Klacht EDR-Incasso: Een voor mij en Eneco onbekende openstaande factuur van 2008! Meer dan 10 jaar geleden.

Klachtnummer
# 332640
Gebruiker
ProbleemEDR
Datum
1 reactie

Details

De klacht

Beste,

Op 26 oktober ontving ik een brief van EDR incasso omtrent een openstaande factuur van 2008 van Eneco A € 304,89 inclusief kosten.

In 2008 woonde ik niet meer op dit adres dus weet ook echt niet waar dit over gaat. Uiteraard gebeld met Eneco maar die zien geen openstaande betalingen of dat er iets in het verleden doorgestuurd zou zijn naar een incasso bureau. Ik heb met de firma EDR nog contact gehad maar deze mensen zijn ontzettend onbeschoft en beginnen direct met dreigen. Hoe kom ik van deze mensen af, ik ga niet voor iets betalen waar ik niets van weet.

Dossiernummer van EDR Incasso is 643245

Onderstaand een kopie van hun mail zonder mijn persoonlijke gegevens.

Betreft : Schuld aan Eneco Services B.V.
Dossier : 643245

Den Haag, vrijdag 9 november 2018

Geachte heer ,

In de bijlage zenden wij u, de door u gevraagde specificaties.

Omschrijving Bedrag Rente Totaal
Factuurcontract 286671522-3 18-6-2008 € 184,76 € 58,13 € 242,89
Dossierkosten debiteur € 25,00 € 25,00
Buitengerechtelijke kosten € 37,00 € 37,00

Totaal € 304,89

Wij verzoeken u, en voor zover nodig sommeren wij u, het openstaande bedrag van € 304,89 binnen 7 dagen na dagtekening van deze e-mail bij te laten schrijven op bankrekeningnummer NL87DEUT0552590363 van de Deutsche Bank t.n.v. St. Derdengelden DRA Debt Recovery Agency te Den Haag, onder vermelding van dossiernummer 643245. U kunt uw betaling tevens verrichten via iDEAL (www.edrgroup.nlideal).

Indien u uw schuld niet voldoet, zullen wij onze cliënte adviseren om eventueel gerechtelijke stappen te ondernemen om de vordering alsnog te incasseren. Dit brengt voor u, bij een positief vonnis voor cliënte, aanzienlijke kosten met zich mee.

Met vriendelijke groet,

EDR Incasso
L. van Vliet
Tel. 31(0)70-4525276
Less risk, more credit. www.edrcreditservices.nl

Gewenste Oplossing
Ik zou graag willen dat deze mensen stoppen met mij lastig te vallen met spookfacturen en dreigementen

Extra informatie
Dossier : 643245

EDR Incasso
L. van Vliet
Tel. 31(0)70-4525276

De oplossing

Ik zou graag willen dat deze mensen stoppen met mij lastig te vallen met spookfacturen en dreigementen

1 reactie

  1. Auteur
    ProbleemEDR
    Datum
    Tot op heden nog steeds geen enkele reactie / oplossing

Ook een klacht indienen over EDR-Incasso?