Klacht Blokker: Polaroid tablet defect binnen 4 maanden

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 97327
Gebruiker
Naomi
Datum
12 reacties

Details

De klacht

In juli 2014 ontving mijn dochter haar 2e polaroid tablet van Blokker (bij de 1e sprongen al na 3 maanden de scheuren in het scherm. Zij heeft toen een nieuwe ontvangen). Deze is half oktober stuk gegaan. Ik heb 22 oktober 2014 een mail gezonden naar de klantenservice. Antwoord was: opsturen met Pick up en return service. Deze is gebeurd en van e-care ontving ik een mail dat, omdat scherm gescheurd was, geen kosteloze reparatie kon plaats vinden. Het viel dus niet onder garantie. Ik moest maar contact opnemen met Blokker. Aldus is geschied, doch Blokker houdt bij hoog en bij laag vol dat Blokker hier niets aan kan doen. Naar mijn mening dient Blokker, nu de tablet binnen 6 maanden stuk is gegaan, aan te tonen dat het defect niet is te wijzen aan een fabricagefout, doch aan verkeerd gebruik. Dit heb ik al in diverse mails aangegeven, doch hierop wordt niet gereageerd. Blokker verwijst naar een samenwerkingsovereenkomst met Polaroid. Naar mijn mening is en blijft Blokker de verkoper

De oplossing

Aangezien dit al de 2e tablet is (de eerste is zonder enig probleem vervangen), wil ik gewoon de aankoopsom terug, zodat mijn dochter voor een deugdelijk tablet kan gaan.

12 reacties

 1. Auteur
  Blokker
  Datum
  Geachte mevrouw Moison,Spijtig om te vernemen dat de polaroid tablet van uw dochter nogmaals defect is geraakt. Graag ontvangen wij van u uw garantie bewijs, tevens de e-mail die u van Polaroid heeft ontvangen waarin zij aangegeven dat het apparaat niet kosteloos gerepareerd kan worden. U kunt deze gegevens sturen naar info@blokker.nl. Alvast bedankt voor de moeite. Met vriendelijke groet,Blokker Klantenservice
 2. Auteur
  Naomi
  Datum
  Ik heb de gevraagde stukken via info@blokker.nl verstuurd. Er is nog geen sprake van afhandeling, aangezien bij mij nog niet bekend is wat er nu gaat gebeuren. Ik heb via automatische ontvangstbevestiging bericht ontvangen dat ik voor 17 februari a.s. bericht ontvang. Ik wacht dus nog af.
 3. Auteur
  Blokker
  Datum
  Beste mevrouw Moison,Hartelijk dank voor uw bericht. Wij willen u bedanken voor het insturen van de door ons gevraagde informatie.Uit de brief die u van Polaroid heeft ontvangen blijkt zij uw garantievraag hebben afgewezen. Dit omdat de schade aan het scherm van de tablet niet onder de garantievoorwaarden valt.
  Wij begrijpen dat u hierdoor teleurgesteld bent. Helaas kan Blokker niet tegen dit oordeel in gaan. Blokker heeft niet de expertise om technisch zeer ingewikkelde apparaten zelf te beoordelen of te repareren. Dat is de reden dat Polaroid de klantenservice en de reparatie van de eigen producten zelf afhandelt.
  Polaroid biedt u wel de mogelijkheid om de tablet tegen betaling toch te repareren.Wanneer een schade niet onder de garantievoorwaarden van de leverancier vallen, dan wijst Blokker de garantievraag ook af. Mocht u ervoor kiezen om de tablet toch te laten repareren dan zal u de kosten hiervan helaas niet op Blokker kunnen verhalen.Het spijt ons dat wij u niet beter van dienst kunnen zijn.Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.Met vriendelijke groet,Blokker Klantenservice
 4. Auteur
  Naomi
  Datum
  Blokker is de verkopende partij; dientengevolge is Blokker volgens de Wet de aangewezen partij om aan te tonen dat het ontstaan van het gebrek te wijten is aan foutief gebruik. De wet stelt dat indien een apparaat binnen 6 maanden op deze manier stuk gaat, er sprake is van een fabrieksfout.
  Ik heb helemaal niets met Polaroid te maken; zij hebben mij het tablet niet verkocht, dat heeft Blokker gedaan. Wat voor afspraken Blokker met wie dan ook heeft doet hier niets aan af.
 5. Auteur
  Naomi
  Datum
  De tablet is via Pick-up en Return Service aangeboden ter reparatie, doch aangezien het scherm van binnenuit gescheurd is, is verder niet gekeken, maar meteen aangegeven dat dit niet onder de garantie valt. Er is niet eens verder gekeken en dit terwijl de tablet ten tijde van opsturen net 4 maanden oud was.
  Door Polaroid ben ik terugverwezen naar Blokker. Blokker verwijst mij daarop weer naar Polaroid. Dit is vlgs. mij van kastje naar muur. Hier is mijn dochter niet blij mee.
 6. Auteur
  Blokker
  Datum
  Beste mevrouw Moison,Hartelijk dank voor uw bericht.Wij begrijpen zeker dat u niet blij bent met het afwijzen van uw garantievraag. Blokker blijft echter achter het standpunt staan dat wij al eerder aan u hebben doorgegeven. Dit defect aan de tablet van uw dochter valt helaas niet onder de garantievoorwaarden, zoals ook Polaroid heeft aangegeven.Wij kunnen u in deze zaak helaas niet verder helpen.Excuses voor het ongemak.Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.Met vriendelijke groet,Blokker Klantenservice
 7. Auteur
  Naomi
  Datum
  U heeft mij met uw bericht juist niet voldoende geïnformeerd.
  U wijst de verzochte garantie af, maar het ontstane defect valt onder de wettelijke garantietermijn (zie Burgerlijk Wetboek) van een half jaar. Hierbij mag het ontstane defect aan de glasplaat niet uitgesloten worden. Hieromtrent heb ik navraag gedaan bij de Consumentenbond. Ik mag toch hopen dat u zich niet boven de Wet wenst te stellen.
  U, als verkoper, bent gezien het bovenstaande gehouden mij deze garantie te verlenen.
 8. Auteur
  Blokker
  Datum
  Beste mevrouw Moison,
  Hartelijk dank voor uw bericht.
  Wij begrijpen zeker dat u niet blij bent met het afwijzen van uw garantievraag.
  Blokker blijft echter achter het standpunt staan dat wij al eerder aan u hebben doorgegeven. Dit defect aan de tablet van uw dochter valt helaas niet onder de garantievoorwaarden, zoals ook Polaroid heeft aangegeven.
  Wij kunnen u in deze zaak helaas niet verder helpen.
  Excuses voor het ongemak.
  Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
  Met vriendelijke groet,
  Blokker Klantenservice
 9. Auteur
  Naomi
  Datum
  Dank voor uw reactie, hoewel deze exact hetzelfde is als die van 24 februari jl. Ik vind dit uitermate klantonvriendelijk.
  Als verkopende partij ligt de bewijslast van eventueel ondeskundig gebruik bij u. Dit heb ik al meerdere malen bij u aangegeven (ook in mailtjes aan uw klantenservice). U hebt hier echter nimmer op gereageerd.
  Aangezien u niet bent aangesloten bij een geschillencommissie zal ik niet schromen andere stappen te ondernemen.
 10. Auteur
  Blokker
  Datum
  Beste mevrouw Moison,Hartelijk dank voor uw bericht.Wij betreuren het dat wij uw klacht niet naar uw tevredenheid hebben kunnen oplossen.
  Blokker is wel degelijk aangesloten bij de geschillencommissie. U kunt uw klacht over ons aanmelden middels de volgende link: http://www.degeschillencommissie.nl/klacht-indienen/aangesloten-ondernemers/search?q=Blokker&category=ondernemers&p=1Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.Met vriendelijke groet,Blokker Klantenservice
 11. Auteur
  Naomi
  Datum
  Ik sta versteld. Ik krijg een keer een reactie waarin daadwerkelijk op de inhoud van mijn bericht wordt ingegaan. Alle andere keren ontloopt u elke aansprakelijkheid. Ik zal dan ook een klacht indienen bij de Thuiswinkel Geschillencommissie.
  Ook ben ik voornemens de media (kassa, radar, kannietwaarzijn) van uw onwil om uw wettelijke verplichtingen na te komen op de hoogte te stellen. Ik vind uw houding jegens de klant weinig tot niet getuigen van ook maar enige klantgerichtheid.
 12. Auteur
  Naomi
  Datum
  Blokker gaat geheel aan zijn wettelijke verplichtingen voorbij.
  Inhoudelijke reactie op klacht wordt niet gegeven. Blokker blijft zich verschuilen achter Polaroid.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Naomi
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Blokker?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen