Klacht Beslist.nl: Beslist.nl mede verantwoordelijk voor oplichtingspraktijken

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 46467
Gebruiker
Ruud Baede
Datum
3 reacties

Details

De klacht

AWCenter werd door beslist.nl neergezet als een betrouwbare partij.
Daarom heb ik bij AWCenter een produkt besteld en betaald, dit is nooit geleverd.

Wat doet beslist.nl : Zij verwijdert de site van de aanbieder en zegt ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen, en aan gedupeerden heb ik "schijt", want in mijn kleine lettertjes heb ik vermeld ddat ik wel gel mag verdienen aan "onwetenden" maar als ik zelf iets verkeerd doe dan kunnen anderen fluiten naar hun centen.

Ik heb op 20 december aangifte gedaan, de ING bank is ook ingelicht.

Het lijkt mij duidelijke dat voortaan gesproken moet gaan worden over : "BESLISTNIETpuntNL"

De oplossing

beslist.nl moet zijn verantwoordelijkheid nemen.

kijk naar groupdeal:
Beste ,
Onlangs heeft u bij ons de volgende deal aangekocht; ‘’Vanaf €9,99 ipv €29,95 – 32GB of 64GB Micro SD kaart incl adapterschuifje om er normale SD van te maken!’’
Tot onze grote spijt moet wij u mededelen dat deze deal niet geleverd kan worden. Bij een controle is gebleken dat deze sd-kaarten niet voldoen aan de door ons gestelde kwaliteitseisen. Uiteraard nemen wij dergelijke beslissingen niet zomaar. Kwaliteit staat bij ons voorop. Aangezien wij deze in dit geval niet kunnen waarborgen, hebben wij ervoor gekozen de uitlevering te annuleren en uw aankoopbedrag te crediteren. Helaas kunnen wij u niet voorzien van een alternatieve oplossing.

3 reacties

 1. Auteur
  Beslist.nl
  Datum
  Beslist.nl betreurt het zeer dat een van de aangesloten webshops, AWcenter, tot nu toe zijn verplichtingen niet is nagekomen en betaalde bestellingen niet heeft geleverd. Bij beslist.nl zijn ruim 8900 shops aangesloten. Wij controleren zorgvuldig alle shops bij aanmelding. Het komt zelden tot nooit voor dat we geconfronteerd worden met een handelwijze als die van AWcenter. De interne checks en controles gaven geen enkele aanleiding om AWcenter als onbetrouwbare shop te kwalificeren.Op het moment dat er klachten bij ons binnenkwamen, is contact gezocht met de shop en bij geen gehoor is deze van de site verwijderd.Uiteraard doen we er alles aan om te voorkomen dat shops in ons bestand de klant misleiden. We hanteren al scherpe voorzorgsmaatregelen. Maar we gaan die nog verder aanscherpen. Consumenten die aankopen hebben gedaan bij AWcenter die niet zijn geleverd, raden we aan om aangifte te doen bij de politie.Wij trekken ons uiteraard het lot van gedupeerden aan en doen ons uiterste best om de eigenaar van AWcenter te achterhalen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor geleden schade. Als consument bent u een overeenkomst aangegaan met de webshop en heeft daar geld aan betaald. Daaruit vloeit voort dat de verkopende partij ook verantwoordelijk is voor eventuele teruggave van het betaalde bedrag bij het niet leveren van producten.
  Voor meer informatie verwijzen wij naar de gebruikersovereenkomst/disclaimer op beslist.nl: http://www.beslist.nl/info/beslistlegaal.html
 2. Auteur
  Ruud Baede
  Datum
  Dat bedoelde ik dus, lekker standaard reageren en verantwoordelijkheid ontlopen.Zet de belangrijkste punten in hoofdletters op jullie pagina.Koop gerust, maar zijn het oplichters (wij kunnen dat helaas niet controleren!!) DAN HEEFT U GEWOON PECH!
  Uw centen weg en wat wij hebben verdient over uw rug is voor ons.BESLISTNIETpuntNL
 3. Auteur
  Ruud Baede
  Datum
  Niet reageren als het erop aan komt , slappe hap!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Ruud Baede
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry