Klacht De Lotto: Toto speelt een schimmig spelletje

Klachtnummer
# 182219
Gebruiker
Hans
Datum
2 reacties

Details

De klacht

Tijdens de EK actie van onlangs werden actiecodes verstrekt bij aankoop van een totoformulier. Ondanks meerdere verzoeken weigert de Toto in alle toonaarden om de winnende actiecode vrij te geven. Dit werpt een heleboel vragen op over de Toto en ik wordt als een klein kind behandeld door allerlei medewerkers die verstrikt raken door hun eigen onwetendheid en onbenulligheid. Het is schrijnend om de mails te lezen die ik heb ontvangen. Ik heb al eerder vraagtekens geplaatst bij uitslagen maar nimmer gereageerd doordat ik het volste vertrouwen had in de Toto. Dat vertrouwen is momenteel helemaal weg door de schimmige houding van Toto en haar medewerkers. Wat probeert Toto te verbergen, er spelen immers talloze spelers mee met de Toto en weten deze mensen dat er geen enkele transparantie aanwezig is als er zich een bepaalde situatie voordoet. Ik heb immers ook nooit gereageerd omdat je van een dergelijke instantie mag verwachten dat alles naar behoren verloopt. Te bizar voor woorden.

De oplossing

Graag een duidelijke verklaring voor dit wangedrag en ik vraag voor de zoveelste keer de winnende actiecode. Ik heb er nu al een aantal zinloze correspondentie-uren inzitten omdat de Toto weigert om inzage te geven. Hoe kan ik deze kosten verhalen.

2 reacties

 1. Auteur
  De Lotto
  Datum
  Beste heer Muller,

  Onlangs ontvingen wij uw brief waarin u aangeeft dat u geen juiste informatie ontvangt betreffende onze Toto EK actie waar u aan heeft deelgenomen. Graag willen wij hier de
  volgende reactie op geven.

  Allereerst vind ik het zeer spijtig dat u de indruk krijgt dat u door Toto wordt misleid en we niet mee willen werken aan een transparante berichtgeving over onze winnaars. Het tegendeel is echter waar en graag hadden we telefonisch aan u uitgelegd hoe het proces met betrekking tot de actie loopt.

  Ten aanzien van de EK actie waaraan u heeft deelgenomen was er sprake van het volgende actiemechanisme: Online spelers die via www.toto.nl voor minimaal € 5 per transactie meespeelden, deden automatisch mee aan de actie en kregen geen actiecode. Online spelers spelen immers via een online account en zijn voor Toto ‘bekende’ spelers, omdat hun gegevens bij ons bekend zijn.

  Uiteraard willen we graag dat ook winkelspelers met onze acties mee kunnen doen. Winkelspelers zijn voor ons ‘anonieme’ spelers en om ervoor te zorgen dat alleen die spelers die voldoen aan de actievoorwaarden zich kunnen aanmelden voor de actie, ontvingen zij een actiecode. Wanneer een winkelspeler de actiecode en zijn/haar gegevens op www.toto.nl/ek invulde, deed hij/zij mee met de actie en dong hij mee naar de prijs. Bij deze actie was dit € 25.000 netto.
  In totaal is er één prijs van € 25.000 verloot middels een trekking. De winnaar van de prijs is door ons benaderd en dit was een online speler. Betreffende speler was dus niet in het bezit van een actiecode. Aangezien wij geen persoonlijke gegevens prijsgeven van onze winnaars, kunnen wij in dit geval geen gegevens aan u verstrekken.

  Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,


  Nederlandse Loterij, afdeling Klachten
 2. Auteur
  Hans
  Datum
  Ik u meerdere malen de kans gegeven om de winnende actiecode via mail te berichten. U bleef echter volharden in schimmige reacties. De code niets met privacy te maken omdat ik niets over personen wil weten. U geeft aan dat het van te voren als bekend was dat de prijs naar een online speler zou gaan en mijn reactie over een fictieve prijs is juist en tevens bizar. Ook was er geen sprake van anonimiteit omdat ik al mijn gegevens ingevuld heb. Graag een zinvolle reactie en afhandeling.....