Klacht Consumentenbond: consumentenbond hypotheken lapt zijn eigen algemene voorwaarden aan zijn laars.

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 453712
Gebruiker
V.W. van der Griend
Datum
5 reacties

Details

De klacht

renteaanbod vervalt door eenzijdige opzegging 'overeenkomst door consumentenbond , na constatering fout.
reden: het valt consumentenbond te verwijten dat zij 8 weken hebben gewacht met het aanvragen van een renteaanbod, waardoor de adviesrente hoger uitviel en geen gebruik meer kan worden gemaakt van het gepubliceerde advies.
de fout: consumentenbond blijft volhouden dat verhogen van het oorspronkelijke HDN bedrag in het aanvraag stadium niet mogelijk is heeft daarvoor de complete HDN aanvraag laten vervallen en opnieuw ingegeven tegen de hogere dagrente. Als dit inderdaad de juiste handelwijze was, dan heeft de Consumentenbond de wettelijke plicht deze actie met de klant te bespreken, zodat er een keuze kon worden gemaakt voor het behouden van het eerste aanvraag tegen de lagere rente. Klant werd hiermee na 6 weken overvallen en met vage regeltjes in het ongelijk gesteld. De klant wil uitleg, maar Consumentenbond besluit daarop het contact op te zeggen! Later contact met Team leider van ikbenfrits.nl. Ook zij adviseert het stopzetten.Medewerker beweerde wekenlang dat er ALTIJD een nieuwe HDN aanvraag moet worden 'ingeschoten' als het bedrag verandert. Deze medewerker blijft nu volhouden dat de zaak uitsluitend draaide om het niet accepteren van renteverhoging van het extra leningdeel. Hij weigerde het renteaanbod te openen en zegde de samenwerking op. Uiteindelijk komt na een stilteperiode van 8 weken plotseling een renteaanbod bovenwater op basis van de OUDE HDN aanvraag, zonder de verhoging. Wij denken dat een verhoging nog haalbaar is binnen de looptijd van het renteaanbod, doch Consumentenbond Hypotheken heeft de overeenkomst met ons unilateraal beëindigd.

De oplossing

consumentenbond moet zich aan zijn algemene voorwaarden houden en zorgen dat de hypotheekaanvraag naar behoren en zonder verder uitstel wordt afgehandeld.
Mocht consumentenbond zich voor wat betreft haar wettelijke zorgplicht willen distantiëren, dan graag een officiële aankondiging op de website van consumentenbond hypotheken.

5 reacties

 1. Auteur
  Consumentenbond
  Datum
  Geachte heer/mevrouw Van der Griend,

  Hartelijk dank voor uw bericht. Wij hebben contact gehad met Ikbenfrits. Ik wil u dan ook het volgende mededelen:
  Ikbenfrits is al een tijdje druk bezig om deze klacht op te lossen. De door de klant gewenste oplossing is echter niet eenvoudig (wijziging intermediair tijdens hypotheekaanvraag) en daar zijn we dan ook met alle partijen druk mee bezig. Kortom, dit loopt nog.

  Ik hoop dat ik u voor dit moment voldoende heb kunnen informeren.

  Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Dienstverlening & Advisering. U bereikt ons op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer (070) 445 45 45.

  Met vriendelijke groet,
  Consumentenbond

  Widya Ramdas
  medewerker Dienstverlening & Advisering

 2. Auteur
  V.W. van der Griend
  Datum
  U vergist zich. Er wordt helemaal niet gewerkt aan een oplossing. Wij werden als klant voortdurend tegengewerkt. Kritiek wordt niet op prijs gesteld. Wel worden de tarieven verhoogd en zo niet, word je uit het klantenbestand gezet. Dat is een werkwijze die niet past bij het beleid van een klantenorganisatie als de Consumentenbond.
 3. Auteur
  Consumentenbond
  Datum
  Uw klacht is ons bekend en wij hebben gezocht naar een passende oplossing.
  Uw factuur is kwijtgescholden en we hebben u begeleid naar de nieuwe adviseur.
  Meer kunnen wij helaas niet voor u doen.
 4. Auteur
  V.W. van der Griend
  Datum
  Welke factuur? Welke oplossing? Welke begeleiding???
  Mensen, trap er niet in en ga alstublieft NOOIT met Hypotheekadvies Consumentenbond in zee. Hier zit een nogal opgeblazen kantoor achter die zich op slinkse wijze van de naam van de Consumentenbond bedient. De Consumentenbond distantieert zich van de tekortkomingen en mag kennelijk zomaar toestaan dat onder hun naam verwachtingen worden gewekt die niet worden nagekomen. Pas op: men laat zelfs de 'afhandeling' van klachten aan de veroorzaker over. U kent het wel: de slager die zijn eigen vlees keurt...
 5. Auteur
  Consumentenbond
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Beste heer/mevrouw van der Griend,

  Dank voor uw reactie.
  We nemen uw feedback mee ter verbetering van onze dienstverlening.
  We reageren op Klachtenkompas verder niet inhoudelijk op uw klacht.

  Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de afdeling Dienstverlening & Advisering. U bereikt ons op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer (070) 445 45 45.

  Met vriendelijke groet,
  Consumentenbond

  Widya Ramdas
  medewerker Dienstverlening & Advisering

Uiteindelijke oplossing

Auteur
V.W. van der Griend
Datum
Uiteindelijke oplossing
de consumentenbond moet stoppen met koppelverkoop financiële diensten aan consumenten
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Consumentenbond?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen