Klacht Centraal Bureau Rijvaardigheid: Al een half jaar bezig om mijn rijbewijs te verlengen. En nu mag ik niet meer rijden ivm verlopen.

Klachtnummer
# 366353
Gebruiker
F. van der Heide
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Ik heb van de RDW op 2 januari 2019 een brief ontvangen van de Divisie Registratie en Informatie met als onderwerp ‘Uw rijbewijs verloopt’. In deze brief stond ook dat het soms wel 4 maanden kan duren voordat de rijgeschiktheid is beoordeeld door het CBR.
Op basis van deze brief en de urgentie van de wachttijd heeft u reeds op 5 januari 2019 van mij een Gezondheidsverklaring ontvangen.
Hierna hebt u van mij ook een keuringsverslag ontvangen van dokter C. Sikkens. Omdat dit vereist was. Hierna heb ik van u een brief ontvangen d.d. 3 april met als onderwerp ‘aanvulling van arts nodig op keuringsverslag’. Dit had als kenmerk 4560511802.01
Dit is ook zo snel mogelijk hierna gebeurd en opgestuurd begin april.
Op vrijdag 10 en maandag 13 mei heb ik getracht telefonisch contact te krijgen met het CBR. Dit was echter onmogelijk daar op beide dagen er een telefonische storing was en er geen contact te krijgen was. Op woensdag 16 mei heb ik telefonisch contact gekregen en kon er mij verteld worden dat het tweede keuringsverslag ontvangen was en ik de komende tijd bericht zou ontvangen. In ieder geval voor 14 juni 2019.
Ondertussen is mijn rijbewijs verlopen en mag ik niet meer in een auto rijden per 12 mei 2019.
U moet weten hoe hinderlijk en lastig dit voor mij is!
Ik ben een alleenstaande vrouw die voor het doen van boodschappen, vrijwilligerswerk en kerkgang afhankelijk is van mijn auto. Het is dus een schande dat u door een administratieve achterstand en te weinig personeel om de juiste service te bieden mij op een dergelijke wijze dupeert.
Ik ben hier echt verbolgen en verdrietig over!
Helemaal nu ik vandaag, op 17 mei 2019, een brief ontvang d.d. 16 mei 2019 (de dag dat ik telefonisch met het CBR gesproken heb!) met als onderwerp ‘Oproep voor een rijtest’.
Ook dit kan nog wel 5 dagen duren, dan moet ik nog een uitnodiging voor een rijtest ontvangen en daarna weer wachten op uw correspondentie alvorens ik een aanvraag bij de gemeente kan doen.
Al met al is het straks juli en ben ik al 7 maanden bezig om mijn rijbewijs te verlengen!
Ik hoop dan ook van u te horen, hoe u aankijkt tegen deze gang van zaken.

De oplossing

Zorgen dat ik nu zsm die rijtest kan afleggen en mijn rijbewijs kan verlengen.
En ik vind dat officiële excuses op zijn plaats zijn. Van het administratieve probleem bij de CBR ben ik nu de dupe.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Centraal Bureau Rijvaardigheid hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties