Klacht Aliaz Cooperation Sia: Klant was zich niet bewust van het feit dat er een abonnement tot stand was gekomen

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 366053
Gebruiker
Antonius1980
Datum
12 reacties

Details

De klacht

Een klant die bij ons kantoor onder beschermingsbewind staat heeft een voordelig proefpakket besteld. Onbedoeld is hiermee -volgens Aliaz Cooperation Sia- een abonnement afgesloten. De heer Hoogwijk was zich hier niet van bewust. Dmv agressieve brieven en dreigen met kostenverhogende maatregelen is er inmiddels in totaal 517,60 betaald op 3 facturen. Per mail van 8 mei jl. is bevestigd dat het abonnement is beëindigd. De laatste bestelling die de opzegging gekruist heeft is retour gestuurd met het verzoek de betaling retour te boeken naar de rekening van de klant.

De oplossing

De laatste betaling die betrekking heeft op de retour gestuurde bestelling retour boeken naar de rekening van de klant

12 reacties

 1. Auteur
  Antonius1980
  Datum
  Tot op heden heb ik nog geen reactie ontvangen van Aliaz Cooperation Sia. Ik hoop deze alsnog zo spoedig mogelijk te ontvangen. In mijn mail heb ik verzocht om het juiste adres waar ik een retourzending naar toe kan sturen. Tevens heb ik verzocht een tweetal betalingen retour te boeken: bestelling ALSH1140894 is per abuis dubbel betaald: er dient 49,90 euro retour te komen. En mbt de laatste bestelling ALSH1227361 a 188,90 heb ik een coulanceverzoek ingediend, de bestelling zal retour gestuurd worden zodra het juiste adres is doorgegeven en het verzoek is de betaling die op deze laatste bestelling betrekking eveneens retour te boeken na ontvangst van de retourzending. De levering/betaling heeft de opzegging van het abonnement gekruist. De opzegging is inmiddels bevestigd per mail d.d. 8 mei jl. Mijn (verstandelijk beperkte) cliënt is ernstig gedupeerd door de extreem hoge kosten als gevolg van het feit dat hij zonder zich daarvan bewust te zijn een abonnement afgesloten bleek te hebben. .
 2. Auteur
  Antonius1980
  Datum
  Nog steeds geen reactie ontvangen van Aliaz Cooperation Sia
  Ik wacht op terugbetaling van een per abuis dubbel betaalde rekening en een reactie op het coulanceverzoek. Tevens heb ik gevraagd naar welk adres een levering retour gestuurd dient te worden.
 3. Auteur
  Antonius1980
  Datum
  Inmiddels heb ik een reactie ontvangen met betrekking tot de dubbel betaalde levering. Er is gevraagd naar het rekeningnummer waarop het teveel betaalde teruggeboekt kan worden. Het bedrag is tot op heden nog niet ontvangen op de rekening. Wel heb ik bevestigd gekregen dat het abonnement is opgezegd. Op het verzoek om de laatste levering (die de bevestiging van de opzegging van het abonnement heeft gekruist) terug te mogen sturen en het geld retour te ontvangen is nog niet gereageerd.
 4. Auteur
  Antonius1980
  Datum
  Op een aantal vragen krijg ik geen antwoord: ik heb gevraagd om het juiste adres waar ik de laatste levering naar retour kan sturen en ik heb gevraagd de betaling die op deze levering betrekking heeft retour te boeken. Als derde heb ik gevraagd of een per abuis dubbel uitgevoerde betaling één keer retour te boeken. Dit laatste is al enige tijd geleden toegezegd zonder dat ik de betaling heb ontvangen. Wel heb ik een aantal keer een mail met onderstaande tekst ontvangen, het lijkt erop dat deze mails verzonden worden in de hoop dat de klachtprocedure daarmee gestopt wordt om vervolgens de vage toezeggingen niet na te komen. Mijn klacht blijft dus onverminderd bestaan.
  Hello,
  Thank you for writing to us we highly appreciate it.
  A repeated notification regarding your case have been posted to our finance department. Your refund will follow shortly, if it has not been issued to your account already.
  Thank you for understanding.
  Wishing you a great day,
  Aliaz Cooperation Customer support
 5. Auteur
  Antonius1980
  Datum
  De enige reactie is telkens een (automatische) ontvangstbevestiging en soms een hele korte reactie in de trant van 'uw vraag is doorgestuurd naar afdeling x en we houden u op de hoogte van het vervolg'. De situatie is dus ongewijzigd: vragen worden niet beantwoord en bedragen worden niet terugbetaald. Mijn cliënt heeft - mocht besloten worden een juridische procedure te starten- recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en zal bijzondere bijstand ontvangen voor de eigen bijdrage. De kosten voor het voeren van een procedure zullen dus geen obstakel vormen om stappen te ondernemen. Ik wacht nog een keer de reactie af (ik heb om het adres gevraagd waar de retourzending naar toe gestuurd moet worden en ik wens de per abuis dubbel uitgevoerde betaling één keer retour op de rekening van cliënt te ontvangen) alvorens één en ander in werking te zetten
 6. Auteur
  Antonius1980
  Datum
  Ik heb nog steeds geen geld retour ontvangen en nog geen mail ontvangen met het adres waar retourzending naar toe gestuurd moet worden
 7. Auteur
  Antonius1980
  Datum
  Ik heb nog steeds geen geld retour ontvangen en nog geen mail ontvangen met het adres waar retourzending naar toe gestuurd moet worden
 8. Auteur
  Antonius1980
  Datum
  Ik heb nog steeds geen geld retour ontvangen en nog geen mail ontvangen met het adres waar retourzending naar toe gestuurd moet worden
 9. Auteur
  Antonius1980
  Datum
  Ik heb nog steeds geen geld retour ontvangen en nog geen mail ontvangen met het adres waar retourzending naar toe gestuurd moet worden
 10. Auteur
  Antonius1980
  Datum
  Ik heb nog steeds geen geld retour ontvangen en nog geen mail ontvangen met het adres waar retourzending naar toe gestuurd moet worden
 11. Auteur
  Antonius1980
  Datum
  Aan de hand van mijn ervaringen raad ik iedereen af in zee te gaan met dit bedrijf. In eerste instantie wordt er een aantrekkelijke 'kennismakings'-aanbieding gedaan, daarna blijkt er onbedoeld een abonnement afgesloten te zijn, er worden zeer hoge prijzen gerekend voor de vervolgleveringen, en er wordt een buitengewoon agressief incassobeleid gevoerd waarbij de kosten in korte tijd torenhoog oplopen. Er komt geen reactie op vragen die per mail gesteld worden. Ik heb nog steeds geen geld retour ontvangen en nog geen mail ontvangen met het adres waar retourzending naar toe gestuurd moet worden
 12. Auteur
  Antonius1980
  Datum
  Aan de hand van mijn ervaringen raad ik iedereen af in zee te gaan met dit bedrijf. In eerste instantie wordt er een aantrekkelijke 'kennismakings'-aanbieding gedaan, daarna blijkt er onbedoeld een abonnement afgesloten te zijn, er worden zeer hoge prijzen gerekend voor de vervolgleveringen, en er wordt een buitengewoon agressief incassobeleid gevoerd waarbij de kosten in korte tijd torenhoog oplopen. Er komt geen reactie op vragen die per mail gesteld worden. Ik heb nog steeds geen geld retour ontvangen en nog geen mail ontvangen met het adres waar retourzending naar toe gestuurd moet worden

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Antonius1980
Datum
Uiteindelijke oplossing
Ik had verzocht om een adres waar ik de laatste ongevraagde levering naar retour kon sturen. Tevens had ik gevraagd om een per abuis dubbel betaald bedrag retour naar de rekening van mijn cliënt te boeken. Op beide verzoeken heb ik geen reactie ontvangen.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Aliaz Cooperation Sia?