Klacht Azivo: Afhandeling klacht niet naar behoren

Klachtnummer
# 16706
Gebruiker
Radjen Jagbandhan
Datum
9 reacties

Details

De klacht

Geachte heer, mevrouw, Hierbij wil ik mijn klacht bij u neerleggen voor verdere advies. Ik ben het niet eens met de afhandeling van mijn declaratie bij Azivo Zorgverzekering. Als consument wil ik helderheid hebben in de behandeling van mijn claim echter denkt Azivo daar anders over. Ik heb dan ook schriftelijk mijn klacht ingediend op 17 september 2012 naar Azivo klachten en bezwaar, ik word op 8 oktober 2012 hier over gebeld, gesproken met mevrouw Mengedot ik heb haar aangegeven dat ik reactie per brief wil ontvangen niet telefonisch en ontving op 22 oktober 2012 een schriftelijk reactie waar ik naar vroeg. Antwoord op de gestelde vragen is uitgebleven. Alsook mijn coulance verzoek is men niet op ingegaan. Voor de goede orde heb ik nog gebeld naar Azivo, afdeling declaratieafhandeling op d.d. 21 november 2012 tijdstip10:27, gesproken met mevrouw Doolen, zij kon mij vertellen dat mijn dossier gesloten is. Een reactie op mijn beklag was niet nodig geweest volgens haar. Ik heb zelf een dossier bijgebouden van alle correspondenties en telefoongesprekken. U zult wel begrijpen dat ik oneens ben in de behandeling van mijn declaratie en klacht. Is het nou zo moeilijk een antwoord mijn vraag te krijgen. Moet ik me nou zodanig inspannen? Wellicht met uw bemiddeling krijg ik wel antwoord op mijn vragen. Graag uw medewerking. Met vriendelijke groet, Dhr. Radjen Jagbandhan Beetsstraat 67 2524 PK Den Haag

De oplossing

Antwoord op mijn vragen en compensatie declaratieafhandeling

9 reacties

 1. Auteur
  Azivo
  Datum
  Geachte Radjen Jagbandhan,Mijn collega van de afdeling klachten en bezwaar heeft met u gesproken op 8 oktober 2012 en de beslissing op uw klacht ook mondeling aan u toegelicht. Ik begrijp uit uw reactie op deze site dat u het niet eens bent met de beslissing van de afdeling Klachten en Bezwaar. Als u het niet eens bent met de beslissing van 8-10-2012 adviseer ik u, uw klacht voor te leggen aan de stichting Klachten en Geschillen. Hiervoor heeft u een schriftelijk bewijs nodig van de eerdere afhandeling van uw klacht. Ik zal mijn collega van de afdeling Klachten en bezwaar vragen de afhandeling van uw klacht schriftelijk te bevestigen.
  Met vriendelijke groeten,
  Leontine Seuren.
  Azivo team Webcare.
 2. Auteur
  Radjen Jagbandhan
  Datum
  Geachte mevrouw Seuren,
  Hartelijk dank voor de snelle reactie.
  Ik heb een aantal vragen gesteld in mijn eerdere correspondenties. Een reactie op het gevraagde mocht mij nimmer bereiken. Daarnaast heb ik een coulance verzoek ingediend ook daar wordt er niet over gerept! M.a.w. meneer Jagbandhan ga maar aan het gas! Door Azivo zijn herziene notás opgevraagd, ik heb daar de moeite voor gedaan en zorggedragen dat de nota's zal doen toekomen. Ook daar krijg ik nul op request.
 3. Auteur
  Azivo
  Datum
  Geachte Radjen Jagbandhan,het beantwoorden van uw vragen heb ik overgedragen aan de afdeling Klachten en Bezwaar. U kunt deze week een brief van de afhandeling hiervan verwachten. Als u daar nog vragen over heeft neemt u dan contact op met de klachtenafhandelaar gemeld in deze brief.Met vriendelijke groeten,
  Leontine Seuren.
  Webcareteam Azivo
 4. Auteur
  Radjen Jagbandhan
  Datum
  Beste mevrouw Seuren.
  Wij zijn inmiddels een week verder van uw emailbericht van 10 december 2012. Een reactie heeft mij nimmer kunnen bereiken. Kunt u mij inmiddels informeren naar de huidige status van mijn dossier?Met vriendelijke groet,
  Dhr. R. Jagbandhan
 5. Auteur
  Azivo
  Datum
  Beste meneer R.Jagbandhan, U stelt dat we eerder vorige week per e-mail contact hebben gehad. Ik heb geen e-mail adres van u. Ik heb wel via deze site een bericht voor u achtergelaten. De brief, waar ik het over heb in het bericht van 10-12, is u op 10 dec. verstuurd. Wat vervelend voor u dat deze brief u niet bereikt heeft. Ik kan mijn collega van de afd. K&B vragen of ze een kopie van deze brief per e-mail kan sturen? Wat is uw e-mail adres?Met vriendelijke groeten,
  Leontine Seuren
  Webcareteam Azivo
 6. Auteur
  Radjen Jagbandhan
  Datum
  Beste mevrouw Seuren,
  U doet een toezegging op 10 december 2012, zie uw berichtgeving op deze site, dat ik diezelfde week een schriftelijk reactie zou krijgen van de afdeling klachten en bezwaar. Dit mocht mij niet bereiken wel de brieven voor de premie betaling.
  Mijn email adres is radjenjagbandhan@hotmail.com
  Met vriendelijke groet,
 7. Auteur
  Azivo
  Datum
  Dag meneer Jagbandhan, Wij hebben uw verzoek doorgestuurd naar onze afdeling Klacht en Bezwaar. Zij zorgen ervoor dat u nog deze week de brief per e-mail ontvangt.Met vriendelijke groet,Raymond Korst
  Webcareteam Azivo
 8. Auteur
  Radjen Jagbandhan
  Datum
  Geachte heer Korst,
  Tot op heden mocht ik voor de zoveelste keer geen reactie ontvangen van de afdeling klacht en bezwaar. Kunt u mij de huidige status van mijn dossier informeren?
  Met vriendelijke groet,
 9. Auteur
  Azivo
  Datum
  Dag meneer Jagbandhan,Zoals wij in het vorige bericht hebben vermeld, ontvangt u nog deze week de brief per e-mail. Ik heb zojuist contact gehad met onze afdeling Klacht en Bezwaar (mevrouw Mengedoth). Zij stuurt de brief vandaag nog per e-mail naar u toe. Met vriendelijke groet,Raymond Korst
  Webcareteam Azivo

Ook een klacht indienen over Azivo?