Opgelost door Academica: Moedwillig en verholen innen van verzekeringspremies voor een 7 jaar geleden opgezegde verzekering.

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 266271
Gebruiker
E.B. de Boer
Datum
2 reacties

Details

De klacht

Academica Verzekeringen blijkt reeds jaren geleden te zijn overgegaan op volledig electronische administratie, waardoor ik sinds die tijd geen enkele persoonlijke informatie over mijn bij Academica lopende verzekeringen heb ontvangen.

Als incasso betaling de enige informatie is die de klant over een verzekering ontvangt en als de toelichting daarbij niet duidelijk aangeeft WAT het onderwerp van betaling is (cryptische coderingen) dan is het voor de klant vrijwel onmogelijk om uit te vinden waar hij voor heeft betaald, anders dan via stornering van de betaling

Op 11mei jl. ontving ik een email van Academica over een niet betaalde premie voor een doorlopende Reisverzekering als gevolg van een betalingsstornering mijnerzijds.
Zo kwam ik er achter dat mijn voormalige Reisverzekering bij Academica, die ik reeds in 2008 per email en nogmaals in 2010 per brief had opgezegd, door Academica tegen mijn verzoek in was voortgezet, zonder dit aan mij te melden.

Ook hier was het niet ontvangen van enige begrijpelijke informatie van Academica m.b.t. deze reisverzekering oorzaak van mijn onwetendheid van het ten onrechte continueren van incasso inningen door Academica.

Ontvangst van mijn opzegging van de Reisverzekering per email in 2008 wordt door Academica ontkend maar mijn schriftelijke opzegging per 1 mei 2010 wordt wel erkend, maar terzijde geschoven met het argument dat dit pas per 1 mei 2014 mogelijk zou zijn geweest.
Academica stelt dit in maart 2010 per brief aan mij gemeld te hebben, maar die brief heeft mij nooit bereikt. Ik zou daar zeker op hebben gereageerd.

Academica stelt zich nu op het standpunt dat ik nooit eerder heb opgezegd en dat zij dus al die jaren terecht de verzekeringspremies heeft geïnd.

Ik stel mij op het standpunt dat ik in 2008 en 2010 duidelijk heb aangegeven de verzekering te willen beëindigen en dat Academica dit ten laatste per 1 mei 2014 had moeten doen.

Haar aanmaning tot betaling van een nieuwe verlengingspremie heeft Academica inmiddels vervangen door de aankondiging de verzekering per 25 juni te royeren.
Blijkbaar kan dat nu wel op korte termijn.

Uiteraard heb ikde toegemailde factuur niet betaald. Het zou immers een erkenning inhouden dat Academica de voorgaande jaren – ongeacht mijn verzoek tot beeindiging – terecht de verzekering heeft gecontinueerd.

E.B. de Boeraf

De oplossing

Volledige terugbetaling van de door mij betaalde verzekeringspremies voor de periode 1 mei 2014 tot 1 mei 2017.

2 reacties

 1. Auteur
  Academica
  Datum
  Beste heer De Boer,

  Bedankt voor het melden van uw klacht en uitgebreide toelichting daarop.

  Erg vervelend dat u, na het eerdere dossier inzake uw aansprakelijkheidsverzekering, er op deze manier achter komt dat ook uw reisverzekering nog actief was ondanks dat u in de veronderstelling was deze te hebben opgezegd.

  Uw bezwaar inzake de doorlopende reisverzekering is intern voorgelegd, waarbij ook het uiteindelijke verloop van uw aansprakelijkheidsverzekering is meegenomen.
  Na overleg is besloten om te voldoen aan uw verzoek om uw doorlopende reisverzekering per de eerder genoemde einddatum van 1 mei 2014 te royeren. Te veel betaalde premie zal automatisch worden teruggestort op uw rekening.

  Indien u hier nog verdere vragen over heeft dan horen wij dit graag van u.

  Met vriendelijke groet,

  Robert - Webcareteam Academica
 2. Auteur
  E.B. de Boer
  Datum

  Goedendag Robert,
  Ik hoop dat deze derde poging om mijn reactie in het reageervak van Klachtenkompas te plaatsen nu eindelijk lukt. Ik ben blij met uw snelle en positieve reactie op mijn klacht en uw acceptatie van mijn oplossingsvoorstel. Ik acht dit een aanvaardbaar compromis dat mij tenminste compenseert voor 3 van de 7 jaren dat ik onbewust en ongewild premies hebt betaald voor twee reisverzekeringen. Jammer dat uw collega’s van “Financieel” dat niet hebben ingezien. Dank dat u dit wel hebt gedaan!

  Ik heb hiervoor al vergeefs geprobeerd om mijn klacht van Klachtenkompas te verwijderen, maar zal dit blijven proberen. De klacht is nu immers naar tevredenheid opgelost.

  Resteert mijn opmerking dat het huidige systeem van Academica, waarbij de klanten geen andere informatie ontvangen over hun doorlopende verzekeringen dan alleen een bankafschrift van een incasso-inning met een onduidlijke toelichting, dit soort onwenselijke ontwikkelingen in de hand werkt. Andere verzekeraars, zoals FBTO, laten zien dat het – ook volledig geautomatiseerd – beter kan. Ik hoop dat Academica daar ook kans toe ziet.
  Nogmaals bedankt.
  Met vriendelijke groet,
  Eric de Boer

Uiteindelijke oplossing

Auteur
E.B. de Boer
Datum
Uiteindelijke oplossing
Gelijk aan mijn oplossingsvoorstel. Academica heeft inmiddels dit compromis betaald. Jammer daar Kachtenkompas voor nodig was.... Bedankt!
Status
opgelost
Beoordeling
happy

Ook een klacht indienen over Academica?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen