Klacht Aliaz Cooperation Sia: onbestelde artikelen +facturen ontvangen

Klachtnummer
# 366052
Gebruiker
theflypgs
Datum
0 reacties

Details

De klacht

HorsePower + BE
C/O Aliaz Cooperation
P.O. Box 42
LV-1010 Riga 10
Latvia

Betreft: niet gesloten overeenkomst


Deurne, België

Geachte heer of mevrouw,
Ik ontving van uw bedrijf een een rekening maar,

ik heb met uw bedrijf nooit contact gehad en geen overeenkomst gesloten.

Aangezien ik niet heb ingestemd – ook niet mondeling – met het sluiten van een overeenkomst en hierdoor dus geen overeenkomst tot stand is gekomen, beschouw ik het de door u toestuurde rekening en product als ongevraagd.

Mocht u van mening zijn dat er wel een overeenkomst tot stand is gekomen, ontvang ik daarvan graag uw bewijs. Tot die tijd acht ik mij niet gebonden aan het contract en betaal ik niet.

Ik verzoek u om een reactie binnen twee weken na dagtekening van deze brief en verwacht geen rekeningen van uw bedrijf meer te ontvangen.
Met vriendelijke groet,


MustafaDe oplossing

Al hetgeen op mijn naam en adres annuleren

0 reacties