Klacht Courlux International SA: Niet gesloten overeenkomst

Klachtnummer
# 127717
Gebruiker
KaKa
Datum
0 reacties

Details

De klacht

FlexiFront - klantenservice
Postbus 2035
3330 DA Zwijndrecht
Betreft: niet gesloten overeenkomst
Schagen, 9 september 2015
Geachte heer/mevrouw,
Op 8 september jl. ontving ik van uw bedrijf een contract/bevestiging van een gesloten overeenkomst/rekening, maar
• Ik heb met uw bedrijf nooit contact gehad en geen overeenkomst gesloten.
Aangezien er geen sprake is van een door mij verrichte toestemming - ook geen mondelinge toestemming - welke nodig is om een overeenkomst tot stand te doen komen, beschouw ik het door u toestuurde contract/rekening als ongevraagd.
Zolang u niet slaagt een bewijs van mijn toestemming te verschaffen, zal ik mij niet gebonden achten aan het contract en niet verplicht zijn u iets te betalen.
Ik verzoek u om een reactie binnen drie weken na datum van deze brief en verwacht geen verdere rekeningen van uw bedrijf meer te ontvangen.
Tevens verzoek ik u vriendelijk om per direct mijn persoonlijke gegevens uit al uw systemen te verwijderen.

De oplossing

geen ongewenste overeenkomst/facturen meer en verwijderen persoonlijke gegevens uit bedrijfscomputersyteem

0 reacties

Ook een klacht indienen over Courlux International SA?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Meld je klacht bij het bedrijf

  2. Stuur een juridische brief of e-mail

  3. Bel onze juridisch expert

  4. Laat ons voor je bemiddelen