Klacht Centraal Bureau Rijvaardigheid: een klacht over de wijze van verwijzing naar een bureau of vrijgevestigde voor rijbewijskeuringen

Klachtnummer
# 426850
Gebruiker
YvJaLeMaJiMaGuLimerelru
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Bij deze heb ik een klacht over de manier waarop de verwijzing door het CBR naar een bureau of vrijgevestigde voor rijbewijskeuringen gebeurt.
Mijn eerste verwijzing door het CBR was naar het BRK (resultaat een rijgeschiktheid met termijnbeperking) Mijn tweede verwijzing was naar Dhr. Dr. Kan (voor verlenging van mijn rijbewijs)
Wie bepaalt waar je naar toe moet/mag? Dat is erg onduidelijk.
Waarom mag ik niet kiezen op basis van een lijst met mogelijkheden en korte informatie?
We leven hier in een vrij land; we kunnen in Nederland van alles kiezen: energiemaatschappij, internetprovider, verzekeringen. Ook zorgverzekering, huisarts, tandarts en het ziekenhuis je naar een specialist gaat.
Waarom is dit bij het CBR anders? Wat is de verklaring van het CBR dat ze mij geen keuze geeft? Helemaal vrij kan niet, maar meer keuze dan nu vind ik zeer terecht. Het gaat er hierom dat er zeer persoonlijke informatie gedeeld wordt en dat mijn rijgeschiktheid beoordeeld wordt. Dat is niet zomaar iets; dat is heel erg belangrijk.
In de bijlage meer tekst, uitleg, en een tabel waarin ik de twee, BRK en Dr Kan met elkaar vergelijk. Het verschil is heel groot.
In de Adviesnota rijgeschiktheid bij stemmingsstoornissen, ADHD en schizofrenie en psychose (2014) van de NVvP staat: Dat een gecertificeerde procedure nog ontbreekt, maar “de keuring bij mensen met een psychiatrische stoornis is ……. inhoudelijk uitvoering en tijdrovend”.
Het onderzoek bij het BRK kwam niet in de buurt van wat geadviseerd wordt. De kans dat het onderzoek van Dr Kan meer in de buurt komt, is m.i. groter.
Het bekijken van de websites en lezen van de manier waarop ze onderzoek doen zegt al heel veel.
En dan: Bij het BRK heb ik € 264,48 betaald. Bij Dr. Kan betaal ik straks € 150, -. Een verschil van ruim 100 euro. Voor eenzelfde soort onderzoek en waarbij het CBR kiest voor mij. Wie geeft het CBR dat recht zonder duidelijke verklaring? Het is namelijk niet zo dat ik iets misdaan heb, onaanvaardbaar gedrag vertoond heb en dus een boete of straf verdien. Ik heb een stoornis en wilde mijn rijvaardigheid uitbreiden.
Ik ben niet tegen een keuring. Mijn klacht gaat over de manier van toewijzing waarbij m.i. zorgvuldigheid ontbreekt, zowel in de manier waarop de toewijzing plaatsvindt als naar wie iemand als ik doorverwezen wordt.
met vriendelijke groeten

De oplossing

Excuses en financiële tegemoetkoming vind ik op zijn plaats, aangezien het verschil in kosten erg groot is, zonder dat ik daar een aanwijsbare reden voor kan vinden. En dat het BRK hogere kosten maakt omdat er meer mensen (en andere kosten) bij betrokken zijn, is geen goede reden om mij die te laten betalen. Ik had geen keuze.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Centraal Bureau Rijvaardigheid is aktief op Klachtenkompas. Je kunt dus elk moment een reactie van hen verwachten, uiterlijk binnen twee weken.

0 reacties

Ook een klacht indienen over Centraal Bureau Rijvaardigheid?