Klacht EDR-Incasso: Bezwaar spookfactuur EDR Incasso

Klachtnummer
# 173407
Gebruiker
Erik1970
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Ontvangen van EDR Incasso : Factuur m.b.t. onbekend dossier - - - - - - - om binnen 5 werkdagen €519,19 over te maken op rekening NL87DEUT0552590363 voor een rekening bij NL Energie in 2011 waar ontvanger nooit klant is geweest. Inmiddels contact gehad met NL Energie waar ontvanger onbekend is. NL Energie adviseert om bezwaar in te dienen bij EDR Incasso. Dat doe ik nu via hier.

De oplossing

Een duidelijke omschrijving van het dossier met datum, leverancier, contactgegevens van de zogenaamde leverancier, controle van naam en adresgegevens van klant om verwisseling uit te sluiten.

1 reactie

  1. Auteur
    EDR Incasso
    Datum
    Wij hebben de klacht van klager geregistreerd en zullen de klacht zo spoedig mogelijk inhoudelijk afhandelen.

Ook een klacht indienen over EDR-Incasso?