Klacht BCC: De glasplaat tablet van ASUS TABLET 303K1D022A is spontaan binnen de garantieperiode van de eerste 6 maanden gebarsten. VERVOLG

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 102552
Gebruiker
Boszee
Datum
4 reacties

Details

De klacht

De eerdere klacht staat weliswaar als afgehandeld: dat is niet het geval. BCC/ASUS zijn er bij herhaling op attent gemaakt, dat het echt een spontane barst is. Er is beslist geen sprake is van een “onheil van buitenaf” zoals door BCC en ASUS wordt beweerd. Aangezien dit is opgetreden binnen 6 maanden na aanschaf en bij BCC en ASUS ook binnen die termijn is aangemeld, is er sprake van omgekeerde bewijslast.
De onderbouwing ontbreekt voor de BCC/ASUS opmerking: “Dit soort schade, breuk, kan niet spontaan ontstaan, en is uitdrukkelijk van garantie uitgesloten” . De conclusie is niet overtuigend, niet betrouwbaar en niet gevalideerd. De foto’s zijn onvoldoende adequate bewijsvoering. Het blijft uitdrukkelijk een binnen de garantie vallende zaak.
Om bovengenoemde redenen verzoek ik u nog steeds en opnieuw zeer dringend het apparaat binnen een week te vervangen door een nieuwe dan wel het kosteloos te repareren.

De oplossing

4 reacties

 1. Auteur
  BCC
  Datum
  BCC blijft bij haar eerdere standpunt:
  Er is bij deze reparatie, casenummer 9770224, schade door onheil van buitenaf geconstateerd. Dit wil zeggen dat er door een externe oorzaak schade is ontstaan aan het apparaat.
  Het kan geel goed dat u zich van geen kwaad bewust bent, echter de technische bevindingen laten simpelweg geen andere conclusie over.
  Op de foto’s is het impact point te zien, bij de speaker, hier, op dit punt is teveel druk uit geoefend.
  Dit soort schade, breuk, kan niet spontaan ontstaan, en is uitdrukkelijk van garantie uitgesloten.
  De foto’s met het impact point heeft u van ons ontvangen.
 2. Auteur
  Boszee
  Datum
  Aangezien het gebrek zich binnen zes maanden na aankoop voor doet, mag ik volgens de wet ervan uitgaan dat het gebrek al aanwezig was bij aankoop. Ik verzoek u dan ook binnen een week tot gratis herstel of gratis vervanging van het product over te gaan.Aangezien u tot nu toe van mening bent dat de klacht en garantieclaim niet gegrond zijn, wijs ik u op de omgekeerde bewijslast die van toepassing is. U heeft niet bewezen dat het niet een spontane barst is. Zie svp ook het e-mail dossier.
 3. Auteur
  BCC
  Datum
  Het apparaat is verkocht zonder barst, deze is later van buitenaf ontstaan. Dit valt helaas niet onder garantie.
 4. Auteur
  Boszee
  Datum
  AFGESCHEEPT:
  BCC stuurt aangetekende brief met mededeling dat er verder niet meer wordt geantwoord en met volharding, dat het geen garantie is. BCC gaat voorbij aan alle regels uit consumentenrecht en geeft geen enkel inhoudelijk antwoord. Stuurt vaste langjarige klant Harense Smid Nuenen gewoon weg naar geschillencommissie. Reputatie komt te voet en gaat te paard!
  http://www.consumentenbond.nl/campagnes/klachten-sony-xperia/garantie-smartphones/;jsessionid=D3454B6840AA781E235F93ECC51E0551

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Boszee
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over BCC?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen