Klacht De Haan en Notarissen Advocaten: Vakonbekwame advocaat zonder inleveningsvermogen bovendien passief

Klachtnummer
# 42137
Gebruiker
Roel
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Geachte heer,
1000 tekens is te kort voor complete klacht. Deze klacht kunt u opvragen bij:
Mevrouw *********, Achmea, T (088) 462 37 20
klantenservice@achmearechtsbijstand.nl
dossiernummer: R206375876
Zaak betreft de één v.d. meest voorkomende geschillen in NL: de erfafscheiding.
Onze advocaat Mr. ****** maakt gedurende 't proces duidelijk gn stappenplan te hebben, de tegenpartij gelijk te geven, zich niet in de wet, jurisprudentie en lokale regelgeving te verdiepen en deze te kennen. Deze heb ik hem moeten sturen.
is zeer nalatig in het communiceren en informeren van ons en de tegenpartij door stukken tijdig en van advies voorzien te communiceren met beide partijen.
Als ik na ruim 8 maanden de advocaat vanwege zijn wanprestatie de laan uit stuur krijg ik rustig nog zo'n 3 maanden later correspondentie waaruit blijkt dat hij van mening is mijn advocaat te zijn in deze zaak.
Deze man is naar mijn ervaring gezien niet geschikt als advocaat.
Hoogachtend
R.M. Huis

De oplossing

Als dit soort klachten meerdere malen over deze advocaat zijn binnengekomen is het al dan niet aanhouden van deze man als advocaat het overwegen waard.

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat De Haan en Notarissen Advocaten hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over De Haan en Notarissen Advocaten?