Klacht Actievandedag.nl: Geen restitutie van aankoopbedrag op geretourneerd product.

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 297271
Gebruiker
Karst2
Datum
6 reacties

Details

De klacht

Op 14 februari jl. bestelde ik online bij ActievandeDag een vloerkleed voor een bedrag van EUR 155,90. Na ontvangst viel de kleur van het kleed tegen en maakte binnen de vereiste 14 dagen gebruik van mijn herroepingsrecht en dit werd aldus per email gemeld aan ActievandeDag. Vervolgens werd conform de voorwaarden op gebied van verpakking en tevens vergezeld van de vereiste gegevens het kleed weer bij mij in ontvangst genomen op 22 februari jl. door de transporteur die hiertoe opdracht ontving van de oorspronkelijke leverancier. Nadien vond er enig mailverkeer plaats ten aanzien van de tot moment uitgebleven restitutie van de aankoopsom. Zo stelde ik op hun aanwijzing nog een kopie van de vrachtbrief beschikbaar. Ondanks mijn betaalverzoek en herhaalde sommaties heb ik tot de dag van vandaag het mij komend bedrag van EUR 155,90 niet terugontvangen. Evenmin werd op mijn laatst gezonden mailbericht meer gereageerd. Het verloop van de gehele gang van zaken kunt u teruglezen in het bijgevoegd mailverkeer. U zult mij zeer verplichten indien u ActievandeDag wilt wijzen op hun laakbare handelwijze. Ingeval de betaling alsnog plaatsvindt dan zal ik u hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Ik ben graag bereid om desgewenst een nadere toelichting aan u te verstrekken. [alle bewijsstukken zijn in mijn bezit en zonodig voor u beschikbaar]

De oplossing

Betaling van EUR 155,90

6 reacties

 1. Auteur
  Actievandedag.nl
  Datum
  Beste meneer/mevrouw,

  Erg vervelend om te vernemen dat je het product enige tijd geleden al retour hebt gestuurd, maar dat je tot heden het betaalde bedrag nog niet hebt ontvangen. Dat is uiteraard niet de bedoeling en onze oprechte excuses hiervoor!

  Wij zouden het graag voor je willen nakijken. Graag ontvangen wij van jou een verzendbewijs inclusief track&trace code van de verzending en jouw orderbevestiging, zodat wij dit voor jou kunnen oppakken. Zou je dit kunnen mailen naar webcare@actievandedag.nl?

  Wij zien jouw reactie graag tegemoet. Alvast bedankt.

  Met vriendelijke groet,
  Rachel
 2. Auteur
  Karst2
  Datum
  Beste mevrouw, meneer,
  Hierbij de door u gevraagde gegevens. Het verzendbewijs (vrachtbrief) werd ook reeds op 10 maart jl. aan u gemaild. Een track&trace code werd destijds niet aan mij verstrekt.
  Vraag: u verzoekt te mailen naar webcare@actievandedag.nl - is het huidig bericht voldoende of wilt u bovendien nog een mail naar vorenstaande mailbox?
  Met vriendelijke groet,
  H. Karst
 3. Auteur
  Actievandedag.nl
  Datum
  Beste meneer/mevrouw Karst,

  Vriendelijk dank voor je reactie.
  Zou je ook jouw orderbevestiging kunnen toesturen? Wij adviseren jou om deze te sturen naar webcare@actievandedag.nl, omdat daar jouw persoonsgegevens op staan. Het is in dat geval niet handig dat deze gegevens openbaar staan op het internet.

  Zodra wij van jou de bevestiging hebben ontvangen, dan zullen wij jouw kwestie navragen bij de partner.

  Alvast bedankt!

  Met vriendelijke groet,
  Rachel
 4. Auteur
  Karst2
  Datum
  De gegevens waar u om verzoekt zijn dd. 20 maart 2018 reeds naar het opgegeven mailadres verzonden! Het moet nu zo langzamerhand toch tot betaling komen!
  M.vr.groet,
  H. Karst
 5. Auteur
  Karst2
  Datum
  Ik mag u er nog op wijzen dat u de wettelijke verplichting heeft om mij binnen 14 dagen terug te betalen. U laat mij al weken te lang wachten omdat u eerst een bevestiging wilt van uw partner (die niet op u reageert) dat zij het product hebben terug ontvangen. Dit laatste daar sta ik volledig buiten.nu dient mij per omgaande te voldoen een bedrag van EUR 155,90.
 6. Auteur
  Actievandedag.nl
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Beste meneer Karst,

  Zoals eerder al aangegeven hebben wij wederom contact met onze partner opgenomen, om navraag te doen over de verwerking van je retour gezonden vloerkleed. Zolang wij geen duidelijk bericht hebben, dat het kleed in goede staat retour bij hen is ontvangen, kunnen wij helaas niet overgaan tot een terugbetaling. Zodra wij een reactie van ze hebben, zullen we direct per e-mail contact met je opnemen.

  Met vriendelijke groet,

  Karin

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Karst2
Datum
Uiteindelijke oplossing
Ú bent mijn partij waarmee ik zaken doe (en niet uw partner die nalaat u te bevestigen dat zij het product in goede staat van u retour ontvingen). Ik heb met de vrachtbrief reeds 2 keer aangetoond dat ik het verzonden heb. U bent in gebreke op grond van het betreffende wetsartikel om mij binnen 14 dagen na ontbinding van de koopovereenkomst het aankoopbedrag aan mij terug te betalen. Ik beraad mij op volgende juridische stappen. (In mijn optiek dient u uw relatie met Mascot te heroverwegen!)
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Actievandedag.nl?