Klacht Bakker Racing Products.nl: Veel te snel versleten fietsbroek

Klachtnummer
# 388896
Gebruiker
UVEXTREME#120KM
Datum
0 reacties

Details

De klacht


Op 26 mei 2019 zijn wij het volgende overeengekomen: ik heb een fietsbroek bij u gekocht, onder bestelnummer #100120021. Helaas moet ik constateren dat u de overeenkomst niet nagekomen bent. Met name heb ik het volgende bezwaar: De kwaliteit van deze broek is zodanig laag dat deze al binnen 1 week, waarin 2 fietsritten gemaakt zijn, beschadigd is. Dit voldoet niet aan de verwachting die aan een dergelijk product gesteld mag worden. In de bijlage ziet u de beschadiging. Door middel van deze brief geef ik u nu de laatste kans om binnen 7 dagen mijn klacht op afdoende wijze op te lossen, dan wel aan de gestelde eisen te voldoen. Hierbij is mijn eis om het bedrag van aankoop, zijnde €82,46 binnen 7 dagen terug te betalen.
Mocht u niet binnen de gestelde termijn aan vorenstaand verzoek voldoen, dan stel ik u reeds nu voor alsdan in gebreke. U bent dan in verzuim en in dat geval behoud ik mij alle rechten voor om zonder nadere aankondiging over te gaan tot het (laten) treffen van de mij ten dienste staande maatregelen. De kosten die hieraan verbonden zijn, zal ik op u verhalen. Vooralsnog hoop ik dat het niet zover hoeft te komen en dat mijn klachten op adequate wijze worden opgelost.

Met vriendelijke groet,

Bas van Berchum

De oplossing

Volledige garantie of tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Bakker Racing Products.nl hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over Bakker Racing Products.nl?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Stuur een juridische brief of e-mail

  2. Bel onze juridisch expert

  3. Laat ons voor je bemiddelen