Klacht Eneco Zuid Nederland: onherstelbare wanprestatie eon wegens nalaten de juiste actie te ondernemen na storing bij liander

Klachtnummer
# 273743
Gebruiker
ludolph
Datum
0 reacties

Details

De klacht

contract is opgezegd op 15-04-2017 en eon stuurt een eindafrekening op basis van schatting . er is nooit energie verbruikt omdat het pand leeg stond . desondanks probeert eon 1500 euro in rekening te brengen op basis van een landelijke schatting van gebruik. dat klopt dus nooit . eon beweert de eindafrekening te maken op basis van een schatting omdat er bij liander een storing was en zij de meter niet op afstand konden aflezen. Bij liander heb ik geinformeerd of dat klopt en liander deelt mij mede dat indien er een storing zou zijn liander dan op afstand de storing kan verhelpen dan weleen monteur stuurt om de storing op te lossen. inmiddels 5 maanden verder en nog geen eindafrekening op basis van juiste meterstanden en ook geen medewerking van eon . eon weigert elke vorm van medewerking en verzoek mij om de meterstanden te fotograferen met de datum van een krant er bij als bewijs . ik zit in het buitenland en kan niet zo maar eventjes de meterstanden opnemen , bovendien is dat een ingewikkelde procedure bij moderne meterstanden . eon weigert verdere medewerking het enig wat zij hoeven te doen is liander bellen en de meterstanden opvragen . alleen is het nu 5 maanden na dato en de meterstanden zijn dus niet meer de meterstanden van 15-09-2017 . ik heb diverse aangetekende brieven gestuurd en medegedeeld dat er sprake is van een onherstelbare wanprestatie van de kant van eon en diverse malen om een reactie op de inhoud van mijn brieven gevraagd. tot op heden 20-09-2017 nog steeds geen eindafrekening en geen recatie .alleen instructies hoe de meterstand opgenomen dienen te worden en dat ik dat moet doen . steeds andere nieuwe eisen . mijn geduld is op en ik ga een klacht indienen bij de daar toe aangewezen autoriteit

De oplossing

geen eindafrekening en de zaak maar vergeten

0 reacties

Ook een klacht indienen over Eneco Zuid Nederland?