Opgelost door Apotheekzorg: Men is onbereikbaar en heeft geen oog voor de belangen van de client.

Status
content Opgelost
Klachtnummer
# 634718
Gebruiker
LuieZorg
Datum
3 reacties

Details

Klacht

Op 30 november j.l. informeerde ik Apotheekzorg per email dat mijn vrouw ander incontinentie materiaal nodig had. Ik gaf ook aan aan welke zwaarte men moest denken en gaf aan welk merk zij gebruikte in de instelling waar zij toen was. Haar ontslag zou zijn op 5 december 2022. Ik dacht op tijd te zijn om de staande bestelling te kunnen veranderen in een beter afgestemde.
Ik kreeg geen antwoord, ook latere pogingen om per telefoon het probleem aan te kaarten leverden niets op. Op woensdag 7 december stuurde ik een email met mijn telefoon nummer en de vraag mij te bellen.
Dat gebeurde later die dag en nadat ik de kwestie had uitgelegd was de reactie: maar de bestelling staat en wordt zo geleverd.
Mijn reactie dat er dan een aantal dozen onbruikbaar materiaal geleverd zouden worden werd niet serieus genomen: een eenmaal geplaatste order kon niet worden gewijzigd ( N.B. Ik had van de specialist ouderengeneeskunde een recept met de correct B4 code!) en werd geleverd en oest betaald worden!
Na lang heen en weer praten kon ik wel een paar voorbeelden krijgen van evt nieuw materiaal. En die waren er vandaag. Drie stuks, en precies wat nodig is!
De verzekeraar kon niets doen, eerst moest ik een officiele klacht indienen bij Apotheekzorg om hen de kans te geven er onderling uit te komen.
Het gaat er dus naar uit zien dat Apotheekzorg willens en wetens voor ons onbruikbaar materiaal gaat sturen en ons dus medeverantwoordelijk maakt aan een enorme verspilling.
Ik heb op tijd aan de bel getrokken, heb het ook niet bij een email gelaten maar heb meerdere keren getracht contact te maken om deze verspilling ( die de verzekering grotendeels betaalt!) te voorkomen.
Niet alleen is Apotheekzorg onbeereikbaar, ook op langere termijn, zodat je van een structurele onbereikbaarheid zou kunnen spreken, ze zijn ook niet flexibel ten opzichte van de noden van de client.
Ik wil dat eer geen onbruikbaar materiaal verstuurd wordt en dat mijn vrouw krijgt wat ze nodig heeft.

Gewenste oplossing

Ik wil dat het bedrijf geen onbruikbare spullen stuurt en in fair overleg treedt over wat nu wel nodig is.
Geboden oplossing
Voor het resterende deel van de leverantie periode zijn de goede materialen geleverd. Men denkt na over een vergoeding van de door ons zelf aangekochte materialen ( ong. 140 euro). In januari volgt de proef op de som:kloppen de geleverde materialen. Ere wie ere toekomt, het overleg verliep in uitstekende sfeer! Aanvulling op 9 jan.2023 De juiste materialen voor de komende periode zijn geleverd, en over de finaciele afhandeling van de door ons noodzakelijkerwijs gemaakte kosten is men kennelijk nog aan het nadenken.
Status
opgelost
Beoordeling
content

3 reacties

 1. Auteur
  LuieZorg
  Datum
  Ik ga er van uit dat Apotheekzorg op de hoogte is van mijn klacht. Tor nu toe is er noch via email noch via telefonische activiteit ook maar een enkel teken geweest dat de klacht uebeerhaupt geregistreerd is. En er zijn binnenkort incontinentiematerialen nodig.
 2. Auteur
  Apotheekzorg
  Datum
  Geachte meneer Schrager,

  Dank voor het melden. Wij gaan uw klacht in behandeling nemen. Mijn collega's van de afdeling absorberend gaan binnen 2 werkdagen contact met u opnemen.

  Met vriendelijke groet,
  ApotheekZorg Hulpmiddelen


 3. Auteur
  LuieZorg
  Datum
  Privé
  Privé bericht
  Deze reactie is verborgen

Deze klacht is gesloten

Ook een klacht indienen over Apotheekzorg?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen