Klacht Das Rechtbijstand: DAS frustreert bij herhaling het instellen van Hoger Beroep waardoor ik grote schade heb opgelopen.

Klachtnummer
# 299098
Gebruiker
c.meelker
Datum
3 reacties

Details

De klacht

Vervolg op mijn eerdere klachten over DAS.
Na mijn eerdere klachten over DAS is de kwestie nog altijd niet opgelost. De klachten breiden zich zelfs uit en DAS reageert niet op mijn klachten.

Advocaat blijkt contacten te hebben met het kantoor van de wederpartij.
Dossier is nog altijd niet bij hem aangekomen hoewel DAS schrijft dat dit verstuurd is. Dossier is wellicht zoek?
Door al deze missers frustreert DAS het Hoger Beroep waarvoor nu nog slechts 7 werkdagen resteren.
Hierdoor heb ik schade geleden die ik aldus niet kan verhalen op de wederpartij. Ik vind dat DAS hiervoor een groot deel verantwoordelijk voor is en mij tegemoet zou moeten komen in schadevergoeding. Voor een feitelijke uiteenzetting van de recente gebeurtenissen verwijs ik naar het meegestuurde document.

De oplossing

Nu instellen van het HB vanwege de verloren tijd geen haalbare kaart meer is, vind ik dat DAS mijn, door de aannemer nog nader vast te stellen schade, dient te vergoeden.

3 reacties

 1. Auteur
  Das Rechtbijstand
  Datum
  Geachte mevrouw,

  Vanwege privacy overweging reageren we rechtstreeks naar u en niet via deze of andere klachtensites.

  De klacht wordt conform onze klachtenregeling opgepakt en afgehandeld. Binnen zes werkdagen vanaf de ontvangst van uw klacht sturen wij u een schriftelijke inhoudelijke reactie.

  Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,


  Servicemanagement DAS
 2. Auteur
  c.meelker
  Datum
  DAS heeft nog altijd niet gereageerd. Gisteren heb ik daarom een mail gestuurd naar de directie van DAS i.v.m. het feit dat mijn dossier blijkbaar zoek is. Hoewel DAS schrijft dat het dossier al op 22-3-2018 verstuurd zou zijn naar de advocaat is dit nog altijd niet aangekomen bij de advocaat, zo mailde hij mij gisteren.
  Ik heb DAS met spoed om opheldering gevraagd want blijkbaar is mijn dossier zoek of nooit verstuurd of anders??
  Het resultaat is dat mijn hoger beroepszaak hierdoor opnieuw gefrustreerd wordt door DAS. De appeltermijn verloopt eind deze week. Indien DAS volhardt in niet reageren en de zaak verder maar op zijn beloop laat is dit uiterst kwalijk natuurlijk. Ook is het nu onmogelijk een procesadvies te krijgen en een duiding van het vonnis waartegen in beroep moet worden gegaan.
  DAS wentelt aldus de gevolgen van hun falende organisatie op mij af en ik kan zodoende niet mijn recht halen. En dit na 18 jaar premiebetaling.
  Ik heb DAS daarom verzocht mij het resterend kostenmaximum uit te keren zodat ik nog enigszins mijn schade vergoed krijg. Deze schade kan ik nu immers niet verhalen op de wederpartij als het HB geen doorgang kan vinden.
  Hopelijk krijg ik morgen een reactie van DAS met een oplossing voor deze impasse.
 3. Auteur
  Das Rechtbijstand
  Datum
  Dit is onze laatste reactie
  Geachte heer,

  Vanwege privacyredenen reageren wij niet via deze site of andere klachtensites.
  Wij zullen uw bericht doorsturen naar het betrokken management en vragen rechtstreeks naar u te reageren.

  Met vriendelijke groet,

  Servicemanagement DAS

Ook een klacht indienen over Das Rechtbijstand?