Klacht Axent: Axent: een graaier met valse streken: aflevering 2

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 137878
Gebruiker
jw. reessink
Datum
4 reacties

Details

De klacht

Mijn ouders sloten heel lang geleden een begrafenisverzekering af. Via een vertrouwde partner, de plaatselijke Diaconie, die haar belangen bij een verzekeraar had ondergebracht. De Diaconie bepaalde de verzekerde bedragen en daarop gebaseerde premies die stonden voor een fatsoenlijke begrafenis of -crematie. De in de jaren erna steeds maar doorverkochte polissen (de rechten bleven vgls bijgevoegde brieven onaangetast!!) belandden uiteindelijk bij Axent. Welke rechten? Dat bleek alras een goede vraag te zijn: bij het overlijden van mijn vader blijkt nu dat mijn moeder als een nitwit het vel over de oren getrokken is en alle fatsoensregels overtreden werden . Bij het overlijden van mijn moeder probeert Axent dezelfde truc: men biedt 125 euro, een bedrag dat voort zou vloeien uit de decennia lange betaling van de premies. Onderbouwd bezwaar wordt niet inhoudelijk beantwoord. Axent probeert ook met niet bestaande tel nummers de hete aardappel door te schuiven.
Dat zal ze niet lukken

De oplossing

kosten 2 begrafenissen vergoeden

4 reacties

 1. Auteur
  Axent
  Datum
  Geachte mevrouw Reessink,

  Jammer om te lezen dat u zich niet kunt vinden in onze schriftelijke reactie van 10 september 2015. U heeft het recht om uzelf binnen 3 maanden te wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit een onafhankelijk klachtenloket, dat zich bezighoudt met het oplossen van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

  In ons voorgaande bericht hebben wij u per abuis een telefoonnummer doorgegeven dat inmiddels niet meer in gebruik is. Dit nummer is vervangen door (070) 33 38 999. Onze excuses voor het ongemak.

  Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
  Postbus 93257
  2509 AG Den Haag
  Telefoon (070) 33 38 999
  info@kifid.nl
  www.kifid.nl
 2. Auteur
  jw. reessink
  Datum
  opnieuw geen inhoudelijke reactie op klacht
 3. Auteur
  Axent
  Datum
  Geachte mevrouw Reessink,

  U vraagt om een inhoudelijke reactie op uw klacht. Omdat onze reactie privacy gevoelige informatie bevat, kunnen wij niet inhoudelijk op internet reageren.

  In onze brief van 10 september 2015 zijn wij reeds uitgebreid ingegaan op uw klacht en hebben wij u uitleg gegeven. Klaarblijkelijk bent u het niet eens met onze uitleg. Wij willen u er daarom nogmaals op wijzen dat u uw klacht binnen drie maanden kunt voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

  Met vriendelijk groet,

  Alex Jongema
  Klachtencoördinator
 4. Auteur
  jw. reessink
  Datum
  Axent weigert inhoudelijk op mijn argumenten (ontleend aan de door mij verschafte statuten (Axent had niets ).
  Axent lees de stukken met een voor haar gunstige gekleurde -moderne- bril.
  Door het moment van afsluiten van de polis te verontachtzamen pleegt Axent fraude. Ik zal derhalve het KIFID inschakelen.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
jw. reessink
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Axent?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen