Opgelost door Edel Collecties: De in oktober 2016 gemaakte afspraken nakomen.

Status
content Opgelost
Klachtnummer
# 265428
Gebruiker
PennHen
Datum
0 reacties

Details

De klacht


Gemaakte afspraken door het bedrijf Edelcollecties verbroken.

Op 17 oktober 2016 met het bedrijf afgesproken dat:

* er geen leveringen meer worden gedaan.

* adresgegevens uit het klantenbestand gehaald zouden worden.

* er geen benadering door het bedrijf per telefoon, of via reclamefolders zouden worden ondernomen.

Eind mei 2017 is door Edelcollecites opnieuw een levering gedaan (factuur gedateerd dd.06-02-2017).
Uit die factuur blijkt dat het bedrijf i.i.g. de adres gegevens niet uit het klantbestand heeft gehaald.

Klacht hierover gemeld bij het bedrijf op 16-06-2017, maar tot op heden geen enkele reactie gehad.

De oplossing


1.per direct het stopzetten van de leveringen.

2.per direct het verwijderen van haar adresgegevens uit het klantenbestand. Daadwerkelijk verwijderen; "a purge from the database", zodat terughalen niet meer mogelijk is.

3.per direct niet meer benaderen noch per telefoon, noch middels reclamefolders.

0 reacties

Uiteindelijke oplossing

Auteur
PennHen
Datum
Uiteindelijke oplossing
Ze hebben beloofd dat de klantgegevens direct uit hun database zijn verwijderd. Verder hebben ze beloofd geen contact meer op te nemen, noch per telefoon, noch per mail, noch per toegestuurde folders. 19-07-2017: Tot op heden zijn de hernieuwde gemaakte afspraken nagekomen.
Status
opgelost
Beoordeling
content

Ook een klacht indienen over Edel Collecties?