Klacht Avrotros: onrechtmatige cq ongewenste koppelverkoop

Klachtnummer
# 287186
Gebruiker
E. Haffmans
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Ik wilde mij inschrijven voor het bijwonen van de opname van een aflevering van het programma Kunst en Kitsch van de Avro-Tros. Deze inschrijving is mogelijk via de website van AvroTros.
Toen ik me inschreef kwam als eis dat ik eerst lid moest worden van Avro-Tros en voorts moest ik naast €5,00 inschrijfgeld voor het bijwonen van de betreffende uitzending ook nog de Avro-Tros machtigen om €7.50 van mij rekening af te schrijven. Tevens moest ik er mee instemmen dat ik lid bleef inclusief automatische afschrijving van mijn rekening van de jaarlijkse contributie. . Je werd er op gewezen dat latere opzegging van het lidmaatschap wel mogelijk was .
Het was onmogelijk om de uitzending bij te wonen zonder eerst lid te worden van AvroTros.

Mijn vragen :
1. Is dit soort koppelverkoop toegestaan door naast inschrijvingsgeld voor de betreffende uitzending ook nog verplicht te worden je meteen voor de verdere toekomst als lid van de AVRO Tros te laten inschrijven, waarbij je lid van AVROTros blijft tenzij je zelf actie tot opzegging onderneemt. Dat is toch de omgekeerde wereld.
2. Is het juist om op deze manier nieuwe leden te werven en is dit soort koppelverkoop niet in strijd met de colportagewet en andere wettelijke regels? want daar lijkt deze praktijk wel op
3. Is deze m.i.klachtwaardige werkwijze usance ook bij andere omroepverenigingen?

NB Ik ben reeds lid van een omroepvereniging en zou aldus gedwongen worden om tegen mijn zin ook lid te worden van een andere omroepvereniging i.c. de AVRO-Tros, alleen maar omdat ik een uitzending van Kunst en Kitsch van de Avro-Tros zou willen bijwonen.

De oplossing

laat de AVRO-Tros een lid van de AvroTros in vergelijking met een niet-lid minder betalen om de uitzending bij te wonen, maar dwing niet om onbeperkt lid van de AVRO-Tros te worden , als je een uitzending van AVRO-Tros wenst bij te wonen.
Een ander oplossing is om het bijwonen van een uitzending alleen open te stellen voor leden van de eigen omroepvereniging.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Avrotros hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over Avrotros?