Opgelost door Beslist.nl: Via besilst.nl geplaatste bestelling bij awcenter.nl niet geleverd

Status
happy Opgelost
Klachtnummer
# 45296
Gebruiker
F.A. Hanneman-Ooijen
Datum
4 reacties

Details

De klacht

Ik heb een Samsung Galaxy S3 besteld bij www.awcenter.nl. Deze website kwam naar boven via www.beslist.nl, had positieve beoordelingen en voerde een keurmerk. De website is inmiddels uit de lucht, maar ik heb geen telefoon ontvangen.

De oplossing

Ik wil de koop bij awcenter.nl ontbinden en vraag beslist.nl actie te ondernemen richting awcenter. Ik heb van de uitgebleven levering al aangifte gedaan bij de politie.

4 reacties

 1. Auteur
  Beslist.nl
  Datum
  Beslist.nl betreurt het zeer dat een van de aangesloten webshops, AWcenter, tot nu toe zijn verplichtingen niet is nagekomen en betaalde bestellingen niet heeft geleverd. Bij beslist.nl zijn ruim 8900 shops aangesloten. Wij controleren zorgvuldig alle shops bij aanmelding. Het komt zelden tot nooit voor dat we geconfronteerd worden met een handelwijze als die van AWcenter. De interne checks en controles gaven geen enkele aanleiding om AWcenter als onbetrouwbare shop te kwalificeren.Op het moment dat er klachten bij ons binnenkwamen, is contact gezocht met de shop en bij geen gehoor is deze van de site verwijderd.Uiteraard doen we er alles aan om te voorkomen dat shops in ons bestand de klant misleiden. We hanteren al scherpe voorzorgsmaatregelen. Maar we gaan die nog verder aanscherpen. Wij trekken ons uiteraard het lot van gedupeerden aan en doen ons uiterste best om de eigenaar van AWcenter te achterhalen.
 2. Auteur
  F.A. Hanneman-Ooijen
  Datum
  Graag word ik geinformeerd over de vorderingen op AW management op te sporen.
  Vriendelijke groet,
  Floortje Hanneman
 3. Auteur
  Beslist.nl
  Datum
  Geachte mevrouw Hanneman,Naar aanleiding van uw melding over AW-center, berichten wij u als volgt. Wij willen als beslist.nl een melding maken bij de Officier van Justitie, samen met Webshop Keurmerk. Wij hopen dat er dan grondig naar de zaak wordt gekeken en dat men ook daadwerkelijk zal over gaan tot vervolging. Wij willen u hiervoor vragen ons toestemming te geven, om namens u een melding te maken bij de Officier van Justitie. Mocht u reeds aangifte hebben gedaan, dan vragen wij u deze te zenden aan klantenservice@beslist.nl met daarbij een korte beschrijving van uw klacht. Wij zullen alle klachten verzamelen en via deze manier trachten de Officier van Justitie een goed en overzichtelijk dossier aan te leveren. Wij horen graag van u.Met vriendelijke groet,
  beslist.nl
 4. Auteur
  F.A. Hanneman-Ooijen
  Datum
  Ik heb mijn aangifte, zoals gevraagd, gestuurd naar beslist.nl. Ik ontving gisteren een brief van de politie, Landelijk Meldpunt Internetoplichting. Daarin geven ze aan dat ze een onderzoek starten naar AW Center. Daar ben ik erg blij mee. Ik hoop dat door de vele klachten over AW Center, die ondersteund zijn door beslist.nl, de eigenaren van deze tijdelijke webshop er niet mee wegkomen!

Uiteindelijke oplossing

Auteur
F.A. Hanneman-Ooijen
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
opgelost
Beoordeling
happy

Ook een klacht indienen over Beslist.nl?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn drie manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Stuur een juridische brief of e-mail

 2. Bel onze juridisch expert

 3. Laat ons voor je bemiddelen