Opgelost door BCC: Voeding TV waarschijnlijk stuk.

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 11259
Gebruiker
antoine
Datum
33 reacties

Details

De klacht

Bij BCC gekocht TV met 2 jaar fabrieksgarantie prijs € 1845 met korting nu 4 jaar geleden.
Gebreken TV gemeld aan/uit blijft knipperen.
Blijkens fabrikant Samsung en filiaal BCC geen garantie meer.
Reparatiekosten gaan waarschijnlijk bedragen tussen € 100 en € 250 met een maximum van
€ 315,= gevraagd om levensduur aan te geven maar wordt zowel door fabrikant samsung alsmede door BCC niet verstrekt. Wat kan ik nog doen ??? Aankoopbon in bezit.

De oplossing

Bijdrage in reparatiekosten. E.v.t. als coulance of ter compensatie.

33 reacties

 1. Auteur
  BCC
  Datum
  Goedemorgen meneer van Dinther, Naar aanleiding van uw klacht op de website klachtenkompas.nl willen wij als volgt reageren. BCC geeft 2 jaar garantie op elk artikel dat wij verkopen, helaas is de garantie op uw televisie toestel verlopen. Uw televisie heeft een economische levensduur van 6 jaar dit houdt in dat hij volgens de wet zolang mee zou moeten gaan. Graag verzoeken wij u de Samsung LE52M87BDXIXEC ter reparatie aan te bieden via BCC, wij kunnen coulance toepassen op de reparatiekosten mits deze door technisch falen defect is gegaan.Bij voorbaat dank, BCC electro-speciaalzaken B.V.
 2. Auteur
  antoine
  Datum
  Uw reactie ontvangen waarvoor onze dank. Inmiddels TV gerepareerd door selectro service group n.a.v. tel. onderhoud Samsung (BCC).
  Kosten bedroegen € 155,= 5 xcicooonUF vervangen in softw.
  Volgens monteur slechte kwaliteit toegepast vandaar euvel.
  Economische levensduur zou ongeveer 10 jaar moeten bedragen.
  Onze vraag : Kan rekening bij BCC worden ingediend om enige coulance??
 3. Auteur
  BCC
  Datum
  Goedemiddag,
  Als u de rekening van de reparateur en een kopie van uw aan koopbon met een kort begeleidend briefje naar ons opstuurt, zullen wij uw coulance verzoek in behandeling nemen.
  U kunt alle papieren sturen naar BCC electro-speciaalzaken
  B.V. T.A.V. Customer Care , Bellsingel 61, 1119 NT Schiphol Rijk.
 4. Auteur
  antoine
  Datum
  Bedankt voor Uw reactie. d.d. 8-9- j.l.
  Wij delen U mede dat brief met kopieen zijn verzonden naar filiaal van aankoop t.w. BCC Oostwal 247, 5341 te Oss. In afwachting resultaat.
 5. Auteur
  BCC
  Datum
  Goedemorgen,
  Wij zien uw brief gaarne tegemoed.
 6. Auteur
  antoine
  Datum
  Brief wordt hedenmiddag persoonlijk bezorgd bij filiaal BCC te Oss.
  Met begeleidend schrijven en rekening reparatie.
  Aankoopbon reeds in bezit van BCC. Overige aankoopbonnen in ons bezit.
 7. Auteur
  BCC
  Datum
  Vriendelijk bedankt voor uw informatie
 8. Auteur
  antoine
  Datum
  Brief met gegevens is d.d. 10-9-2012 persoonlijk in brievenbus van BCC te Oss gedaan.In afwachting reactie hierop verblijven wij,
 9. Auteur
  BCC
  Datum
  Zodra Oss deze heeft doorgestuurd naar het hoofdkantoor zullen wij contact opnemen.
 10. Auteur
  antoine
  Datum
  Telefonisch door BCC te Oss aan mij medegedeeld dat brief met gevraagde gegevens naar Hoofdkantoor is verzonden afwachten op nader bericht.
 11. Auteur
  BCC
  Datum
  Uw brief en reparatie rapport is binnen. Er is een verdeling op basis van levensduur en afschrijvingsmethode volgens Uneto-Vni gemaakt. Telefonisch is afgesproken dat ik deze ook op schrift toestuur. Deze brief zult u binnenkort ontvangen.
  Berekening: reparatie bedrag/ maanden levensduur * maanden in bezit= kosten klant.
  reparatiebedrag- kosten klant= bedrag BCC
  155/84*50=92 155-92=63
 12. Auteur
  antoine
  Datum
  De data 19-8 omstreeks 17.30 uur telefoontje mogen ontvangen waar bedrag is medegedeeld. Gevraagd om schriftelijke berekening welke zal worden toegezonden. In afwachting hiervan verblijven wij.
 13. Auteur
  BCC
  Datum
  De brief is gisteren verzonden, wij wachten uw reactie af.
 14. Auteur
  antoine
  Datum
  Hedenmorgen Uw brief mogen ontvangen.
  Helaas zijn wij teleurgesteld in de door U aangegeven levensduur terwijl wij duidelijk bij aankoop te horen hebben gekregen bij aanschaf dat de eerste 8 jaren zeer zeker geen kosten zouden komen. Reparateur had aangegeven dat levensduur min. 10 jaar zou zijn en dat deze reparatie alleen is ontstaan door gebruik gemaakt te hebben van een slechte kwaliteit xicooon UF welke vervangen zijn.
  Wij zijn zeer tevreden over monteur .
 15. Auteur
  BCC
  Datum
  Wij houden de levensduur aan volgens Uneto-Vni:
  http://www.uneto-vni.nl/garantie-en-kwaliteit/gebruiksduurverwachting-uneto-vni
 16. Auteur
  antoine
  Datum
  Dat U zich aan de levensduur van Uneto-Vni houd vinden wij jammer gezien de relatie en overige klachten. De door Uneto-Vni is een gemiddelde veronderstelling. Waarom wordt bij aankoop dan ook niet de gemiddelde levensduur vermeld!!!! Noemt U dit een coulance of is hier sprake van een fabrieksfout.(nalatigheid)
  Waarom NIET bij verkoop door U duidelijk de levensduur vermeld en waarom in ons geval andere levensduur verteld bij aankoop.!!!!
 17. Auteur
  BCC
  Datum
  Helaas is voor ons niet terug te halen wat er bij de verkoop is verteld, onze excuses als dit niet juist is doorgegeven. Wij houden altijd de levensduur van Uneto-Vni aan, juist om verwarring en discussie te voorkomen.
 18. Auteur
  antoine
  Datum
  Kan betreffende verkoper achterhalen.(ons bekend)
  Nogmaals als U ALTIJD de levensduur van Uneto-Vni aanhoudt waarom dan niet direct bij aankoop juiste gegevens.Bij Uw BCC filiaal kon en kan men tot nu toe geen levensduur aangegeven, net zo min als bij Samsung welke ons verwezen naar BCC. Wij willen indien geen afdoende oplossing consumentenbond om hulp vragen om in de toekomst problemen te voorkomen. Ons aanbod is om 50% van de gemaakte kosten vergoed te willen zien. Ons inziens coulant.
 19. Auteur
  BCC
  Datum
  Onze excuses als u niet juist bent ingelicht. Wij maken de verdeling op basis van afschrijving volgens Uneto-Vni. Het voorstel dat wij u gedaan hebben, is een redelijk voorstel en blijft staan.
 20. Auteur
  antoine
  Datum
  Alvorens consumentenbond in te schakelen volgende reactie:
  Wij zullen zeer zeker BCC niet bij familie en/of vrienden aanraden gezien onze ervaring met onze klacht. Samenvatting: 1)aankoop/verkoper gezegd eerste 8 jaren geen kosten. 2) reparatiekosten € 155,= 3) toegezegd door BCC om €63,= te vergoeden. 3) Voorstel onzerzijds 50%.4) voorstel BCC blijft staan. 6) Consumentenbond om hulp vragen.Afwachting reactie.
 21. Auteur
  BCC
  Datum
  Wij wachten de reactie af.
 22. Auteur
  antoine
  Datum
  Zojuist consumentenbond geraadpleegd.
  Advies: Voorstel onzerzijds is zeer redelijk.
  Samsung berichten via klachtenkompas en BCC in gelegenheid stellen om in te gaan op voorstel anders: Branchevereniging inlichten en geschillencommissie inschakelen.
  Levensverwachting Uneto -Vni heeft geen betrekking op deze TV.
 23. Auteur
  BCC
  Datum
  Het spijt ons dat wij niet op een lijn kunnen komen maar wij handhaven ons eerdere standpunt.
 24. Auteur
  antoine
  Datum
  Wij zullen nu verder contact opnemen met consumentenbond,en KASSA en RADAR berichten. Gaarne zouden wij van U adres willen ontvangen van branchevereniging waar U bent aangesloten om onze klacht ook daar voor te leggen.
  Wij proberen toekomstige klanten er op te attenderen wat de gevolgen zijn wanneer
  een bij BCC gekocht produkt gerepareerd wordt en de gevolgen hiervan ondanks afspraken.
 25. Auteur
  antoine
  Datum
  Inmiddels Samsung benaderd maar deze verwijzen naar BCC.
  Verder van U nog geen reactie op ons laatste bericht mogen ontvangen.
  Na bericht uwerzijds zullen wij nogmaals contact opnemen met consumentenbond. Jammer dat U geen coulance toepast!!!
 26. Auteur
  antoine
  Datum
  ONVOORSTELBARE reactie van BCC.
  Hedenmiddag heb ik getracht een nieuwe accu te bestellen voor mijn Toshiba Laptop welke ik eveneens bij BCC heb gekocht.
  Antwoord BCC was dat ik beter kon googelen op internet want indien deze door BCC besteld zou worden zal de accu op ongeveer € 120,= komen.
  Bij nadere informatie op Internet bleek orginele accu € 60,= te kosten.
  BCC waar zijn jullie mee bezig dit is geen reclame en zaken doen.
 27. Auteur
  BCC
  Datum
  Ondanks dat wij de levensduur volgens Uneto aanhouden, gaan we in op uw verzoek om de helft over te maken. Het verschil tussen uw voorstel en ons voorstel is 14.50 euro, een geschillenzaak is overbodig.
  U kunt uw rekeningnummer doorgeven via customercare@bcc.nl met uw postcode/huinummer en uw naam, dan zullen wij het bedrag van 77.50 euro aan u overmaken.
 28. Auteur
  antoine
  Datum
  Onze dank voor Uw wijs besluit. Wij zijn van mening correct te hebben gehandeld en betreuren het dat BCC niet eerder heeft ingezien dat voorstel onzerzijds redelijk was. Dat wij geen antwoord hebben mogen ontvangen op ons voorlaatste bericht betreuren wij eveneens.
 29. Auteur
  antoine
  Datum
  Bankrekening doorgegeven.
  Hopende op een spoedige afhandeling verblijven wij.
 30. Auteur
  BCC
  Datum
  Wij hebben uw bankrekening ontvangen en gaan het bedrag aan u overmaken. Binnen ongeveer 14 dagen zal dit bedrag op uw rekening staan.
 31. Auteur
  antoine
  Datum
  Nogmaals betreuren wij de gang van zaken. Het had anders gekund.
  En hadden minimaal een antwoord o.d. willen ontvangen op onze laatste berichten w.o. informatie batterij. Maar helaas. BCC blijft wat dat betreft in gebreke. Excuses staat niet in jullie vaandel!!!! Tevens onze dank aan Consumentenbond. Verder wensen wij BCC veel succes.
 32. Auteur
  BCC
  Datum
  In het filiaal zijn prijzen bekend van losse onderdelen/accu’s. Waarschijnlijk heeft de verkoper u aangeraden om dit via internet te bestellen juist om dat dit goedkoper is, uit service. Helaas kan ik de prijzen van losse onderdelen/accu’s niet nakijken en moet ik u het antwoord schuldig blijven. Wellicht kunt hierover meer informatie krijgen in het filiaal.
  De betaling is doorgezet naar onze financiële afdeling en zult u binnen 14 ontvangen.
 33. Auteur
  antoine
  Datum
  Klachtenafhandeling door klachtenkompas vinden wij prima.
  Dat de afhandeling lang op zich heeft laten wachten komt door de starre houding van BCC. Ik wil zeggen de aanhouder wint en had dan ook tot het bittere einde doorgegaan. Nogmaals dank a.d. consumentenbond en klachtenkompas.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
antoine
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
opgelost
Beoordeling
happy

Ook een klacht indienen over BCC?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen