Klacht De Beste Korting: zonder overeenkomst betaald, bedrijf niet te vinden voor vordering terugbetaling

Klachtnummer
# 182212
Gebruiker
Van der Meer
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Ik dien deze klacht in namens mijn cliënten die bejaard zijn. Mevrouw werd gebeld door De Beste Korting. Zij ervoer het gesprek als agressief en heeft geen overeenkomst gesloten. Wel werd enige tijd later een nota ontvangen van Stichting Derdengelden Incasso Service (Stideris) voor een kortingsabonnement voor een jaar voor 39,95 euro. Meneer heeft die nota betaald omdat hij dacht dat dit moest. Enige tijd later werd een herinnering ontvangen. Meneer was vergeten dat hij al betaald had en heeft nogmaals 39,95 euro betaald aan Stideris. Toen ondanks de twee betalingen weer enige tijd later een aanmaning werd ontvangen door de Nederlandse Incasso Centrale riepen zij rechtshulp in. Bankafschriften van de beide betalingen werden aan NIC gestuurd die daarop het dossier sloot. Gepoogd werd de beide betalingen terug te vorderen, maar "De Beste Korting" is niet te vinden. Er stonden geen bedrijfsgegevens op de website en de handelsnaam staat niet in het Handelsregister.

De oplossing

Wij willen terugbetaling van (2x 39,95 =) 79,90 euro die ten onrechte betaald zijn omdat er geen overeenkomst tot stand is gekomen. Indien betaling niet per omgaande volgt willen wij de beschikking krijgen over de gegevens van het bedrijf achter "De Beste Korting" (naam, adres, inschrijfnummer KvK) zodat wij dit bedrijf kunnen aanspreken.

0 reacties