Klacht AM Badkamers: Onopgeloste klacht over hardnekkige strepen in toilet

Status
sad Niet opgelost
Klachtnummer
# 274282
Gebruiker
J.Assink
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Onopgeloste klacht over hardnekkige strepen in toilet.
Toen wij in september 2016 AM badkamers attendeerden op onze klacht over streepvorming in ons gastentoilet, hadden we nog de indruk, dat AM badkamers haar klanten en dus klachten serieus neemt!
Inmiddels zijn we (helaas) wijzer en zeer ontevreden over:
A) zowel hun wijze van klanten tegemoet treden als
B) de uiteindelijk geboden oplossing.
Onze diverse mails, gedateerd d.d. 21 maart, de aansluitende reminders d.d. 4 mei, 7 juli en tenslotte 7 september 2017, (noodzakelijk omdat telkens niet of maar half werd gereageerd), vormen het overtuigende bewijs voor onder A) gemelde onvrede. AM badkamers toezegging, om ons terugkoppeling te geven, werd tot heden niet nagekomen.

AM badkamers uiteindelijke oplossing: een schoonmaakadvies haalde, ondanks gedane inspanningen, in de praktijk niet deze hardnekkige strepen weg. Zie de recent gemaakte foto.
De oorzaak, door AM omschreven als kalkaanslag, is o.i. te wijten aan het ontbreken van een beschermlaag (glazuur) in dit toilet, die juist dit soort streepvorming moet voorkomen.
Hoe is het anders te verklaren, dat het op het andere toilet, ook geleverd door AM badkamers, zich dit probleem helemaal niet voordoet. De beschermlaag, die dit soort problemen voorkomt, is hier zichtbaar beter aangebracht.

De oplossing

Deze klacht heeft voor ons inmiddels onacceptabele vormen aangenomen! Zeker gezien de verstreken tijdspanne van ruim 1 jaar! We eisen nu op korte termijn de enige adequate oplossing:
vervanging van het desbetreffende toilet. Dat is, gezien bovenstaande, de enige manier om dit hardnekkige probleem goed en volledig op te lossen!

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat AM Badkamers hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Uiteindelijke oplossing

Auteur
J.Assink
Datum
Uiteindelijke oplossing
Helaas reageerde AM Badkamers uit Delden totaal niet op deze gegronde klacht. Taal noch teken, kennelijk is men hier niet geinteresseerd in klachten oplossingen!
Status
niet opgelost
Beoordeling
sad

Ook een klacht indienen over AM Badkamers?