Klacht Consumentenbond: Maak gratis kennis met de Consumentenbond, is gewoon een betaalde dienst als je niet zelf oppast....

Status
angry Niet opgelost
Klachtnummer
# 266019
Gebruiker
Barteld
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Beste Consumentenbond,

Hierbij een klacht over uw eigen dienst "maak nu gratis kennis". Ik heb uw formulier ingevuld ergens begin januari / eind december om gratis kennis te maken. U schrijft, in kleine, grijze, schuin gedrukte lettertjes "De eerste 2 maanden zijn gratis. Daarna betaal je via automatische incasso. Je kunt elke maand opzeggen. Als je binnen 2 maanden opzegt, wordt er niets van je rekening afgeschreven.".

Helemaal prima, ik maak gebruik van uw gratis kennisdienst, kijk naar 1 onderzoek. En kom er achter dat het niets voor mij is verder. Wat schetst mijn verbazing, u gaat toch afschrijven van mijn rekening na 2 maanden. Zonder enige kennisgeving, zonder dat u mij gevraagd heeft of ik de gratis dienst interessant vond en lid wil blijven, dat heeft u niet geschreven in uw kleine, grijze, schuin gedrukte lettertjes. U biedt mij een gratis dienst, dan is het ook aan u om mij te vragen of ik tevreden ben en gebruik wil gaan maken van uw betaalde dienst of in ieder geval minimaal mij te notificeren dat u mijn gratis dienst gaat omzetten naar een betaalde dienst voordat de 2 maanden om zijn.

Dat is toch wel het minste wat ik mag verwachten van een goede leverancier, zeker als je Consumenten Bond heet.

Vervolgens kom ik er na 3 maanden achter dat u automatisch afschrijft zonder dat ik dat door had en zonder dat ik verder van uw diensten gebruik maak en dan geeft u doodleuk als volgt aan: "Naar aanleiding van ons telefonisch contact bevestig ik hierbij dat wij niet ingaan op uw verzoek om over te gaan tot restitutie van eerdere betaalde lidmaatschapsgelden. Tevens staat er nog een bedrag open van € 21.75 voor de periode 1 maart 2017 t/m 31 mei 2017. Wilt u zo vriendelijk zijn het bedrag over te maken op IBAN-nummer NL 27 ABNA 045 222 222 2 onder vermelding van uw lidnummer"

Echt een vorm van consumentenwerving waar uw organisatie zelf zo fel op tegen is als andere partijen dit doen. Zeker van een organisatie als consumentenbond mag een consument toch wel
verwachten dat deze niet iets gratis aanbiedt in de hoop dat de klant dan niet opzegt, zodat je kan factureren voor iets wat de klant niet gebruikt.

Met vriendelijke Groet,

Een bezorgde Consument

De oplossing

Restitutie van onterecht afgeschreven gelden.
Aanpassing van uw werkwijze, gratis dienst is gratis, een betaalde dienst is een betaalde dienst. Deze gaat pas in nadat u de klant minimaal informeert dat de gratis dienst nu omgezet wordt naar een betaalde dienst.

1 reactie

 1. Auteur
  Consumentenbond
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Hartelijk bedankt voor uw melding op Klachtenkompas.nl. U schrijft hierin dat onze kennismakingsperiode niet zou kloppen en/of niet eerlijk is. Graag geef ik u daarop mijn reactie.

  Hoewel ik volledig begrijp dat u teleurgesteld bent, ben ik van mening dat wij volledig correct hebben gehandeld. Op ons inschrijfformulier, welke te vinden is op https://www.consumentenbond.nl/lidworden/gegevens, geven wij duidelijk aan dat de eerste twee maanden gratis zijn en dat u daarna maandelijks zal betalen: “De eerste 2 maanden zijn gratis, daarna betaal je €7,25 per maand (maandelijks opzegbaar).”.

  Daaronder vindt u de velden om uw gegevens (waaronder uw IBAN-nummer) achter te laten. Vervolgens schrijven we nogmaals dat de eerste 2 maanden gratis zijn, maar u daarna zal betalen wanneer er niet wordt opgezegd: “De eerste 2 maanden zijn gratis. Daarna betaal je via automatische incasso. Je kunt elke maand opzeggen. Als je binnen 2 maanden opzegt, wordt er niets van je rekening afgeschreven.”.

  Daarnaast hebben wij u ook voorzien van een schriftelijke bevestiging van aanmelding, met daarin wederom de informatie dat het lidmaatschap na de kennismakingsperiode van twee maanden €7,25 zal kosten.

  Door onder andere bovenstaande informatie ben ik niet van mening dat wij sturen naar het gevoel dat het lidmaatschap automatisch stopt na twee maanden, dat deze gratis blijft of dat er nog een bericht zal volgen aan het einde van (of na) de kennismakingsperiode om u de mogelijkheid te geven om op te zeggen. Deze mogelijkheid is er namelijk altijd, vanaf het moment dat u de aanmelding heeft voltooid! Dat wij na de gratis kennismakingsperiode de contributie in rekening brengen, mag mijns inziens dan ook niet als verrassing komen. Zo hebben wij inmiddels ook meerdere malen per e-mail aangegeven, telefonisch aangegeven en de besproken materie op uw verzoek wederom bevestigd per e-mail.

  Al met al hebben wij correct hebben gehandeld en sta ik volledig achter de keuzes die mijn collega’s eerder in mail- en telefonisch contact hebben gemaakt. Er zal geen restitutie plaatsvinden en de openstaande factuur zal niet worden gecrediteerd. Zoals u zelf aangeeft: een gratis dienst is gratis, een betaalde dienst is een betaalde dienst. De eerste twee maanden zijn gratis aangeboden -en geleverd-, de periode daarna is betaald -en in rekening gebracht-. Gezien wij middels dit bericht op het derde kanaal dezelfde conclusie hebben getrokken wil ik hierbij kenbaar maken dat dit bericht ook onze laatste is over deze casus.

  Ik vertrouw erop u volledig te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,
  Consumentenbond


  Cai
  klachtencoördinator

Uiteindelijke oplossing

Auteur
Barteld
Datum
Uiteindelijke oplossing
Status
niet opgelost
Beoordeling
angry

Ook een klacht indienen over Consumentenbond?