Opgelost door Abonnementenland: Ten onrechte administratiekosten bij opzegging abonnement

Status
content Opgelost
Klachtnummer
# 592921
Gebruiker
Teleurgesteldeklant
Datum
5 reacties

Details

Klacht

Ik heb een abonnement van Meiden magazine opgezegd direct nadat we de factuur voor (stilzwijgende) verlenging van een jaar hebben ontvangen.
Vervolgens krijgen we bericht dat we dan nog 1 los nummer (€ 4,95) moeten afnemen vermeerderd met administratiekosten (€5,30).
Het losse nummer zijn wij bereid te betalen maar tegen de administratiekosten hebben we bezwaar gemaakt. Ondanks meerdere mails aan de klantenservice, blijven ze volhouden dat deze kosten verschuldigd zijn (waarop dit gebaseerd is, heb ik gevraagd, maar krijg ik geen antwoord op). Het gaat mij niet om het bedrag maar m.i. is het in rekening brengen van administratiekosten toch niet gebruikelijk in deze situatie? Ik heb ook gezocht in de abonnementsvoorwaarden maar kom er niets over tegen.

Gewenste oplossing

Geen administratiekosten berekend krijgen.
Geboden oplossing
Uit coulance zijn administratiekosten niet in rekening gebracht.
Status
opgelost
Beoordeling
content

5 reacties

 1. Auteur
  Abonnementenland
  Datum
  Geachte heer/mevrouw van Loon,

  U geeft aan niet het artikel over administratiekosten bij tussentijds opzeggen te kunnen terugvinden in de algemene voorwaarden op Aboland.
  Dit wordt vermeld in Artikel 14, Lid 9.

  Met vriendelijke groet,
  Oscar
 2. Auteur
  Teleurgesteldeklant
  Datum
  Hallo Oscar,

  Maar op grond van de Wet van Dam mogen geen administratiekosten berekend worden bij opzegging van een dergelijk abonnement. De Wet van Dam heeft voorrang op jullie algemene voorwaarden en ik beroep mij hier dus ook op.
  Bovendien is het toch belachelijk dat €5,30 kosten berekend wordt voor een abonnement dat per jaar €52 kost. Dan kan ik niet anders concluderen dan dat losse aankoop van tijdschriften net zoveel kost als een abonnement bij jullie.

  Ik blijf dan ook bij mijn standpunt dat jullie ten onrechte administratiekosten berekenen.

  Met vriendelijke groet,
  Een nog steeds zeer teleurgestelde klant
 3. Auteur
  Teleurgesteldeklant
  Datum
  Aanvullend op mijn vorige reactie:
  Artikel 237 lid i boek 6 BW bepaalt dat een in de algemene voorwaarden voorwaarden voorkomend beding inhoudende het betalen van een geldsom bij “normale” opzegging van een overeenkomst als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt.
  Dat is hier zeker het geval!
 4. Auteur
  Teleurgesteldeklant
  Datum
  En tenslotte merk ik ook nog op dat m.i geen sprake is van tussentijdse opzegging. Jaarlijks wordt stilzwijgend verlengd middels betaling van de jaarfactuur. Dus nu wordt voor het nieuwe jaar de opzegging gedaan.
 5. Auteur
  Abonnementenland
  Datum
  Geachte heer/mevrouw van Loon,

  Bedankt voor uw bericht.

  Bij een normale opzegging hoeft u inderdaad geen administratiekosten te betalen, zoals de Wet van Dam stelt. Uw abonnement zou dan in april 2023 stoppen met einde van de abonnementsperiode, maar u gaf aan zo snel mogelijk te willen opzeggen.

  Dit hebben wij verwerkt als een tussentijdse opzegging en hier mogen wel administratiekosten gerekend worden. Om u echter tegemoet te komen hebben wij in dit geval een uitzondering voor u gemaakt. Als u nu op de betaal link klikt die u reeds ontvangen had zult u een resterend bedrag voor alleen het blad zien staan.

  Ik hoop dat deze oplossing naar uw tevredenheid is.

  Met vriendelijke groet,
  Oscar

Deze klacht is gesloten

Ook een klacht indienen over Abonnementenland?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen