Klacht CanalDigitaal: Opgezegd abonnement en ook twee keer telefonisch bevestigd en daarna alsnog geld innen.

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 325594
Gebruiker
OntevredenKlantCanalDigitaal
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Op 29 januari 2018 heb ik mijn abonnement bij Canal Digitaal telefonisch opgezegd. De dame van Canal Digitaal gaf aan dat het contract nog doorliep tot en met juni 2018 en dat dus vanaf juli 2018 alles zou worden beëindigd. Mijn zoon heeft zelf nog aanvullend gebeld voor mij op 21 maart 2018 om 17.35 uur omdat er wat onduidelijkheid was over een factuur en ook hij werd te woord gestaan door een dame die hetzelfde aangaf.
Mijn zoon heeft 1 september jl. om 20.08 uur wederom gebeld en er werd aangegeven dat er toch ineens niet kan worden opgezegd omdat er nog een contract zou zijn dat pas in 2019 zou kunnen worden beëindigd. Dit contract zou in 2016 telefonisch zijn afgesloten, maar dit is niet juist. Mijn zoon heeft tijdens het telefoongesprek gevraagd om bewijs hiervan (een getekende offerte of een gespreksopname), maar na lang te hebben gewacht, gaf de medewerkster aan dat er niets terug te vinden is. NB: hiervan is dus een geluidsopname.
Ik heb meerdere malen per mail en post (3 en 11 september 2018) verzocht om bewijs van een overeenkomst maar hierop wordt niet gereageerd door Canal Digitaal. De enige reactie die ik ontvang zijn herinneringen. De laatste herinnering kwam gisteren per post, waarin werd aangegeven dat ik binnen 48 uur moet betalen omdat deze anders uit handen wordt gegeven aan een incassobureau.

Het is te gek voor woorden dat een dergelijke organisatie op zo'n onprofessionele wijze te werk gaat en geen enkele medewerking verleent.

Ik wil dat Canal Digitaal met terugwerkende kracht per 1 juli 2018 alle contracten die nu nog actief zijn op mijn naam beëindigt en mij daarvan per mail en/of per post een schriftelijke bevestiging stuurt.

De oplossing

Ik wil dat zij alles dat zij nog hebben lopen, zoals tot twee maal toe telefonisch is toegezegd, met terugwerkende kracht per 1 juli 2018 stopzetten. Hiervan wil ik een schriftelijk bewijs ontvangen. Ook wil ik dat incasso en het sturen van herinneringen per direct wordt stopgezet.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

CanalDigitaal is aktief op Klachtenkompas. Je kunt dus elk moment een reactie van hen verwachten, uiterlijk binnen twee weken.

1 reactie

  1. Auteur
    OntevredenKlantCanalDigitaal
    Datum
    Ter aanvulling: ik heb reeds een klacht ingediend bij de Consuwijzer en zal wanneer dit niet wordt opgelost ook een klacht indienen bij de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
OntevredenKlantCanalDigitaal
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over CanalDigitaal?