Klacht Beslist.nl: Opgelicht door awcenter.nl, aanbevoloen door beslist.nl

Klachtnummer
# 44318
Gebruiker
sg
Datum
4 reacties

Details

De klacht

Opgelicht door AW Center, aanbevolen door gerenommeerde (?!?!?!) website beslist.nl. Iphone5 besteld. Op moment van bestellen had awcenter 2 keurmerken: Webshop Keurmerk en Qshop. Nu zeggen beiden keurmerken geen partners te zijn )is bewijs van wel!). De rol van Beslist.nl is dubieus. Het keurmerk logo's op de website van AWCenter bleek vals, maar Beslist.nl verifieert dat niet als zij een website in hun aanbod opnemen. Mede-aansprakelijkheid? Hoe kun je in godsnaam ons voorspiegelen dat een website/verkoper betrouwbaar is, terwijl je zelf die informatie schijnbaar helemaal niet in huis hebt. Beslist.nl ga je diep schamen.
Vele mensen zijn de dupe geworden!! Bestolen van hun en ook nog eens van hun kerstcadeau!!! ik ben ontzettend boos!!!!

De oplossing

Ik verwacht dat beslist.nl meewerkt aan een oplossing. Geld terug?! Zij verbinden zich aan een website die niet te vertrouwen blijkt en ik vraag me af in hoeverre dit met goede controle te voorkomen was geweest.

4 reacties

 1. Auteur
  Beslist.nl
  Datum
  Beslist.nl betreurt het zeer dat een van de aangesloten webshops, AWcenter, tot nu toe zijn verplichtingen niet is nagekomen en betaalde bestellingen niet heeft geleverd. Bij beslist.nl zijn ruim 8900 shops aangesloten. Wij controleren zorgvuldig alle shops bij aanmelding. Het komt zelden tot nooit voor dat we geconfronteerd worden met een handelwijze als die van AWcenter. De interne checks en controles gaven geen enkele aanleiding om AWcenter als onbetrouwbare shop te kwalificeren.Op het moment dat er klachten bij ons binnenkwamen, is contact gezocht met de shop en bij geen gehoor is deze van de site verwijderd.Uiteraard doen we er alles aan om te voorkomen dat shops in ons bestand de klant misleiden. We hanteren al scherpe voorzorgsmaatregelen. Maar we gaan die nog verder aanscherpen. Consumenten die aankopen hebben gedaan bij AWcenter die niet zijn geleverd, raden we aan om aangifte te doen bij de politie.
 2. Auteur
  Beslist.nl
  Datum
  Geachte mevrouw Gooren,Naar aanleiding van uw meldingen over AW-center, berichten wij u als volgt. Wij willen als beslist.nl een melding maken bij de Officier van Justitie, samen met Webshop Keurmerk. Wij hopen dat er dan grondig naar de zaak wordt gekeken en dat men ook daadwerkelijk zal over gaan tot vervolging. Wij willen u hiervoor vragen ons toestemming te geven, om namens u een melding te maken bij de Officier van Justitie. Mocht u reeds aangifte hebben gedaan, dan vragen wij u deze te zenden aan klantenservice@beslist.nl met daarbij een korte beschrijving van uw klacht. Wij zullen alle klachten verzamelen en via deze manier trachten de Officier van Justitie een goed en overzichtelijk dossier aan te leveren. Wij horen graag van u.Met vriendelijke groet,
  beslist.nl
 3. Auteur
  sg
  Datum
  Ik heb inmiddels de gevraagde documenten opgestuurd.
  Al heb ik er een hard hoofd in dat wij als gedupeerden nog ooit een cent gaan terugzien....
 4. Auteur
  Beslist.nl
  Datum
  Geachte mevrouw Gooren,Hartelijk dank voor uw medewerking.Met vriendelijke groet,
  beslist.nl

Ook een klacht indienen over Beslist.nl?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen