Klacht Beslist.nl: aw center al in beeld bij beslist vóór ik mijn aankoop deed en dus ben opgelicht

Klachtnummer
# 45906
Gebruiker
jolanda 66
Datum
4 reacties

Details

De klacht

Wij hebben via beslist gezocht naar een leverancier voor de nieuwe ipad mini en kwamen uit op AW center. Hier hebben we 3 ipad mini besteld. Toen we na twee dagen nog geen bevestiging hadden ontvangen zijn wij gaan mailen, maar weer geen reaktie. Vervolgens zijn we gaan zoeken op de site van beslist en tot onze grote verbazing was op het moment van onze aankoop al dagen bekend bij beslist dat er iets aan de hand was met deze verkoper. Wanneer beslist hier correct op had gehandeld en deze aanbieder had verwijderd of geblokkeerd was ik niet opgelicht geweest. Beslist geeft aan hen aanbieders na te kijken en ook dat ze contact hebben opgenomen met AW center, maar in eerste instantie geen gehoor kregen. Dit zou voldoende reden voor handelen moeten zijn. Echter beslist verschuilt zich achter loze woorden ipv de verantwoordelijkheid te nemen. Aangifte bij de politie heb ik reeds gedaan, maar dat brengt mijn geld niet terug. Ik overweeg serieus om ook aangifte tegen beslist te gaan doen.

De oplossing

geld terug door beslist.nl

4 reacties

 1. Auteur
  Beslist.nl
  Datum
  Beslist.nl betreurt het zeer dat een van de aangesloten webshops, AWcenter, tot nu toe zijn verplichtingen niet is nagekomen en betaalde bestellingen niet heeft geleverd. Bij beslist.nl zijn ruim 8900 shops aangesloten. Wij controleren zorgvuldig alle shops bij aanmelding. Het komt zelden tot nooit voor dat we geconfronteerd worden met een handelwijze als die van AWcenter. De interne checks en controles gaven geen enkele aanleiding om AWcenter als onbetrouwbare shop te kwalificeren.Op het moment dat er klachten bij ons binnenkwamen, is contact gezocht met de shop en bij geen gehoor is deze van de site verwijderd.Uiteraard doen we er alles aan om te voorkomen dat shops in ons bestand de klant misleiden. We hanteren al scherpe voorzorgsmaatregelen. Maar we gaan die nog verder aanscherpen. Wij trekken ons uiteraard het lot van gedupeerden aan en doen ons uiterste best om de eigenaar van AWcenter te achterhalen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor geleden schade. Als consument bent u een overeenkomst aangegaan met de webshop en heeft daar geld aan betaald. Daaruit vloeit voort dat de verkopende partij ook verantwoordelijk is voor eventuele teruggave van het betaalde bedrag bij het niet leveren van producten. Voor meer informatie verwijzen wij naar de gebruikersovereenkomst/disclaimer op beslist.nl: http://www.beslist.nl/info/beslistlegaal.html
 2. Auteur
  jolanda 66
  Datum
  Wat jullie antwoorden is niet correct, jullie hebben een aantal dagen gewacht met het verwijderen van de webshop, terwijl er al signalen waren. Dat is waar het over gaat. Dat jullie in principe geen partij zijn en gaan schermen met voorwaarden is gemakkelijk, maar het nemen van verantwoordelijkheid voor foute beslissingen, zoals te laat actie ondernemen, is een heel ander verhaal. Het punt waar het om draait is dat jullie al dagen op de hoogte waren, maar mij toch doorverwezen naar deze oplichte
 3. Auteur
  Beslist.nl
  Datum
  Op het moment dat er klachten bij ons binnenkwamen, is contact gezocht met de shop en bij geen gehoor is deze van de site verwijderd.Eerder gaven interne checks en controles geen enkele aanleiding om AWcenter als onbetrouwbare shop te kwalificeren.
 4. Auteur
  jolanda 66
  Datum
  Ik heb kopieen van jullie site dat er op 15 december wordt aangegeven dat deze webshop onbetrouwbaar is. Op 17 december aan het eind van de dag hebben jullie mij nog naar AW center doorverwezen. Het duurt geen twee dagen een telefoontje te plegen en een site te blokkeren, dus wat u zegt is niet waar.