Klacht Bazuin & Partners: Bazuin breekt wet en regelgeving

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 292879
Gebruiker
Anoniem013
Datum
4 reacties

Details

De klacht

Bazuin & Partners, te Rotterdam, is op een schandalige manier alle regels en wetten aan z’n laars aan het lappen.

Omdat Bazuin niet de beslagvrije voet toe wilde passen op het beslag huurtoeslag, voelde ik me genoodzaakt de kantonrechter naar de zaak te laten kijken. Zo geschiede het: Bazuin moest de beslagvrije voet toepassen en de proceskosten vergoeden. Deze uitspraak was op 20-12-2017. Na lang getouwtrek heeft het tot en met 25-01-2018 geduurd eer de bvv was aangepast! Dit pas na de mededeling dat ik bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarder een klacht in zou dienen.

Sinds 1 januari is mijn financiële situatie veranderd, waardoor de bvv ook meeverandert. Hier heb ik talloze emails gestuurd aan zowel Bazuin als de eiseres in deze zaak, dit wordt tot op de dag van vandaag geweigerd voornamelijk door niet in te gaan op de feiten. Tijdens de rechtzaak heeft [naam verwijderd door moderator] van Bazuin toegezegd de bvv opnieuw te berekenen en aan te passen indien de situatie daar om vraagt. Dit heb ik persoonlijk aan de rechter gevraagd gezien de moeizame en bij tijd schandalige opstelling van Bazuin. Ik was ook niet van plan om bij elke verandering de kantonrechter in te schakelen, alsof de rechter niets beters te doen heeft dan zich met deze onwettige en kinderachtige praktijken bezig te houden?!

Bazuin lijkt zich niets aan te trekken van uitspraken van de rechter, evenals de evt. toekomstige rechtzaken. Ze staan in mijn zaak zelfs in de ‘min’, nooit een cent ontvangen maar wel de proceskosten moeten vergoeden. In de hoop dat Bazuin bijdraait als deze klacht ‘op straat komt te liggen’. Dit is, wat mij betreft, persoonlijk geworden. De professionaliteit is ver te zoeken.

De oplossing

Het enige dat ik eis is dat Bazuin& Partners de wet volgt. In dit geval de nieuwe beslagvrije voet berekent en doorgeeft aan Belastingdienst/Toeslagen

4 reacties

 1. Auteur
  Bazuin & Partners
  Datum
  Met enige verbazing hebben wij kennis genomen van bovenstaande klacht. Als gerechtsdeurwaarderskantoor zijn wij onderworpen aan strikte wet- en regelgeving. Daarnaast hanteren wij binnen onze organisatie zekere normen en waarden, volgens welke wij een ieder tegemoet treden.
  Maar wij zijn nu eenmaal een gerechtsdeurwaarderskantoor en als zodanig belast met de incasso van vorderingen.
  Zo ook in dit geval, waar bij ten laste van klager belast zijn met de incasso van een huurvordering.
  Net als elke betaalplichtige partij (om het vervelende woord "debiteur" niet te gebruiken) kan ook klager ervan verzekerd en overtuigd zijn, dat Bazuin & Partners te allen tijde handelt in overeenstemming met wet- en regelgeving.
  Gezien het karakter van onze werkzaamheden, gericht op het verkrijgen van betaling door de betaalplichtige, ook en zelfs "tegen zijn zin in", betekent dat echter ook, dat onze acties niet altijd in goede aarde vallen bij de betaalplichtige.
  In dit geval is door ons beslag gelegd onder de belastingdienst op de huurtoeslag. De vraag die juridisch Nederland letterlijk en figuurlijk verdeeld houdt, is of in het geval van een dergelijk beslag een beslagvrije voet van toepassing is. Een beslagvrije voet is dat deel van het inkomen, dat NIET onder het beslag valt.
  De ene rechter zegt dat er géén beslagvrije voet gehanteerd dient te worden, omdat huurtoeslag bestemd is om de huur te betalen (en dus, simpel gezegd, niet bedoeld is voor andere uitgaven), de andere rechter zegt dat er wél een beslagvrije voet gehanteerd moet worden, omdat huurtoeslag inkomen is en daarop een beslagvrije voet toegepast moet worden.
  Het is dus niet zo duidelijk als klager wil doen geloven en wij zijn inderdaad naar de Kantonrechter Tilburg gegaan om haar mening te horen. Die mening was in het voordeel van klager en daar hebben wij ons bij neer te leggen. En dat hebben wij ook gedaan.

  Overigens is de beslagvrije voet hoger dan wat klager aan huurtoeslag ontvangt, zodat wij géén inhoudingen ontvangen. De inhoudingen zijn dus "nul".
  Klager wil nu de beslagvrije voet verhogen (!), waardoor er nog minder onder het beslag valt. Omdat minder dan "nul" nog steeds "nul" is, is een aanpassing zoals door klager gewenst een feitelijk overbodige actie, maar ook dat hebben wij conform de wens van klager gemeld aan de Belastingdienst (die dus nog steeds "nul" aan ons uitkeert.

  Frappant is evenwel, dat klager meer zijn energie lijkt te richten op het ontkomen aan of ontduiken van zijn betaalverplichtingen, dan op het -in overleg met ons- komen tot een oplossing, namelijk betaling van de vordering binnen de mogelijkheden die hij heeft.
 2. Auteur
  Anoniem013
  Datum
  Bazuin&partners,

  Graag zie ik een schriftelijke bevestiging van de nieuwe bvv, zoals in uw reactie is beschreven.

  De feiten:
  - De beschikking van de kantonrechter moet opgevolgd worden, hier kunt u zich niet beroepen op andere rechtzaken uit het verleden. Goed om te vermelden dat u één uitspraak als uitgangspunt neemt, terwijl er meerdere uitspraken zijn die 'gehakt' maken van die ene enkele uitspraak.

  - Tot 5x toe weigeren de beschikking te volgen, dus mijn verzoeken daartoe te weigeren, is wel degelijk crimineel gedrag.

  - U kunt wel beweren dat, en ik citeer:
  ,,Overigens is de beslagvrije voet hoger dan wat klager aan huurtoeslag ontvangt, zodat wij géén inhoudingen ontvangen. De inhoudingen zijn dus "nul".
  Klager wil nu de beslagvrije voet verhogen (!), waardoor er nog minder onder het beslag valt. Omdat minder dan "nul" nog steeds "nul" is, is een aanpassing zoals door klager gewenst een feitelijk overbodige actie,...................''
  Wat voor u overbodig is, is niet van belang. Als het écht zo is dat de situatie niet veranderd, dan heeft u toch des te meer reden om de wet/beschikking te volgen?! U bent verplicht de bvv aan te houden zoals het vastgelegd is in de wet. Zeg nou zelf, we weten allebei dat u zo de overige schuldeisers buitenspel wilt zetten die loonbeslag hebben gelegd. Door u toedoen zijn schulden van de overige schuldeisers hoger geworden met alle gevolgen en maatregelen/beslagleggingen van dien. Áls u zich maar had aangesloten bij de eerste beslaglegger, dan had u gelden ontvangen. Én belangrijker, was alle pijn en moeite niet vergeefs geweest die regeling tot stand te laten komen.
  Hartstikke bedankt, dat u het kleine niet eerde en zo betalingen aan 5 andere schuldeisers onmogelijk maakte.
  Als ik daarnaast u logica zou volgen, dan kan ik de inboedelverzekering opzeggen..........want er is nooit ingebroken?! U dient de wet te volgen, punt uit, ook wanneer het u niet aanstaat. U kunt uzelf niet het recht veroorloven om 'wetgevertje' te spelen. De bedoeling is de wet volgen.

  - U gaat voorbij aan het feit dat ik 36 dagen moest klagen om u te houden aan de beschikking vd rechter, terwijl u maar 2 dagen nodig had na de vorige uitspraak (in uw voordeel) om bij mij voor de deur te staan. Dus u kunt het wel, jammer dat u er alleen vaart achter zet als u er beter van word. Vandaar het vermoeden dat het persoonlijk is, vooral als ik constateer dat overige gerechtsdeurwaarders netjes wet- en regelgeving volgen. Het is al ingrijpend genoeg als het rechtvaardig gaat. Ik heb me daarnaast nooit verzet tegen inbeslagnames, omdat dit nooit inbreuk maakte op mijn beslagvrije voet.

  - Weet u wat FRAPPANT is, dat u willens en wetens probeert naast het beslag op de toeslag een betalingsregeling probeert af te dwingen. U probeert mijn bvv zo te omzeilen, dat is niet volgens de richtlijnen van uw beroepsgroep en de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Wat FRAPPANT is, dat u me steeds afschildert als leugenaar of weigerachtig te betalen. Wanneer gaat het tot u doordringen dat er niets is wat ik voor u kan doen? Want u bent de 6e schuldeiser in 5jaar, waarbij geen enkele schuldeiser is afbetaald. Denkt u nu werkelijk dat ik al die schuldeisers 'overleefd' heb, dat ze me niet al kaalgeplukt hebben.

  Tenslotte verwart u mijn 'energie om te ontkomen/ontduiken' met de 'energie om te overleven'. Ik ben niet in staat om u maar 1 cent te beloven. Zoals het nu is heb ik meer maand dan geld.
 3. Auteur
  Anoniem013
  Datum
  Update:

  Zojuist contact gehad met de Belastingtelefoon.
  De beslagvrije voet is NIET aangepast, sterker nog: Bazuin&partners heeft geen contact gehad met de Belastingdienst aangaande mijn bvv.

  De bvv staat nog steeds op het niveau van 2017
 4. Auteur
  Bazuin & Partners
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Geachte heer Haloui, Communiceren via dit platform heeft geen zin. U leest wat u wilt lezen en staat niet open voor een constructieve dialoog. Indien u zich rechtstreeks tot ons kantoor wendt, kan ik u verzekeren dat u gepast antwoord krijgt. Dat geldt voor iedereen die zich tot ons wendt, dus ook voor u.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Anoniem013
Datum
Uiteindelijke oplossing
Zoals u zelf kunt zien wordt er niets gedaan met al mijn klachten. Ik heb al bijna 1 jaar geen gepaste antwoorden gekregen. Altijd dezelfde leugens, manipulaties en gebrek aan oplossingen........zelfs als dit expliciet door de wet en richtlijnen vd Kamer voor Gerechtsdeurwaarders verboden word. Er zou geen sprake moeten zijn van een dialoog! Ik heb een verzoek, Bazuin heeft de plicht het verzoek uit te voeren. En dit platform werkt prima voor mij, zodat de wereld uw misdragingen evenals uw gebrek kan zien. U weet wat u moet doen, daar hoeft verder niet over gepraat te worden. Sterker nog, al moet ik opnieuw bij de Kantongerecht Tilburg aankloppen.......u zult doen wat juist is!!!
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Bazuin & Partners?