Klacht Efteling: geleden schade door eftelingmedewerker

Klachtnummer
# 186642
Gebruiker
kristelwattimena
Datum
0 reacties

Details

De klacht

Zoon geeft zijn tas met daarin zijn Iphone 6 in bewaring bij personeel bij attractie de Baron om te voorkomen dat zijn telefoon kapot zal vallen. Bij het ophalen van de tas laat personeel de tas op de grond vallen m.a.g. kapotte IPhone. Schade direct gemeld bij Efteling. De Efteling stelt zich niet aansprakelijk voor de geleden schade en beroept zich op het Parkreglement:
"De Efteling is slechts aansprakelijk voor schade en/of letsel aan u, of aan uw goederen toegebracht, voor zover deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van het personeel van de Efteling en/of van personen wiens handelingen voor rekening en risico van de Efteling komen. Aansprakelijkheid van de Efteling voor overige schade en/of letsel, al dan niet ten gevolge van het deelnemen aan/gebruik maken van onze attracties wordt uitdrukkelijk uitgesloten."
M.i. is hier wel sprake van grove schuld, bovendien k de Efteling de schade verhalen op de WA verzekering die zij voor haar werknemers heeft afgesloten.

De oplossing

vergoeding van de geleden schade

Bedrijf status

Bedrijf status

Bedrijf
Status

Wij vinden dat Efteling hier je klacht op moet lossen! Jij ook? Doe een oproep via Social Media!

0 reacties

Ook een klacht indienen over Efteling?

De Consumentenbond begeleidt je naar een oplossing:

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn vier manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. Meld je klacht bij het bedrijf

  2. Stuur een juridische brief

  3. Bel onze juridisch expert

  4. Laat ons voor je bemiddelen