Klacht Bazuin & Partners: Bazuin en Parners.

Klachtnummer
# 181129
Gebruiker
Mevr van de Vorstenbosch
Datum
3 reacties

Details

De klacht

Het betreft een huurschuld die volledig is afgelost, maar blijven dreigende mails sturen over opentaandbedag.
Huurschuld/hoofdsom: €630,85. Incassokosten:€94,63. B.T.W: 19,87.
Saldo totaal: €745,35.
Overgemaakt naar Bazuin en partners: €800 euro, dus ruim en blijft er een testbedrag over.
Nu weer een dreigmail met de eis €145 ?
Alles staat op papier, bewijs van alle betalingen zijn er, dus duidelijk dat Bazuin hun administratie niet op orde hebben.
Dit houden ze nu een jaar vol zonder eind, dit gaat te ver naar mijn begip.
Bazuin gaat zeer mens onvriendelijk te werk.
Graag zou ik dit opgelost zien, maar na ruim een jaar zonder enige Feedback moet ik dit openbaar maken.

De oplossing

Dat het dossier wordt gesloten.
Bazuin gooit zijn eigen ramen in zo, lijkt mij.
Het bewijs van de overgemaakte bedragen/ betalingen zijn er. Kennelijk zijn er werknemers bij Bazuin die incapabel zijn hun werkt te doen.
Dit zorg voor stress , onnodig en laten de zaak voortslepen tot een ziek iets waar je achter aan blijft rennen!.

3 reacties

 1. Auteur
  Bazuin & Partners
  Datum
  Geachte mevrouw Vorstenbosch,

  Naar aanleiding van uw klacht wijs ik u erop dat wij u (binnen 14 dagen na heden) per brief nader zullen informeren in deze kwestie.

  Met vriendelijke groet,

  mr. M. Keuvelaar
  Bazuin & Partners
 2. Auteur
  Mevr van de Vorstenbosch
  Datum
  Geachte mr. M. Keuvelaar,
  Dank voor de snelle reactie.
  Verder wacht ik af op tegenbericht.
  Met vriendelijke groet,
  Mevr. M.J.A. van de Vorstenbosch.
 3. Auteur
  Bazuin & Partners
  Datum
  Geachte mevrouw Vorstenbosch,

  De schriftelijke reactie heb ik op 17 augustus jl. per post aan u toegezonden.
  Ik ga er dan ook vanuit dat deze inmiddels in uw bezit zal zijn.

  Met vriendelijke groet,

  mr. M. Keuvelaar