer,Ik heb u net telefonisch gesproken. Ik heb u uitgelegd hoe u bij het KiFiD in bezwaar kunt gaan. Ik heb u ook aangegeven wat van belang is om in de klacht te vermelden. Zoals wij eerder aangeven heeft het, omdat de klacht al bij KiFiD loopt, weinig zin nu nogmaals een klacht in behandeling te nemen. Het KiFiD beoordeelt uw klacht onafhankelijk, en zo zullen ze ook met uw bezwaar omgaan.Mocht u nog vragen hebben, laat u dit dan weten. Als wij niks meer horen, zal deze klacht binnen 2 weken automatisch op opgelost worden gezet. Het is ons natuurlijk duidelijk dat dit niet betekent dat uw klacht bij het KiFiD dan ook al is opgelost.Met vriendelijke groet,Webcare
  Mw. L. Rietdijk
 8. Auteur
  Ladyhawk
  Datum
  allereerst wens ik niet aangesproken te worden met 'heer' ik ben namelijk mevrouw Landwehr Johan. Ten tweede loopt de klacht niet meer bij het kifid, omdat zij het dossier hebben afgesloten nadat zij uw leugens geloofd hebben en op basis daarvan de klacht ongegrond hebben verklaard.
  als wij bezwaaar moeten maken, kost ons dat 100 euro, die we ook niet hebben, als u nu gewoon toegeeft aan kifid iets over het hoofd gezien te hebben, kan de zaak wellicht heropend worden.
 9. Auteur
  Ladyhawk
  Datum
  voorst zijn er zowel aan ons adres als aan het adres van de ex nooit brieven gestuurd over een mogelijk op hande zijnde blokkering van onze betaalrekening of op hande zijnde afschrijving van 1026,54 euro. Er was een regeling met de ex, nergens was vermeld dat er nog een andere regeling getroffen diende te worden.
 10. Auteur
  ABN AMRO
  Datum
  We begrijpen dat dit een hele vervelende situatie is voor u. Gisteren is telefonisch aangegeven wat u kunt doen en wat de situatie is. Wij hebben begrepen dat dit duidelijk voor u was.Via dit forum en andere fora’s kunnen wij u hier niet verder bij helpen.Met vriendelijke groet,
  ABN AMRO Webcare
 11. Auteur
  Ladyhawk
  Datum
  U heeft ons duidelijk gemaakt wat u wilt dat wij doen, dat is 100 euro betalen om kifid de zaak te doen herzien. Ik ben het met die oplossing niet eens, daar de fout aan uw kant ligt. Ik wil graag dat u de zaak bij het Kifid gaat heropenen, of met alle partijen om tafel gaat zitten en samen zoeken naar een oplossing.
 12. Auteur
  Ladyhawk
  Datum
  U bent overigens nog niet eens ingegaan op de klacht zelf, zie titel: ABN blokkeert rekening zonder communicatie daarover en incasseert 1000 euro zonder communicatie daarover vooraf.....
  Een mooie oplossing zou zijn dat wij onze 1026,54 euro terug krijgen, dan kunnen we Kifid gaan vragen om een heropening van het onderzoek.
 13. Auteur
  ABN AMRO
  Datum
  Geachte mevrouw,Fijn dat ik zojuist telefonisch contact met u heb gehad en we de situatie hebben besproken.Zoals aangegeven, kunnen jullie een afspraak maken via 0900-0024 om op een bankkantoor verder in gesprek te gaan over de situatie. Ik kan niet garanderen dat de situatie naar jullie wens kan worden opgelost. Wel ben ik van mening dat het goed is om wel hierover in gesprek te gaan.Met vriendelijke groet,
  ABN AMRO Webcare
  Mw. E. Van der Molen
 14. Auteur
  Ladyhawk
  Datum
  Er wordt met de bank een afspraak gemaakt om achterliggende probleem van overkreditering op te lossen.
  Daarvan los staat feit dat er naar het adres of tel van de degene op wiens naam de rekening stond die destijds geblokkeerd werd niet is gecommuniceerd dat zijn rekening geblokkeerd ging worden en dat er ruim 1000 euro van afgehaald zou worden tijdens deze blokkade. Tot duidelijk is of dit zomaar mag en alle correspondentie daarover geverifieerd is, blijft klacht open staan.
 15. Auteur
  ABN AMRO
  Datum
  Geachte mevrouw,Ik snap dat u de klacht nog open wilt houden. Goed dat er een afspraak op kantoor wordt gemaakt. Hopelijk levert dit een positief resultaat/gevoel op.Met vriendelijke groet,J. van Vloten
  ABN AMRO Webcare
 16. Auteur
  Ladyhawk
  Datum
  De kopie van de brieven die klaar liggen op de churchillaan zouden opgestuurd worden, aangezien mijn man van 7.30 tot 17.45 elders is om te werken en ze niet persoonlijk op kan balen en het niet mogelijk is mij daarvoor te machtigen. Dit is vorige week besproken aan de telefoon. Echter we hebben nog steeds niets ontvangen.... Ook is het gegeven nummer gebeld om een afspraak te maken met de bank in Oosterhout, maar daarover moeten we ook nog steeds worden terug gebeld.
 17. Auteur
  ABN AMRO
  Datum
  Geachte mevrouw,Hartelijk dank voor uw bericht. Wat vervelend dat de brieven nog niet zijn ontvangen. Voor u heb ik opnieuw het verzoek gedaan aan het kantoor op de Churchilllaan of zij de brieven kunnen opsturen. U geeft aan dat jullie een afspraak willen maken op het kantoor in Oosterhout. Bedoelt u dan Oosterhout in Noord Brabant of bedoelt u Oosterhout in Gelderland?Als u verschillende data en tijdstippen doorgeeft voor de afspraak, dan kijken wij voor u of we op één van deze dagen een afspraak kunnen inplannen.Met vriendelijke groet,
  ABN AMRO Webcare
  Mw. E. Van der Molen
 18. Auteur
  Ladyhawk
  Datum
  De gestuurde brieven zijn digitaal ontvangen, daarin staat echter alleen als laatste dat alle rekeningen overgedragen worden aan Lindorff, niets over een op Janse zijnde blokkade of op hande zijnde incassering of dat er met beide hoofdelijk verantwoordelijken apart een regeling getroffen dient te gaan worden.
  Vrijdagavond 24 of 31 oktober om 18u (na werktijd) kunnen alle partijen naar Oosterhout NB komen. Ook is evt zaterdag 26 okt of 1 nov in Breda een optie.
  Groet
  Wil
 19. Auteur
  Ladyhawk
  Datum
  Uiteraard bedoel ik za 25 oktober...
 20. Auteur
  ABN AMRO
  Datum
  Geachte mevrouw,Hartelijk dank voor uw reactie. We hebben de afspraak voor u in de agenda gezet.
  De afspraak staat gepland voor vrijdagavond 31 oktober om 18.00 uur op ons kantoor in Oosterhout (NB).
  We vragen u om allen een geldig legitimatiebewijs, meest recente salarisstrook en afschriften waarop de woonlasten aangetoond worden, mee te brengen. Dit in verband met het Flexibel Krediet. We horen graag van u hoe de afspraak is geweest. Mochten er intussen andere vragen zijn, dan horen wij het natuurlijk graag.
  Met vriendelijke groet,ABN AMRO Webcare
  E.J. van der Struijk
 21. Auteur
  Ladyhawk
  Datum
  Dank u voor het maken van deze afspraak. Ik hoop dat beide flexibele kredieten kunnen worden besproken en verdeeld.
  Open staat nog de communicatie over de op hande zijnde blokkering en onaangekondigd incasso van persoonlijke betaalrekening. Lindorff zegt dat u dat gecommuniceerd zou hebben, maar in de brieven staat daarover niets. Ook niet dat er 2 aparte betalingsregelingen nodig zijn. Kunt u nagaan waar dit alles wel in gecommuniceerd zou zijn?
  Met vriendelijke groet
  Wil Landwehr Johan
 22. Auteur
  ABN AMRO
  Datum
  Geachte mevrouw,Hartelijk dank voor uw bericht. De communicatie met betrekking tot Lindorff, kan tijdens de afspraak op 31 oktober besproken worden.
  De medewerker met wie jullie de afspraak hebben, kan dan al jullie vragen noteren en dit verder met Lindorff oppakken, bespreken en verdere acties ondernemen. Met vriendelijke groet,
  ABN AMRO Webcare
  E.J. van der Struijk
 23. Auteur
  Ladyhawk
  Datum
  Kunt u mij nog vertellen wat u precies onder woonlasten valt? Alle onderstaande zaken? of alleen een gedeelte daarvan?
  - inboedel en opstalverzekering,
  - hypotheeklasten
  - gas, water, licht, verwarming
  - levensverzekering die voor aflossen van de hypotheek wordt gebruikt na verstrijken looptijd daarvan
  - OZB/gemeentelijke belastingen
  - afvalstoffenheffingen
  - waterschapbelasting
 24. Auteur
  ABN AMRO
  Datum
  Geachte mevrouw,De woonlasten kan in 3 categorieën worden verdeeld.
  - Huur: is werkelijk betaald bedrag plus servicekosten. Maar niet kosten voor water, energie e.d. Let op: ingevuld moet worden het bedrag aan huur. Eventuele huurtoeslag niet in mindering brengen.
  - Huur bij inwonende: vul het werkelijk betaalde bedrag in. Het systeem berekent een fictieve huur op basis van 35% van het inkomen, met een minimum EUR 300.
  - Hypotheeklast: dit is het maandbedrag (rente plus het bedrag aan aflossing). Bij de hypotheeklast hoort ook de premie of inleg van
  • banksparen
  • levensverzekeringen die aan de hypotheek zijn gekoppeld
  • beleggingspolissen die aan de hypotheek zijn gekoppeld
  • Erfpachtcanon (indien betaald op maandelijkse basis) moet bij de woonlast worden meegenomen. Servicekosten en kosten van de vereniging van huiseigenaren rekenen we niet mee als hypotheeklast. Hopelijk heb ik u zo voldoende geïnformeerd.Met vriendelijke groet,ABN AMRO Webcare
  J. van Vloten
 25. Auteur
  Ladyhawk
  Datum
  Dus bij een huurwoning tellen de servicekosten wel mee als woonlast, maar bij een koopwoning tellen diezelfde servicekosten niet mee als woonlast?
 26. Auteur
  ABN AMRO
  Datum
  Geachte mevrouw,Indien u bij uw koopwoning met service kosten zit, kunt u deze voor de zekerheid meenemen. In dat geval weet u zeker dat u goed zit. Met vriendelijke groet,ABN AMRO Webcare
  J. van Vloten
 27. Auteur
  Ladyhawk
  Datum
  Het meenemen van de woonlasten naar deze afspraak had geen enkel nut, de mevrouw die we te spreken kregen was nergens van op de hoogte en kon ook helemaal niets voor ons doen, behalve ons verhaal aanhoren. Zij heeft inmiddels wel met een collega gesproken, maar die zegt ons dat de bank helemaal niets kan regelen zolang de zaak bij Lindorff ligt.
  Aangezien ze ABN deze opdracht aan het incassobureau heeft gegeven lijkt het mij eerder onwil om mee te werken, een opdracht kan ingetrokken worden.
 28. Auteur
  Ladyhawk
  Datum
  Overigens vraag ik mij af of de bank destijds niet behoorlijk heeft verzuimd in haar zorgplicht. Schijnt dat er aangevraagd was om het bestaande krediet van 25.000 (op naam van mijn man) te verhogen. In plaats daarvan is er op basis van een maandinkomen van ong 2600 bruto dus een 2e krediet verstrekt ter hoogte van 29.000. Had de bank toen niet moeten ingrijpen? Dat het tot nu toe niet veel problemen heeft opgeleverd is omdat er alleen rente betaald werd en de rest gelijk weer opgenomen werd.
 29. Auteur
  Ladyhawk
  Datum
  De mevrouw van de bank kon ons overigens ook niets vertellen over de communicatie mbt tot de blokkade en/of Lindorff. Zij was duidelijk niet op de hoogte van het hele verhaal.
 30. Auteur
  ABN AMRO
  Datum
  Geachte mevrouw,Ik snap dat het frustrerend is dat de afspraak op ons kantoor niet het gewenste resultaat heeft geboden. Ik begrijp dan ook dat u nog steeds op zoek bent naar antwoorden. Vanuit ABN AMRO Webcare hebben wij verschillende malen telefonisch contact gehad en een afspraak voor u ingepland op het kantoor. Hoewel wij u graag verder helpen en mee willen denken over uw situatie, houden de mogelijkheden voor ons als Webcare Team tot onze spijt op.Zoals mijn collega eerder heeft aangegeven is de zaak in behandeling bij Lindorff. Ik raad u aan om contact op te nemen met Lindorff inzake deze kwestie. Lindorff kunt u bereiken door te bellen met 088-2225100.Wanneer deze weg niet het beoogde resultaat oplevert, dan is het indienen van een nieuwe klacht bij Kifid de laatste optie. U geeft aan het gevoel te hebben dat ABN AMRO niet heeft voldaan aan de zorgplicht, met betrekking tot de verstrekking van het krediet. Het is daarom raadzaam om deze zorgplicht aan te kaarten bij Kifid.Met vriendelijke groet,
  ABN AMRO Webcare
  E. Janssen
 31. Auteur
  Ladyhawk
  Datum
  Helaas is niets van de klacht beantwoord en geen enkele oplossing is bereikt, dat ligt niet aan het webcare team, maar aan de niet meewerkende houding van de bank, die zich verschuild achter procedures en totaal niet flexibel zegt te kunnen zijn. Helaas.
 32. Auteur
  ABN AMRO
  Datum
  Geachte mevrouw,
  Ik vind het erg jammer dat wij uw klacht vanuit het Webcare Team niet hebben kunnen oplossen. In het vorige bericht heeft mijn collega u verteld dat u het beste contact op kan nemen met Lindorff. Als Lindorff geen oplossing biedt, dan kunt u een nieuwe klacht indienen bij Kifid.
  Hopelijk kunt u via die weg tot een oplossing komen die u schikt.
  Met vriendelijke groet,
  ABN AMRO Webcare
  Mw. T. de Waal

Ook een klacht indienen over ABN AMRO?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen