Klacht Alektum Incasso: Incasso voor niet gedane bestelling

Klachtnummer
# 188505
Gebruiker
Pavabo
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Mijn dochter heeft een brief van Alektum Group gekregen met daarin een aanmaning om iets te betalen aan Estelle by Flexifront. Zij heeft daar nooit een bestelling gedaan, laat staan wat ontvangen. Ik heb een email naar Alektum gestuurd, met de eis om dit dossier te sluiten, tot op heden geen antwoord mogen ontvangen. Bij deze nogmaals de eis om het dossier te sluiten en onze gegevens te vernietigen en om Estelle terecht te wijzen op haar oplichting.

De oplossing

Ik eis dat het dossier gesloten wordt en dat de kosten ongedaan worden gemaakt.

1 reactie

 1. Auteur
  Alektum Incasso
  Datum
  Alektum heeft contact opgenomen met DHr. Pansrikeaw, tijdens dit onderhoud kwam naar voren dat niet alle informatie hieromtrent bekend was/is.

  Wij hebben deze informatie met Dhr. Pansrikeaw besproken en in overleg besloten deze klacht te sluiten. Dhr. Pansrikeaw zal deze informatie nader onderzoeken. Mocht er nog enige aanleiding tot verweer zijn, zal dit aan Alektum incasso zelf gemeld worden, conform de klachten procedure die men hier kan vinden : http://www.alektumincasso.nl/static/documents/Klachtenprocedure%20Alektum%20Group%202015%20NL.pdf

  In overleg met Dhr. Pansrikeaw sluiten wij deze klacht