Opgelost door CleanProfs: vanaf begin 2019 verloopt de containerreinging slecht evenals de service

Status
content Opgelost
Klachtnummer
# 365981
Gebruiker
een andere kijk
Datum
4 reacties

Details

De klacht

niet uitgevoerde containerreingingen en niet nakomen afspraken.

De oplossing

Inmiddels heb ik het contract beeindigd (volgens Cleanprofs per 1-6-2019) maar claimt het bedrijf nog steeds betaling van een factuur, terwijl er nog geen dienst is geleverd. Mails worden niet nagekomen/nabelprocedure en voor niet uitvoeren van een reiniging vanwege de temperatuur wordt niet automatisch geld gerestitueerd (piepsysteem). Ik eis tenietdoening van de lopende factuur over mei 2019 (€ 5.46) vanwege niet uitgevoerde reingingen, niet beantwoorden van mails, niet nakomen van nabelprocedure, en directe (automatische) terugstorting van niet uitgevoerde reiniging bij lage temperaturen voor alle mensen die een container hebben.

4 reacties

 1. Auteur
  CleanProfs
  Datum
  Geachte heer/mevrouw de Reijke,

  Bedankt voor uw bericht.

  Wij hebben u zojuist geprobeerd te bellen op het nummer wat bij ons bekend is in ons systeem maar helaas was u niet bereikbaar.

  Zou u zo vriendelijk willen zijn om ons terug te bellen op het nummer 088-0666189.

  Met vriendelijk groet,
  Cleanprofs Customer Care
 2. Auteur
  een andere kijk
  Datum

  Dank voor uw reactie. Inmiddels heb ik diverse keren telefonisch contact gehad met uw "organisatie " met een onbevredigend antwoord. Ik heb daarom ook verzocht in eerdere mailwisselingen om dit voortaan schriftelijk vast te leggen. Zoals ik ook in eerdere telefoongesprekken heb geconstateerd blijkt dat ik geen correcte beantwoording ontvang van mijn mails aan Cleanprofs. Er wordt alleen gehamerd op het voldoen van de nota, terwijl ik alle moeite moet doen om mijn container gereinigd te krijgen. Een schriftelijk welgemeend excuus blijft uit, en fouten stapelen zich op. Daarnaast heb gedurende het laatste telefoongesprek gemerkt dat bij het niet reinigen vanwege het vriezen (of lage temperatuur) er geen automatische terugbetaling plaatsvindt aan alle mensen die een abonnement hebben (piepsysteem). Dit is niet volgens de voorwaarden en dat neem ik u heel kwalijk. Uitgaande van duizenden containers betekent dit een mooi verdienmodel, maar onterecht . Dat het niet mogelijk is om dat te ondervangen zoals is gemeld via de telefoon is m. i. Onterecht en ontbreekt het dus aan de wil om het goed in te regelen.
  Dus graag uw schriftelijke reactie.


 3. Auteur
  CleanProfs
  Datum
  Geachte heer/mevrouw de Reijke,

  Bedankt voor uw bericht.

  Wij hebben uw situatie bekeken en via dit bericht geven wij u graag antwoord.

  U heeft op 24-01-2018 telefonisch contact met onze klantenservice opgenomen en kenbaar gemaakt dat uw DUO container niet gereinigd was. U heeft toen aangegeven dat de container niet voorzien was van een groene band, de sticker zat op de container. Wij hebben u toen 1 tegoed verleend.

  Op 3-04-2018 heeft u een mail verzonden en aangegeven dat de restitutie nog niet verwerkt was. Wij hebben toen telefonisch contact met u gezocht maar helaas was u niet bereikbaar. Wij hebben u een mail verzonden en hierin bevestigd dat wij 2 tegoeden hebben aangemaakt welke verrekend zou worden met de eerstvolgende factuur.
  De maand mei 2018 is dan ook niet in rekening bij u gebracht.

  Op 7-8-2018 stuurt u ons een mail waarin u aangeeft dat de container niet gereinigd is, wij hebben u toen per mail aangegeven dat u niet op de route stond volgens uw persoonlijke was weken. Wij hebben u toen een overzicht van de was weken per mail verstuurd.

  Op 21-8-2018 stuurt u ons een mail en geeft u aan dat uw container niet gereinigd is, wij hebben op 24-08-2018 geprobeerd telefonisch contact op te nemen maar helaas was u niet bereikbaar. U heeft ons op dezelfde dag terug gebeld en aangegeven dat de container niet meer leeg was, voor deze gemiste reiniging heeft u 1 tegoed ontvangen.

  Op 26-09-2018 heeft telefonisch contact met ons gezocht en aangegeven dat wij moeilijk te bereiken zijn. U maakte hier een melding van een gemiste reiniging en ook hier konden wij niet terug omdat uw container niet meer leeg was, voor deze gemiste reiniging heeft u 1 tegoed ontvangen.

  Op 11-01-2019 mailt u ons dat u geen reactie ontvangen had op uw eerdere melding van de dinsdag hiervoor. Helaas hebben wij tussen 26-09-2018 en 11-01-2019 geen eerdere melding van u ontvangen.
  Wij hebben op 11-01-2019 telefonisch contact met u opgenomen om uw vraag bespreekbaar te maken. Tijdens dit gesprek hebben wij besproken dat wij u niet een directe vergoeding kunnen bieden, maar dat wij te allen tijde een reiniger proberen terug te sturen en indien dit niet lukt ontvangt u 1 tegoed. Verder hebben wij besproken dat wij de volgende reiniging zouden monitoren.

  Op 29-01-2019 hebben wij telefonisch contact met u gezocht omtrent het niet reinigen op 22-01-2019 i.v.m. uitval wegens vorst. Wij hebben u toen per mail bevestigd deze reiniging te vergoeden.
  Op 2-04-2019 stuurt u ons een mail waarin u aangeeft dat er op 2-04 jl. niet gereinigd is. Wij hebben toen telefonisch contact met u opgenomen om de situatie bespreekbaar te maken. Helaas konden wij toen geen reiniger terugsturen omdat de container weer in gebruik genomen was. Wij hebben toen 1 tegoed voor u aangemaakt. Wij zouden in week 16 en week 18 telefonisch contact met u opnemen om de reinigingen te bespreken, helaas zijn wij dit laatste niet nagekomen en erkennen wij onze misstap hierin en willen wij dan ook onze oprechte excuses aanbieden voor het niet nakomen van de gemaakte afspraken. Wij nemen dit uiteraard mee met de desbetreffende medewerker en zullen dit intern bespreken.

  Op 30-04-2019 stuurt u ons een mail waarin u aangeeft het abonnement te willen opzeggen wegens het niet nakomen van afspraken. Wij hebben telefonisch contact met u gezocht maar helaas was u niet bereikbaar. Wij hebben u een e-mail verzonden met het verzoek om contact met ons op te nemen.

  Op 1-05-2019 belt u ons terug om 8.25 uur, u stuurt ons hierna een mail dat wij gesloten zijn. Onze klantenservice is geopend van 8.30-17.30 uur. Wij hebben n.a.v. uw mail wederom geprobeerd telefonisch contact met u op te nemen om 9.59 uur maar helaas was u niet bereikbaar.
  Om 14.35 uur op dezelfde dag belt u ons terug en vraagt u wanneer de opzegging ingaat en geeft u aan dat de tegoeden die u zijn toegekend niet verrekend zijn of dat u deze niet ontvangen heeft. Wij hebben u uitgelegd dat wij geen tegoeden kunnen verlenen als er bedragen worden gestorneerd. Wij hebben namelijk de maand april in zijn geheel gecrediteerd, dit zijn in totaal 2 tegoeden.

  Op 15-05-2019 hebben wij telefonisch contact met u gezocht en hebben wij gevraagd naar de reiniging van 14-05, u gaf hier te kennen dat u niet wist hoe deze verlopen is. U vond het wel vervelend dat er niet eerder gebeld was i.v.m. het monitoren van de reinigingen. Tijdens dit gesprek gaf u aan niet te betalen voor de maand mei, echter zien wij dat er op 14-05 gereinigd is en dat de reiniging op 28-05 nog moet plaatsvinden. De factuur voor de maand mei bedraagt €5,46, dit houdt in dat er al tegoed is verrekend met deze maand omdat een maandfactuur €10,92 bedraagt. Wij zagen geen reden om deze maand voor u te crediteren.

  Zoals u ziet hebben wij naar aanleiding van uw mails en telefoontjes gehoor gegeven aan uw klachten, u heeft in totaliteit 7 tegoeden ontvangen welke verrekend zijn met de maanden mei 2018, oktober 2018, november 2018, februari 2019, maart 2019, april 2019 en mei 2019.
  Wij zullen u als klant uiteraard niet benadelen en zullen om het leed enigszins te verzachten de factuur van de maand mei in zijn geheel te crediteren.
  Wij bieden nogmaals onze excuses aan voor het ongemak. Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben dan verneem ik dit graag van u.

  Met vriendelijke groet,
  Cleanprofs Customer Care
 4. Auteur
  een andere kijk
  Datum
  Hierbij dank ik u voor de uitgebreide beantwoording. Alhoewel er op een aantal punten nog steeds onjuistheden staan in de beantwoording wil ik het nu afsluiten. Ik ben al blij dat er nu werkelijk excuses worden aangeboden, hetgeen voor mij erg belangrijk is in deze situatie, en dat niet zo moeilijk had hoeven zijn.
  Ik vind het jammer dat het allemaal zo gelopen is met name v.w.b. de communicatie.
  Ik ga er nu van uit dat alles achter de rug is.
  m.vr.gr.

Uiteindelijke oplossing

Auteur
een andere kijk
Datum
Uiteindelijke oplossing
Terugboeking van de reinigingskosten van april 2019 Terugboeking van de reinigingskosten van mei 2019 Beëindiging van het contract voor containerreiniging per einde mei 2019.
Status
opgelost
Beoordeling
content

Ook een klacht indienen over CleanProfs?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen