Klacht CanalDigitaal: Canaldigitaal blijft geld afschrijven ook na 4 opzeggingen

Klachtnummer
# 62541
Gebruiker
John Gerritse
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Wij hebben meerdere telefonische meldingen bij Canaldigitaal gemaakt voor de opzegging.
Wij hebben in februari en in maart 2013 gebeld dat er nog steeds
afschrijvingen werden gedaan. Wij hebben toen ook meteen telefonisch opgezegd. Daarnaast hebben wij in december 2013 en nu weer in mei 2014 gebeld dat het nog steeds niet is opgelost en dat het nog steedsniet is opgezegd.

Canaldigitaal geeft aan dat er in uw administratie geen melding is gemaakt
2 weken geleden heb ik mijn abonnement voor de 4e keer opgezegd bij Eva van klantenservice. Ook na deze melding heb ik mijn abonnement per mail opgezegd. Als reactie hierop kreeg ik dat ik het abonnement weer telefonisch moet opzeggen. Ik heb hier geen vertrouwen meer in.

De communicatie richting ons is wel gestopt, de afschrijvingen alleen niet
5-2013 en 10-2014 zijn prijsverhogingen doorgevoerd zonder ons daarvan op de hoogte te stellen. Hieruit blijkt dat de communicatie richting ons wel is gestopt, alleen het abonnement niet

De oplossing

Wij hebben nu lang genoeg gewacht en wij verwachten nu actie vanuit
Canaldigitaal.
Wij willen het volgende:
Wij willen dat de afschrijvingen stoppen en de gemaakte kosten worden vergoed.
- De abonnementkosten bedragen € 254,25 (7*15,95+1816,95+7*17,95)
- Een vergoeding voor de belkosten € 15,- (60 min: abon. + 0,15)
- Een vergoeding voor de gespendeerde tijd € 50,- (2 uur)

1 reactie

 1. Auteur
  CanalDigitaal
  Datum
  Geachte heer Gerritse,Wij hebben uw klacht reeds ontvangen via klacht.nl en wij zullen dan ook via die weg verder communiceren om het overzichtelijk te houden.
  Wel hieronder hetzelfde antwoord als welke wij u reeds hebben gestuurd:
  U geeft aan vorig jaar al voor het eerst te hebben opgezegd en dat hier niks mee is gedaan.
  We zien in het systeem dat op 17-05-2014 een mail is ontvangen met een bijlage als bevestiging van de opzegging. De opzegbevestiging is van het bedrijf Online en hierin staat duidelijk dat het televisie abonnement nog opgezegd diende te worden.
  Helaas hebben wij hier toen geen opzegging mogen ontvangen en daarom dan ook niet verwerkt.
  We hebben nu voor het eerst een opzegging ontvangen op 08-05-2014 en daarom zal uw abonnement beeindigd worden per 08-06-2014.
  Hoogstwaarschijnlijk zullen we nog abonnementsgelden vantevoren in rekening brengen, omdat dit proces nu eenmaal automatisch loop. We vinden dit erg vervelend, maar zullen dit na beeindiging van het abonnement in orde maken.
  Alle kosten vanaf 08-06-2014 zullen dan ook komen te vervallen.Indien u eerder een brief per aangetekende post heeft verzonden dan verzoeken wij u vriendelijk het nummer en de datum van verzending aan ons door te geven.
  Na ontvangst van het verzendbewijs of het nummer van uw aangetekende brief zullen wij uw aanvraag opnieuw in behandeling nemen. Zonder dit verzendbewijs hanteren wij uw huidige contractperiode en zal uw abonnement per 08-06-2014 worden beeindigd. We hopen u zo voldoende te hebben geinformeerd.Met vriendelijke groet,
  Webcare Team CanalDigitaal

Ook een klacht indienen over CanalDigitaal?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen