Klacht Beslist.nl: Beslist geeft Hellas Company een hoge notering

Klachtnummer
# 63272
Gebruiker
Hapert
Datum
2 reacties

Details

De klacht

Hallo,

Ik ben het niet eens met het feit dat Q shop een keurmerk af geeft voordat het bedrijf daadwerkelijk onder de loep is genomen.
Verder vind ik het raar dat een bedrijf als Beslist.nl een bedrijf dat dus niet deugd boven in de top 3 heeft staan op bepaalde producten.

De oplossing

Vergoeding van de geleden schade.

2 reacties

 1. Auteur
  Beslist.nl
  Datum
  Beste T. van Sambeeck,
  Beslist.nl betreurt het zeer dat Hellascompany.nl tot nu toe zijn verplichtingen niet is nagekomen en betaalde bestellingen niet heeft geleverd. Bij beslist.nl zijn ruim 10.000 webshops aangesloten. Wij controleren zorgvuldig alle shops bij aanmelding. Het komt zelden tot nooit voor dat we geconfronteerd worden met een handelswijze als die van Hellascompany.nl. De interne checks en controles gaven in eerste instantie geen aanleiding om Hellascompany.nl als onbetrouwbare shop te kwalificeren.
  Op het moment dat we de indruk kregen dat de shop onbetrouwbaar was hebben we de shop direct van beslist.nl verwijderd. Uiteraard doen we er alles aan om te voorkomen dat shops in ons bestand de klant misleiden. We hanteren scherpe voorzorgsmaatregelen. Maar we gaan die nog verder aanscherpen. Consumenten die aankopen hebben gedaan bij Hellascompany.nl die niet zijn geleverd, raden we aan om aangifte te doen bij de politie. Wij ontvangen graag een kopie van deze aangifte op reacties@beslist.nl. Wij zullen ons dan inspannen om de aangiftes onder de aandacht van de politie te brengen.
  Met vriendelijke groet,
  Beslist.nl
 2. Auteur
  Hapert
  Datum
  Denk dat er echt een probleem ligt bij een bedrijf als beslist. Jullie sporen producten op zetten ze boven aan op jullie website.
  Tegenwoordig kopen heel veel mensen via webshops.
  Ze vertrouwen de website van beslist.
  Jullie maken reclame. Dus jullie genereren voldoende geld om je zelf in de picture te zetten.
  Dan mag ik hopen dat de producten/diensten die je aanbiedt kloppen. Als ik binnen mijn werk diensten aanbiedt die niet kloppen, willen de klanten hiervoor gecompenseerd worden!!!!!!!!!

Ook een klacht indienen over Beslist.nl?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen