Klacht Automotive Import: AUTOMOTIVE IMPORT MISLEID

Klachtnummer
# 127569
Gebruiker
imuun
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Bedrijf factureert stilzwijgend veel meer dan het nodige bedrag voor betaling aan de belastingdienst (BPM betaling die via dit bedrijf loopt). Bedrijf beroept zich op algemene voorwaarden, dat dit SOMS wordt gedaan, maar dit is niet billijk noch redelijk.
Bedrijf had in elk geval redelijkerwijs eerst met cliënt moeten overleggen, waarom juist nu extra te factureren (cliënt heeft geen keuze nog notificatie gekregen) en dan in elk geval de hoogte van het extra bedrag kunnen specificeren. Het stilzwijgen suggereert dat er geen extra bedrag in rekening is gebracht. Veel erger, bedrijf stuurt cliënt 'bewijsmateriaal' (bijvoorbeeld een rekeningafschrift) waarin de suggestie wordt gewekt dat het bedrijf niet extra heeft gefactureerd en er dus ook geen vordering van mij kan zijn. Zeer veel pogingen gedaan geld terug te krijgen, hoogte bedrag te achterhalen. Ik vind het misleidend en mede door alle geïnvesteerde tijd door mij, een gebrekkige dienstverlening, wil dus ook mijn fee terug.

De oplossing

Ik wil mijn betaalde fee terug en het teveel betaalde bedrag, 'gereserveerd' voor BPM betaling.

0 reacties

Ook een klacht indienen over Automotive Import?