Opgelost door ABN AMRO: ABN AMRO laat op zich wachten!

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 350885
Gebruiker
W.G. Hansen
Datum
7 reacties

Details

Klacht

Indachtig de campagne Word ook aflossingsblij hebben wij bij onze bank, ABN AMRO, op 16 oktober 2018 het verzoek ingediend om onze aflossingsvrije hypotheken te verlengen danwel de huidige hypotheekvorm te wijzigen in een lineaire of annuïtaire lening met een nieuwe looptijd. Ondanks het feit dat de aflossing van onze hypotheek eerst speelt in februari 2024 hebben wij er voor gekozen om nu alvast maatregelen te treffen. Op 16 oktober 2018 hebben wij telefonisch contact gehad met een medewerkster van de lokale bank. Aan de hand van de door ons overgelegde gegevens heeft zij een eerste inschatting gemaakt waarbij zij mondeling verklaarde dat honorering van ons verzoek geen probleem zou behoeven te zijn. Op grond van deze eerste inschatting hebben wij een adviesofferte ondertekent waarin ABN AMRO zich verplicht om advieswerkzaamheden uit te voeren en wij ons verplichten om de daaruit voortvloeiende kosten te betalen. Op 24 november 2018 hebben wij schriftelijk gevraagd naar de stand van zaken. De betreffende medewerkster deelde ons per mail mede: “Ik heb het advies ingevoerd en de documenten worden nu gecontroleerd. Ik verwacht volgende week fiat te kunnen krijgen en daarna moet er bij de hypotheekafdeling in Amersfoort nog fiat gegeven worden.” Op 20 december 2018 deelt de betrokken medewerkster ons telefonisch mede dat dat er nog wat gesleuteld moet worden en dat was volgens haar een ingewikkeld klusje. Op onze vraag of het verzoek gehonoreerd kan worden antwoordde ze, zonder enige omhaal, bevestigend. Met de mededeling dat er begin volgend jaar weer nader contact zal zijn werd het gesprek beëindigd. Nu ruim vier maanden na het indienen van ons verzoek hebben wij tot heden formeel geen enkele schriftelijke reactie van ABN AMRO ontvangen. De mondelinge toezegging dat ons verzoek gehonoreerd kan worden is voor ons van generlei waarde omdat een dergelijke toezegging als groot nadeel heeft dat het bewijzen daarvan erg lastig kan zijn. Daarnaast houden wij er rekening mee dat de door ons overgelegde gegevens (door het verstrijken van de tijd) inmiddels achterhaald zijn waardoor wij opnieuw actuele gegevens moeten aanleveren. Het valt dus niet uit te sluiten dat de afdoening nog verder in de vertraging komt. Wij zitten niet te wachten op begripvolle antwoorden gelardeerd met mooie volzinnen uit het ABN AMRO smoezenboek! Wij willen na vier maanden wachten schriftelijke antwoorden. En laten wij van onze kant duidelijk zijn: NEEN is ook een antwoord!

Gewenste oplossing

ABN AMRO binnen vier weken na heden haar verplichtingen nakomt voortvloeiende uit de wederzijds getekende adviesofferte. Naar onze mening heeft ABN AMRO inmiddels een redelijke termijn ( vier maanden) gehad waarbinnen zij haar verplichtingen tot het verrichten van advieswerk heeft kunnen nakomen.

ABN AMRO binnen vier weken na heden schriftelijk aangeeft of het door ons ingediende verzoek van 16 oktober 2018 kan worden gehonoreerd en zo ja binnen welke redelijke termijn de administratieve afhandeling daarvan zal plaatsvinden
Geboden oplossing
De wonderen zijn de wereld nog niet uit! Na publicatie van onze grieven is deze aangelegenheid met verve door de ABNAMRO opgepakt en zijn alle toezeggingen nagekomen. Alle lof gaat naar mevrouw Kes van de lokale ABNAMRO bank, die o.i. dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan, en zich daarom voor meer dan 100% heeft ingezet om onze aanvraag zo spoedig mogelijk af te handelen en af te ronden. Het dossier kan wat ons betreft worden gesloten. Eind goed, al goed!
Status
opgelost
Beoordeling
happy

7 reacties

 1. Auteur
  ABN AMRO
  Datum
  Beste heer, mevrouw Hansen,

  Het is begrijpelijk dat jullie nu na al die maanden graag snel duidelijkheid willen over het omzetten van de hypotheek. Vooral als er al meerdere keren toezeggingen zijn gedaan maar er tot op heden geen definitief uitsluitsel wordt gegeven. Ik ben het met je eens dat ook al zou het antwoord “nee” zijn, dit ook een antwoord is en jullie dan in ieder geval weten waar jullie aan toe zijn.

  Gezien de situatie registreer ik voor jullie een officiële klacht. Onze klachtenafdeling zoekt dan uit waarom er na 4 maanden nog geen duidelijkheid is en gaat er achteraan om jullie snel duidelijkheid te geven.

  Je schrijft ook dat het bewijzen van de mondelinge toezeggingen lastig is. Daarom zal ik onze klachtenafdeling vragen om ook uit te zoeken of de betreffende gesprekken zijn opgenomen en teruggeluisterd kunnen worden.

  Zodra de officiële klacht in behandeling is genomen wordt er of direct telefonisch contact met jullie opgenomen of je krijgt een brief thuis waarin wordt aangegeven wat er gaat gebeuren en wanneer jullie een inhoudelijke reactie krijgen.

  Hopelijk geeft deze weg net het zetje dat nodig is, zodat jullie of de hypotheek uiteindelijk echt zal worden omgezet.

  Met vriendelijke groet,

  Elvira
  ABN AMRO Webcare
 2. Auteur
  W.G. Hansen
  Datum
  Privé
  Privé bericht
  Deze reactie is verborgen
 3. Auteur
  W.G. Hansen
  Datum
  De klacht loopt nog steeds. Om te voorkomen dat de klacht automatisch wordt gesloten blazen we hem nog even weer nieuw leven in!
 4. Auteur
  ABN AMRO
  Datum
  Beste heer, mevrouw Hansen,

  Bedankt voor de reminder. De klacht loopt inderdaad nog steeds.
  Er zal deze week contact met jullie worden opgenomen om de klacht te bespreken.
  Wacht het deze week dus nog even af.


  Met vriendelijke groet,

  Bas
  ABN AMRO Webcare
 5. Auteur
  ABN AMRO
  Datum
  Beste heer, mevrouw Hansen,

  Begin deze week is een verzoek uitgezet om contact met jullie op te nemen om deze klacht te bespreken.

  Is dat inmiddels gelukt?

  Met vriendelijke groet,

  Karin
  ABN AMRO Webcare
 6. Auteur
  W.G. Hansen
  Datum
  In onze klacht hebben wij twee voor ons prangende vragen gesteld. Daarop hebben wij tot heden geen antwoord ontvangen. Wel werden wij daags na onze klacht gebeld door een lokale bankmedewerkster maar die deelde expliciet mede dat haar telefoontje geen reactie was op de door ons ingediende klacht! Zij deelde ons mede dat zij, vanwege drukke werkzaamheden, gedurende de afgelopen 18 weken geen tijd heeft kunnen vinden om onze aanvraag in behandeling te nemen doch dat onze aanvraag vanaf heden in handen zou worden gegeven van een collega. Op de vraag of zij schriftelijk kon bevestigen dat ons verzoek gehonoreerd kon worden kregen wij een mail met één
  zin: “ Hierbij bevestig ik u dat ik de hypotheek voor u ga verlengen.” En wij maar denken dat de ABNAMRO een serieuze bank is die zijn klanten serieus neemt!
 7. Auteur
  W.G. Hansen
  Datum
  Zojuist contact gehad met medewerker ABNAMRO webcare en afgesproken de inmiddels in gang gezette afwikkeling van de aanvraag af te wachten. Gaan er vooralsnog vanuit dat deze zaak binnen een redelijke termijn kan worden afgerond.

Deze klacht is gesloten

Ook een klacht indienen over ABN AMRO?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen