Klacht Bogar: Mislukte wenkbrauwen door bogar

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 253670
Gebruiker
N. Alozai
Datum
1 reactie

Details

De klacht


Ik heb 3d hairstroke laten zetten bij bogar. Voor de behandeling heb ik uitgebreid gesprek gehad met de behandelaar en al mijn wensen kenbaar gemaakt bij hem. Na twee behandeling zijn mijn wenkbrauwen niet het zelfde. Bij de staart van mij rechter wenkbrauw is de bahandelaar uitgeschoten wat duidelijk te zien is en de kleur is veelste zwart terwijl ik van tevoren had aangegeven dat ik zo natuurlijk mogelijk de kleur wilde hebben ( donker bruin).

Na de eerste behandeling ongeveer na een week heb ik de bahndelaar gebeld een vertelt dat mijn wenkbrauwen niet het zelfde waren. De behandelaar heeft mij van verzekerd dat na de tweede behandeling mijn wenkbrauwen zou het zelfde zijn.

Na tweede behandeling zag ik thuis dat mijn wenkbrauwen niet hetzelfde waren en bij de staart was hij uitgeschoten. Ik heb contact opgenomen en de behandelaar had het meteen over dat ik 35 euro moest betalen als ik een afspraak bij hem zou maken. Ik heb dan ook duidelijk aan hem uitgelegd dat hij bij mijn rechter wenkbrauw uitgeschoten was en mijn wenkbrauwen waren niet hetzelfde. Na veel mailen en bellen is de behandelaar op geen enkele manier bereid om mij te helpen. Sterker de leidinggevende geeft mij de schuld.

De oplossing

Ik wil mijn betaalde bedrag van 250 euro terug zo dat ik de 3d hairstroke kan verwijderen en opnieuw kan laten zetten ergens anders.

1 reactie

 1. Auteur
  Bogar
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Mw. N. Alozai geeft bewust een vertekend beeld van het gebeuren. Dit doet ze al vanaf het moment van haar onvrede en wende hiervoor o.a. aan dat we haastig te werk waren gegaan en dat ze wazig zag. Nu komt er bij dat ze de kleur te donker vindt.Voorheen was hiervan geen sprake. Dit is te bewijzen doordat we bij de nabehandeling punt voor punt haar wensen hebben opgeschreven. Deze punten zijn zowel voor als aan het einde van de behandeling met haar doorgenomen. Ze was dan ook absoluut helemaal tevreden. Ook beweert ze in de ene klacht die ze deponeert € 215,- te betalen en een andere € 250,-.

  Haar onvrede komt door het feit dat ze geen € 35,- materiaalkosten wilde betalen toen ze nog wat gedaan wilde hebben na de reguliere gratis nabehandeling. Hiermee is ze van tevoren akkoord gegaan. Dit is in het door haar ondertekende intakeformulier tot 2x toe duidelijk aangegeven.

  Mw. beweert dat de wenkbrauwen verpest zijn en is bij ons in de zaak geweest voor het ophalen van een kopie van het intakeformulier. Echter weigerde ze dat we een foto namen van de wenkbrauwen om ons in de gelegenheid te stellen het tegendeel te bewijzen.

  Mw. heeft gedurende de nabehandeling de regie in handen genomen en letterlijk bepaald hoe ze de wenkbrauwen wilde hebben voor elk streepje dat geplaats werd. Dit geldt ook voor het streepje waarvan ze beweert dat we zijn uitgeschoten.

  Betreffende het streepje waarvan ze beweert dat is uitgeschoten heeft de behandelaar in het telefoongesprek aangegeven dit voor haar kosteloos te verwijderen. Echter indien ze meer dan dat gedaan wilde hebben er € 35,- materiaalkosten in rekening zouden worden gebracht. Dit wilde ze niet omdat ze vond dat er alles gedaan diende te worden wat ze wenste.

  Doordat ze de regie in handen had genomen zijn we in plaats van 1 uur, 2 uur bezig geweest met de nabehandeling en heeft de volgende klant een halfuur moeten wachten. In die tijd heeft ze de hele behandeling met een handspiegel in de hand meegekeken en aanwijzingen gegeven. Ook is ze tussentijds meerdere malen opgestaan om in een grote spiegel het resultaat te beoordelen.

  Mw. Alozai vertoond in alle opzichten afwijkend gedrag. Hiertegen kunnen we ons als bedrijf moeilijk beschermen. Een eventuele andere behandelaar is alvast gewaarschuwd.

  Indien mw. Alozai volledig de waarheid vertelde had ze direct rechtmatige stappen ondernomen. In plaats daarvan neemt ze het recht in eigen hand door zoveel mogelijk ongenuanceerd negatieve recensies achter te laten. Dit in een poging om in haar rancune ons bedrijf zoveel mogelijk te schaden door mensen daarbij op te roepen niet bij ons te komen. Dit is laster en erg afwijkend gedrag. Het feit dat ze hier op dezelfde site tot 2x toe binnen een week haar klacht achterlaat zegt genoeg.

  Zie s.v.p. onderstaande mailwisseling die we met haar gehad hebben. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat mw. N. Alozai nergens tegenspreekt dat we bij de behandelingen al haar aanwijzingen niet zouden hebben opgevolgd en dat ze tot 2x toe tevreden bij ons is weggegaan met de wenkbrauwen zoals ze die op dat moment wilde hebben.

  Mede hierdoor kan juridisch worden aangetoond dat we aan alle voorwaarden hebben voldaan welke van ons als behandelaar verwacht mogen worden.

  Het is mw. Alozai sterk aan te bevelen om alle gedane pogingen om ons bedrijf te schaden per direct te verwijderen en een rechtmatige weg te bewandelen. Het wordt voor haar anders een kostbare zaak (vanwege onze eis tot schade vergoeding).

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Van: nadia alozai [mailto:n_alozai@live.nl]
  Verzonden: maandag 23 januari 2017 21:52
  Aan: Bogar
  Onderwerp: RE: Contactaanvraag via website
  Geachte Meneer Rohneer,

  Op moment toen ik wegging na de behandeling kon ik niet goed zien doordat ik veel pijn heb gehad zag ik erg wazig. Pas de dag daarna zag ik dat mijn wenkbrauwen niet gelijk waren en tijden en voor de behandeling heb ik heel duidelijk aangegeven dat ik de vorm belangrijk vond en dat ik ze gelijk wilde kwa vorm. Als ik een andere vorm zou willen in mijn wenkbrauwen dan snap ik dat u 35 euro in rekening zou brengen maar ik heb twee verschillende wenkbrauwen. Ik had al mooi wenkbrauwen ik wilde ze wat dikker en voller hebben maar dat is nu niet het geval. Het ergste is dat mijn wenkbrauwen verminkt zijn en jullie nemen nog eens de moeite niet om naar te kijken. Ik heb u betaalt om mijn wenkbrauwen naar mijn wens te bijwerken.
  Ik hoop van u zo snel mogelijk een reactie te krijgen.
  Met vriendelijke groet,
  Nadia Alozai


  Antwoord Behandelaar:

  Beste Nadia,
  U was het telefoongesprek begonnen met te vertellen dat uw wenkbrauwen verpest waren omdat ik haastig te werk ben gegaan.
  Daarover even het volgende:
  Voor een nabehandeling wordt er 1,5 uur aan tijd gereserveerd (doorgaans ongeveer een uur voor de nabehandeling en een half uur om de salon in orde te maken voor een volgende klant). Ik ben met u echter 2 uur bezig geweest (de klant na u is daar getuige van omdat die een ½ uur heeft moeten wachten).
  Op geen enkele wijze heb ik u ongemakkelijk laten voelen over de tijd dat ik met u bezig was. Ik ben alle aanwijzingen blijven opvolgen tot u helemaal tevreden en uit uzelf de stoel bent uitgegaan.
  Het feit dat toen u wegging, aangaf graag een afspraak te willen maken voor de eyeliners, geeft aan dat u tevreden de deur bent uitgegaan.
  Dus ja, als u beweert dat ik haastig te werk ben gegaan en uw wenkbrauwen verpest heb, verteld u alles behalve de waarheid. Dat is de reden waarom ik u geen service wilde verlenen.
  Vanwege uw zeer kritische aanwijzingen gaf u absoluut geen blijk van wazig zien. U kunt ons dan ook geen verwijt maken voor het uitvoeren van uw wensen.
  Dit werk doe ik 15 jaar en in die tijd heb ik meer dan 6000 behandelingen verricht. Als ik werkelijk zo met mijn klanten omging zoals u beweert had ik allang geen werk meer en waren er overal negatieve recensies te vinden.
  Ik geef liever service dan dat ik een ontevreden klant heb. Men moet echter geen onwaarheden verkondigen in een poging iets voor elkaar te krijgen. Daar heb ik geen respect voor en het doet bij mij alle deuren dicht voor enige vorm van service.
  Überhaupt is deze hele discussie niet nodig. U heeft het werk goedgekeurd na zeer kritisch te zijn geweest en al uw wensen zijn daarbij opgevolgd.
  Als behandelaar heb ik daarmee aan alle eisen voldaan die van mij verwacht mogen worden. Ik ben niet gestopt voordat u helemaal tevreden was. U bent tevens akkoord gegaan met het feit dat indien u nog wat gedaan wilt hebben 35,- euro materiaalkosten zal betalen.
  U heeft verder ervoor gekozen om alles nog meer te laten escaleren, door niet zoals afgesproken contact op te nemen met de eigenaar om hem op de hoogte te brengen over uw onvrede (van mij heeft u zijn contactgegevens gekregen). In de plaats daarvan heeft u overal negatieve reacties geplaatst en daarbij mensen opgeroepen niet bij ons te komen.


  Antwoord eigenaar Bogar

  Geachte mevrouw Alozai,
  U heeft meerdere malen aangegeven zeer kritisch te zijn. Dit is dan ook gebleken tijdens de behandelingen en ondanks dat bent u tot twee keer toe tevreden bij ons weggegaan. Echter bent u ook beide keren na enige tijd hierop teruggekomen. Dit is afwijkend gedrag.

  Er is bij de tweede behandeling zeer ruime tijd voor u uitgetrokken om aan alle aanwijzingen die u had te voldoen. Ook zijn uw opmerkingen puntsgewijs opgeschreven, afgewerkt en na afloop met u doorgenomen.

  Nadat u uitvoerig en zeer kritisch alles beoordeeld had betreffende het geleverde werk bent u toen wederom tevreden weggegaan. Daarbij is met alle geduld een half uur extra tijd aan u besteed en de behandelaar is pas gestopt toen u uit eigen beweging tevreden de stoel bent uitgegaan.

  Dat u tevreden bent weggegaan blijkt uit het feit dat u aangaf een afspraak te willen maken voor het aanbrengen van eyeliners.

  U dient te beseffen dat de onvrede waarmee u nu loopt aan uzelf te wijten is.
  De reden dat er geweigerd is om u nog een keer (als service) te helpen is omdat u durfde te beweren dat er bij de nabehandeling haastig te werk gegaan was en daardoor de wenkbrauwen verpest waren.

  Het enige wat er was aangegeven, op het moment dat u bij de nabehandeling voor de derde keer hetzelfde wilde uitleggen, was "dat er moest worden gestart met de behandeling omdat er anders niet met de tijd zou worden uitgekomen".

  In het door u ondertekende intakeformulier staat dat indien er na de nabehandeling nog een behandeling nodig is, om welke reden dan ook € 35,- materiaalkosten in rekening worden gebracht. Desondanks gaan wij hiermee soepel om (hoge service). Echter om bovenstaande redenen heeft de behandelaar terecht besloten u deze service niet te verlenen. Hiermee had u grote onvrede omdat u deze kosten niet wilde voldoen.

  U heeft reeds negatieve recensies achtergelaten en dat vinden we geen probleem. We hebben namelijk liever uw negatieve recensies, dan dat wij u nog een keer bij ons in de stoel hebben. Met uw afwijkend gedrag is het risico groot dat u voor een derde keer zou beweren tevreden te zijn met het resultaat, om er daarna weer op terug te komen.

  Hoogachtend,

  Bogar Beauty
  R. Rohner
  Van: nadia alozai [mailto:n_alozai@live.nl]
  Verzonden: donderdag 26 januari 2017 10:52
  Aan: Bogar
  Onderwerp: RE: Contactaanvraag via website

  Geachte heer Rohner,
  U mail heb ik ontvangen.
  Bedankt voor het lezen van mijn mail die ik gestuurd hebt naar jullie.
  Echter wil ik een 1op1 gesprek met u aan.
  Zodat u de resultaat ziet waarmee ik niet tevreden ben.
  Als derde persoon leidinggevende van het bedrijf Bogar kunt u zelf beoordelen dat de resultaat echter niet goed is.
  Graag wil ik met u een afspraak maken zodat u echt zelf kunt kijken wat niet klopt waarmee ik niet tevreden bent.
  Ik wil graag dat het probleem wordt opgelost.

  Met vriendelijk groet,
  Nadia Alozai


  Antwoord eigenaar Bogar
  Beste mw. Nadia Alozai,
  Op internet heeft u overal negatieve recensies achtergelaten in een poging mijn bedrijf te schaden.
  U moet begrijpen dat, als u de behandelaar aanvalt door te zeggen dat hij uw wenkbrauwen verpest heeft omdat hij haastig te werk is gegaan terwijl er veel meer aandacht aan u is besteed dan aan andere klanten, het niet verwonderlijk is dat hij zich tegen u keert. U bent per slot van rekening tevreden weggegaan.
  Tot op heden heeft u voor deze onrechtvaardigheid niet eens uw excuus aangeboden.
  Had u dat gedaan was u alsnog geholpen. In plaats daarvan begon u met het dreigen van het plaatsen van negatieve recensies. Dit heeft u ook gedaan, zonder eerst met mij in contact te treden.
  De reden dat er in het intakeformulier staat dat er materiaalkosten berekend worden na de controlebehandeling is omdat de klant alle tijd krijgt en alles gedaan wordt om de klant tevreden te stellen. Ook staat er in het intakeformulier vermeldt dat er tijdens het genezingsproces afstoot kan optreden. Hier hebben we geen invloed op.
  U moet beseffen dat u een volwassen persoon bent met beslissingsbevoegdheid. Zodra u de behandelaar zegt dat het goed is en daarbij getekend heeft voor materiaalkosten te betalen als u nog wat gedaan wilt hebben, kunt u hem toch geen verwijt maken.
  U probeert aldus op twee punten onder uw verantwoording uit te komen:
  1 uw beslissing dat de behandeling naar tevredenheid is gedaan.
  2 uw akkoord voor het betalen van materiaalkosten op het moment dat u meent ergens onvrede over te hebben na de nabehandeling.
  De materiaalkosten zijn een vorm van service omdat ik de tijd die de behandelaar met u bezig is, salaris dien te betalen. Indien de behandelaar anderhalf uur nodig heeft om u tevreden te stellen is dat anderhalf uur aan salaris welke ik niet door bereken.
  De vraag van ons is dan ook waarom deze rancune?
  Tot slot
  Alleen indien alle negatieve recensies door u geplaatst, voor het eind van deze maand verwijderd zijn, kan ik wat voor u betekenen. U plaatst op onterechte grond negatieve recensies.

  Hoogachtend,
  R. Rohner
  Bogar Beauty

Uiteindelijke oplossing

Auteur
N. Alozai
Datum
Uiteindelijke oplossing
Ik kan alleen maar een ding zeggen bogar belazerd mensen. De resultaat is de bewijs. U heeft het over schade maar u behandelaar heeft mij schade toe gebracht. Nog maals hij heeft mijn wenkbrauwen verpest. Ik ben voor de zekerheid bij een andere salon geweest en ze zagen duidelijk de fouten. Inderdaad ik heb 215 euro betaalt geen 250 dat was een type foutje. Ik vind het voor zo een groot bedrijf schandalig om op deze manier om te gaan met hun klachten. Ik heb u meerdere keren als leidinggevende van u bedrijf gevraagd om een afspraak zo dat u zelf de resultaat kon zien. Nog maals ik wil mijn betaalde bedrag terug zo dat ik mijn wenkbrauwen ergens anders kan herstellen. Anders neem ik juridische stappen.
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Bogar?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen