Klacht Centraal Beheer Achmea: Incasso-praktijk Rechtsbijstandverzekering

Klachtnummer
# 41471
Gebruiker
LaCage
Datum
7 reacties

Details

De klacht

Verzekeringspremie rechtsbijstandverzekering euro 54,45 betaald 18-10-2013
Aanmaning CB 22-10-2013, niets mee gedaan want we hadden al betaald
Premiebedrag teruggestort door CB 24-10-2013 o.v.v.: geen openst. vordering
Aanmaning CB 08-11-2013:
"Als U niet voor 18 november betaalt, heeft dat gevolgen. Dit zijn de gevolgen:
Heeft u een schadeverzekering, zoals een auto- of woonhuisverzekering? Dan stoppen wij de dekking van uw verzekering vanaf 15 oktober 2013. Dit betekent dat u niet verzekerd bent. Wij vergoeden schades na 15 oktober niet meer".

Nog afgezien van de feiten dat wij wel hadden betaald en CB het bedrag zelf weer had teruggestort, is het naar onze mening wettelijk niet toegestaan schades uit hoofde van andere lopende (én betaalde!) verzekeringen stop te zetten.

Vraag: hoe denkt de Consumentenbond hierover?

De oplossing

Wij hebben op 18-11-2013, mede n.a.v. eerdere ergernissen, het probleem zelf opgelost en alle verzekeringen bij CB opgezegd. De Klachtenafdeling van CB heeft op 19-11-2013 contact met ons opgenomen; deze afdeling beklemtoont dat wij de bewuste alinea in de aanmaning verkeerd interpreteren.
Aan de Consumentenbond vragen wij een oordeel te geven over de praktijk van Centraal Beheer in deze zaak.

7 reacties

 1. Auteur
  Centraal Beheer Achmea
  Datum
  Beste LaCage,We hebben uw klacht gelezen. Wat vervelend dat betaling van de Rechtsbijstand verkeerd is gegaan. Zoals u aangeeft heeft u de verzekeringen bij ons beëindigd. Graag wil ik weten wat ik op dit moment voor u kan betekenen? Ik kan eventueel uitzoeken wat er verkeerd is gegaan met de betaling van 18-10-2013.Graag hoor ik van u. Met vriendelijke groet,Ronald van het Centraal Beheer Webcareteam
  webcare[@]centraalbeheer.nl
  055 -579 8000
 2. Auteur
  LaCage
  Datum
  Het gaat er om dat CB simpelweg meedeelt, dat uit hoofde van onze AUTO- en INBOEDELverzekeringen m.i.v. 15-10-2013 géén schades meer worden vergoed, nu de premie voor de RECHTSBIJSTANDverzekering niet is voldaan .
  Onze vraag aan de CONSUMENTENBOND is: hoe denkt de Bond over deze handelwijze van Centraal Beheer?
 3. Auteur
  Centraal Beheer Achmea
  Datum
  Beste LaCage, U heeft de klacht gericht naar Centraal Beheer Achmea. Vandaar dat ik vraag wat ik voor u kan betekenen. Ik wil u namelijk graag helpen. Graag wil ik u informeren dat u wel dekking heeft voor de Auto en Woonverzekering, indien de premie van de Rechtsbijstand niet is voldaan. Er namelijk geen dekking op het product, waar de betaling van openstaat. Mijn excuses voor de verwarring. Als u het prettig vindt kan ik u wel bellen om het één en ander door te nemen? Stuur dan een mail naar webcare[@]centraalbeheer.nl met uw NAW gegevens en telefoonnummer, o.v.v. Klachtenkompas – Rechtsbijstand. Ik bel u dan z.s.m. terug.Met vriendelijke groet,Ronald van het Centraal Beheer Webcareteam
  Webcare[@]centraalbeheer.nl
 4. Auteur
  LaCage
  Datum
  Dank voor het aanbod, maar daaraan hebben wij geen behoefte meer. Ik zal mij thans opnieuw tot de Consumentenbond wenden want aan die bond was mijn vraag gericht. M.vr.gr.
 5. Auteur
  Centraal Beheer Achmea
  Datum
  Beste LaCage,Dat is u goed recht. Ik zet als administratieve handeling de klacht als opgelost. Als u toch nog geholpen wilt worden of vragen hebt, dan kunt u een mail sturen naar webcare[@]centraalbeheer.nl.Met vriendelijke groet,Ronald van het Centraal Beheer Webcareteam
  webcare[@]centraalbeheer.nl
  055- 579 8000
 6. Auteur
  LaCage
  Datum
  CB dreigt met stopzetting van vergoedingen uit hoofde van andere verzekeringen dan de onderhavige, en zegt bij protest dat client de alinea verkeerd interpreteert (telefonisch 19/10) en "excuus voor de verwarring" (klachtencompas).
  CB veroorzaakt met zijn tekst zelf de 'verwarring' bij zijn clientèle. U sleept er andere verzekeringen bij die met de rechtsbijstandverz. niets te maken hebben en pas bij een klacht geeft u toe dat er wél dekking is. WAAROM DREIGT U ER DAN EXPLICIET MEE?
 7. Auteur
  Centraal Beheer Achmea
  Datum
  Beste LaCage,Naar aanleiding van uw klacht hebben wij de brief nog is goed bekeken. Wij begrijpen dat de desbetreffende zin impliceert dat er voor alle andere verzekeringen ook geen dekking meer is, dit is niet juist en daarom erg verwarrend. Daarom zijn we naar aanleiding hiervan bezig deze brief te herschrijven. Wij verwachten midden december deze nieuwe brief te kunnen gebruiken. Uw opmerking heeft hierbij geholpen en daar voor dank.Als u verder vragen heeft, dan kunt u een mail sturen naar webcare[@]centraalbeheer.nl.Met vriendelijke groet,Peter van het Centraal Beheer Webcareteam
  webcare[@]centraalbeheer.nl
  055- 579 8000

Ook een klacht indienen over Centraal Beheer Achmea?