Klacht EDR-Incasso: Vermeende schuld aan ProAssist Ned Service BV

Klachtnummer
# 148408
Gebruiker
Anthony Selhorst
Datum
2 reacties

Details

De klacht

Schrijven dd 12 januari 2016 - hun dossiernr. 10424095

Hiermede maken wij ernstig bezwaar tegen de totaal ongefundeerde claim wegens een vermeende niet betaalde factuur V15-50210087 dd. 7-6-2010 !!!!! van € 23,85 + rente 3,68 + 'Buitengerechtelijke kosten' ad 37,00 = een totaal van € 64,53
Er is totaal geen grond voor deze vordering en deze vermeende grond is zowel door eiser ProAssist Nederland Service BV noch door EDR incasso is aangetoond en/of onderbouwd; lijkt meer op een fout in hun boekhouding.
Het is sowieso onbegrijpelijk/onacceptabel dat een 'aanmaning' pas na ruim 5 jaar wordt ingediend zonder enige 'aanmaning' of i.d. tussen factuurdatum en nu.
Tijdens het telefoongesprek met vragen om opheldering door EDR werden er slechts vage, niet onderbouwde, argumenten aangedragen waarin wij ons absoluut niet kunnen vinden en ons zelfs niet alleen zeer onwaarschijnlijk lijken maar ook feitelijk uitgesloten.

De oplossing

Wij verwachten een nietigverklaring van de claim en de onmiddellijke herstel van de aanmelding bij het CBP welke aldaar is ingediend onder nummer 1043612

2 reacties

 1. Auteur
  EDR Incasso
  Datum
  Wij hebben de klacht van klager geregistreerd en zullen de klacht zo spoedig mogelijk inhoudelijk afhandelen.
 2. Auteur
  Anthony Selhorst
  Datum
  Bericht van EDR dd 14 jan. dossiernr 10424095 met mededeling dat mijn klacht in behandeling is genomen en dat zij er zo spoedig mogelijk op terug komen; dit zonder vermelding van periode waarin.
  We willen hun claim van een, vermeende, schuld uit 2010 en alle door hen genomen stappen ten nadele mij vervallen hebben.
  A.S.

Ook een klacht indienen over EDR-Incasso?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. Bel onze juridisch expert

 4. Laat ons voor je bemiddelen