Klacht BK: Appelboor handvat zit los

Klachtnummer
# 161362
Gebruiker
Donmez06
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Op 24 maart jl. kocht ik een bk alpelboor

Het product functioneert niet zoals ik mag verwachten en vertoont de volgende gebrek:
• de handvat zit los. Als ik de appelboor in de appel duw dan gaat de handvat naar beneden. Bij het terugduwen gaat hij terug terug.


De oplossing

Het product moet alle eigenschappen bezitten die nodig zijn voor normaal gebruik. Dit is nu niet het geval. Ik ben van mening dat deze probleem niet had mogen ontstaan, gelet op de leeftijd en de prijs van de appel boor

Mijns inziens is er sprake van een ondeugdelijk product en ik verzoek u vriendelijk de defecte onderdelen te repareren of te vervangen binnen vier weken.

Is herstel of reparatie binnen vier weken niet mogelijk, dan bent u in gebreke en heb ik het recht de koopovereenkomst te ontbinden. Ik retourneer dan het product. Ik verwacht mijn aankoopbedrag dan terstond terug te ontvangen

Ik verzoek vriendelijk binnen twee weken schriftelijk te reageren op mijn brief.


Met vriendelijke groet,

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat BK hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over BK?