Klacht Aedizon: Dwingend vorderen zonder reden.

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 150948
Gebruiker
JWZ
Datum
3 reacties

Details

De klacht

Op 25 januari 2016 ontving ik plots een dwingend schrijven over een nota + rente + Incassokosten. Ik woon nu al 1½ jaar op dit adres, heb geen abonnement met de provider TELE2 waarop deze initiële vordering zou gaan noch post ontvangen op dit adres. Dit kunnen mijn huisgenoten en bewindvoerder die alle post ontvangt beamen. Waarom blaast Aedizon zo hoog van de toren terwijl zij mij nog ooit enig schrijven stuurden en gooien er meteen maar rente en incasso op?
Ik heb verzocht om een nota, abonnement en correspondentie waaruit blijkt dat ik een verbintenis heb met TELE2 of maningen waaruit een recht op verhogingen blijkt .

De oplossing

Stoppen met onzinnige declaraties, vorderingen en rentes zonder bewijs

3 reacties

 1. Auteur
  Aedizon
  Datum
  Geachte heer,

  Naar aanleiding van uw reactie op www.klachtenkompas.nl en het door u ingevulde contactformulier d.d. 27 januari 2016 kunnen wij u berichten dat wij het gevraagde hebben opgevraagd bij onze opdrachtgever. Zodra wij de stukken hebben ontvangen zullen wij u nader berichten.

  Aannemende u hiermee eerst voldoende geïnformeerd te hebben.

  Hoogachtend,
  Aedizon
 2. Auteur
  JWZ
  Datum
  Vreemd om zonder het dossier te kennen al met vorderingen en verhogingen een start te maken. Zo ga je niet met mensen om. Eerst past men hoor toe voor een dwangsom en rentes te vorderen! We wachten af. De bewindvoerder is met dit gedrag niet blij en zegt gepaste maatregelen te nemen bij uitblijven gegronde redenen.
 3. Auteur
  JWZ
  Datum
  De onterechte incassant komt er mooi mee weg door te hullen in stilzwijgen onder het mom van "stukken opvragen" , "tot later".

Uiteindelijke oplossing

Auteur
JWZ
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Aedizon?