Klacht Centraal Bureau Rijvaardigheid: Ik wil mijn onwettig onterecht ingenomen rijbewijs terug!!!!

Klachtnummer
# 422416
Gebruiker
karma2019
Datum
0 reacties

Details

De klacht

De leugens van het CBR en de Politie: dit zijn de email berichten die het CBR mij stuurde:

Naar aanleiding van uw eerdere berichten naar het CBR, lichten wij voor u het volgende toe.
Er is u een Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA) opgelegd op basis van het volgende.
A) Uit de mededeling blijkt dat u bent aangehouden op:
DATUM FEIT(EN)
4 juni 2013 360 μg/l (=0,828 ‰)
- ten tijde van de aanhouding was u een ervaren bestuurder.
Criteria Ervaren bestuurder:
1 x een aanhouding van minimaal 350 μg/l (0,8 ‰) maar lager dan 435 μg/l (1,0 ‰).

In uw bericht geeft u aan dat u nooit bent aangehouden en dat u nooit op het politiebureau een blaastest heeft gedaan. Graag informeren ik u in dit bericht.
Wij kunnen alleen uitgaan van de juistheid van de mededeling van de politie. Zij hebben aangegeven u naar politiebureau Trageldam te Sluis te hebben overgebracht en daar hebben zij u gevorderd mee te werken aan het ademanalyseapparaat.
Mocht u niet eens zijn met de mededeling van de politie, dan dient u met hen hierover contact op te nemen.
En het laatste bericht:

Wij betreuren het dat er geen overbrugging heeft kunnen plaatsvinden tussen uw standpunt en dat van het CBR. Naar aanleiding van uw reactie zien wij echter geen reden om ons standpunt te wijzigen in deze kwestie. Daarom zullen wij op toekomstige correspondentie van u waarin geen nieuwe argumenten of feiten worden weergegeven niet meer reageren.
U kunt een Gezondheidsverklaring indienen en/of u kunt de mededeling opvragen, indien u het niet eens bent met de feiten. Echter kunt u niet meer in bezwaar gaan bij het CBR daar het termijn reeds 6,5 jaar versteken is.
Daarnaast wordt het feit door u niet betwist, het feit, de blaastest, is in de ambulance uitgevoerd. Een vermoeden is voldoende om een maatregel op te leggen, ook als u niet als bestuurder hebt opgetreden. U bent wettelijk verplicht om aan de opgelegde maatregel mee te werken. Voor alle duidelijkheid: Ik ben nooit aangehouden geweest en noch ben ik meegenomen naar een politiebureau na de blaastest. Hoe kan de politie 360 ug/l hebben afgelezen terwijl ze alleen maar 1 letter te zien krijgen! Het CBR verklaart 2 verschillende dingen maar zegt te handelen volgens de mededeling van de politie...?!

De oplossing

Hun standpunt wijzigen en mijn rijbewijs terug geven na 6.5 jaar!!

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Centraal Bureau Rijvaardigheid hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over Centraal Bureau Rijvaardigheid?